Kommunen vil legge til rette for økt internasjonal kontakt og samarbeid innen utdanning og forskning

Trondheim kommune ønsker å bli en universitetskommune etter modell fra universitetssykehusene.
Formannskapet vedtok onsdag rådmannens forslag til handlingsplan for forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi for 2017 og 2018.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Formannskapet vedtok onsdag rådmannens forslag til handlingsplan for forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi for 2017 og 2018. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

«Trondheim kommunes internasjonale strategi sier at Trondheim skal ha en tilretteleggerrolle og bidra til økt internasjonal kontakt og samarbeid innen utdanning, forskning, helse, kultur- og næringsliv» heter det i rådmannens reviderte handlingsplan for forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi (FUoI-strategien) for 2017 og 2018.

Den ble onsdag enstemmig vedtatt i formannskapet i Trondheim uten noe særlig diskusjon. Den eneste som ba om ordet var varaordfører Hilde Opoku fra Miljøpartiet de Grønne. Hun ønsket å få inn en setning som løftet klimaaspektet inn i innstillingen, noe som ble vedtatt med ti av elleve stemmer.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

LES OGSÅ: Studenttinget støtter formannskapet og mener NTNU bør bygge i sentrum

Varaordfører Hilde Opoku fra Miljøpartiet de Grønne var den eneste som hadde innvendinger til rådmannens innstilling.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Varaordfører Hilde Opoku fra Miljøpartiet de Grønne var den eneste som hadde innvendinger til rådmannens innstilling. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

 

Arbeidsfellesskap har endret forventningene til kommunen

Den reviderte handlingsplanen er del av en strategi vedtatt i 2014 for å utvikle Trondheim som universitetskommune etter modell fra universitetssykehusene. Bakgrunnen for strategien er at «kommunen selv bærer et stort ansvar for at kunnskaper og løsninger av betydning for sektorens videre utvikling blir prioritert».

Som ledd i dette er rådmannen blant annet i ferd med å konkretisere avtaler med NTNU innenfor helse- og velferdsområdet. Det vises også til at en innenfor området bytvikling har «kommet langt med å utvikle byen som et levende laboratorium... ...der kommunen samarbeider med FoU-miljøer på en lang rekke prosjekter».

Rådmannen viser også til utviklingstrekk i samfunnet som har bidratt til endringer i forventningene til hva kommunene skal få til innen forsknings- utviklings og innovasjon, slik som veksten «i grasrotnettverk og en tiltagende tendens til at sosiale tjenester defineres og/eller utvikles i grensesnittet mellom akademia, frivillig sektor og offentlig sektor... ...eller i samarbeid med sosiale entreprenører som igjen er organisert i ulike sosiale fellesskap» skriver han og viser til for eksempel Technoport og arbeidsfellesskapene Work-Work og Digs.

Han påpeker også at noen av nettverkene som etableres har evnen til å jobbe over store avstander, med ambisjon om å dele kunnskap og skape folkgelig engasjement gjennom teknologi. «Gjennom bred medvirkning viskes skillelinjene mellom sosial innovasjon, næringsutvikling og politikk ut» skriver han.

Kombinasjonen av dette mener rådmannen gjør at kommunen i økende grad må «ta inn over seg behovet for å tilknytte seg og samhandle med eksterne aktører på nye måter. Trondheim kommunes forståelse av hva dette vil si... ...er i endring. Dette kommer også til syne i arbeidet med å etablere forpliktende samarbeid med FoU-miljøene mer generelt, og spesielt NTNU».

LES OGSÅ: Det politiske flertallet i Trondheim ønsker ikke å bygge i Høgskoleparken

Forhandler om kontrakter med NTNU

Videre vises det til at NTNU har utarbeidet en politikk for samarbeid med arbeidslivet, som grunnlag for et systematisk samarbeid også med kommunen. Og det er nettopp dette samarbeidet mellom universitet og kommune som er et av de to satsningsområdene rådmannen skisserer for de neste to årene.

«Forhandlinger pågår mellom Trondheim kommune og NTNU om en kontrakt som vil regulere samarbeidet om både forskning, undervisning og utvikling på helse- og velferdsområdet», skriver rådmannen og legger til at kommunen i handlingsplanperioden vil opparbeide seg erfaringer og sammen med universitetet får et godt grunlag for å etablere mer permanente universitetskommunemodeller for alle tjenesteområdene.

«En slik standardisering og formalisering er et viktig skritt på veien mot målet om universitetskommuner etter modell fra universitetssykehusene».

Avlsutningsvis konkluderer rådmannen med at kommunen «har kommet et godt stykke» med arbeidet med å etablere denne plattformen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Linjeforeninger samlet seg for fokus på mental helse

Linjeforeninger ved Gløshaugen arrangerte «En psykt vanlig uke» for å skape en bedre hverdag for alle studenter.

UH-delegasjon i Kina:

Svein Stølen i Kina: - Relasjonsbygger, ikke politiker

Beijing: UiO-rektor Svein Stølen har hatt møter med lederne i 4 av Kinas 6 beste universiteter. Det er han godt fornøyd med. Politikken overlater han til KD.

Varsler studentopprør mot ny styringsmodell

Streik og studentopprør venter om foretaksmodellen får gjennomslag som styringsform for universitetene, ifølge Håkon Randgaard Mikalsen.

Én av fire studenter i Norge er over 30 år

Norges studenter er blant de eldste i Europa. Professor mener det er samfunnsøkonomisk uheldig at mange studenter kommer sent ut i arbeidslivet.