Kuttbudsjett for universiteter og høyskoler

Samlet sett får universiteter og høyskoler et kutt på 67,6 millioner kroner i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innstiller på et revidert budsjett hvor det kuttes 67 millioner til UH-sektoren (arkivbilde).
(Foto: Tore Oksholen)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innstiller på et revidert budsjett hvor det kuttes 67 millioner til UH-sektoren (arkivbilde). Foto: Tore Oksholen

– Vi skaper morgendagens jobber gjennom satsing på kunnskap og forsking. Vi vil ha en skole der elevene lærer enda mer av dyktige lærere, og en utdannings- og forskingssektor i verdsklasse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen til universiteter og høyskoler med 67,6 millioner kroner.

  • 4,2 millioner blir flyttet fra de statlige universitetene og høyskolene til de private institusjonene for å fremme sammenslåinger der. 6 millioner flyttes til sammenslåinger av studentsamskipnader.  
  • Ytterligere 268 000 kroner flyttes samme vei fordi endringene i finansieringssystemet i 2016 førte til endringer i resultatbasert uttelling mellom institusjonene. 
  • 107,5 millioner kroner flyttes fra de statlige institusjonene til andre aktører for oppfølging av Lærerløftet og innføring av ny femårig masterutdanning, blant annet 40 millioner til Forskningsrådet.
  • Budsjettposten "felles tiltak for universiteter og høyskoler" økes med 62,7 millioner kroner.

10 millioner ekstra til Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har et pågående prosjekt på Avaldsnes med utgravinger av en rekke kongsgårder i området. Forskningen skal belyse og dokumentere den sentrale rollen Avaldsnes har hatt for regionen og for utviklingen av Norge som samlet kongerike.

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner som engangsbevilgning i 2017 til den siste forsknings- og publiseringsfasen til Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes.

"En ekstrabevilgning til forsknings- og publiseringsfasen vil gi prosjektet stor merverdi, blant annet helt ny kunnskap om stedet, regionen og nasjonen", står det i Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.

Satsing på åpen tilgang

Videre ønsker regjeringen å bidra til at allmennheten får åpen tilgang til norske humanistiske og sammfunnsvitenskapelige tidsskrifter av høy kvalitet. For å få til dette foreslås det å omdisponere 3,6 millioner kroner til bruk på et nasjonalt system for innkjøp av slike tidsskrifter i en overgangs- og etableringsfase fra 2017 til 2020. 

Oppgradering av bygg i Bergen

Bygget til Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen har behov for oppgradering for å bedre arbeids- og forskningsforhold for kunnskapsklyngen for klimaforskning. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 30 millioner kroner til Universitetet i Bergen som en engangsbevilgning i 2017 til oppgradering og rehabilitering av dette bygget.

Regjeringen foreslår å disponere om lag 25 millioner kroner til forprosjekt for rehabilitering av hovedbygningen, inkludert høyblokka, ved Norges handelshøyskole

60 nye studieplasser

Regjeringen foreslår også 6,4 millionar kroner til 60 nye studieplasser. 30 av disse er foreslått til Høgskolen i Molde, ved høgskolesenteret i Kristiansund. 30 plasser er foreslått til Høgskulen på Vestlandet,i Florø. I tillegg vil Høgskolen i Innlandet få 1,5 millioner kroner til studietilbud i Virtual Reality.  

Regjeringa foreslår også å bruke 1,6 millioner kroner på fire nye rekrutteringsstillinger ved NTNU. Stillingene skal gå til Center for Cyber and Information Security (CCIS) på Gjøvik. 

Nord universitet får fire millioner i økte bevilgninger for å styrke aktiviteten ved Nordområdesenteret.

1 million til samarbeid med utviklingsland

Da kvoteordningen for utenlandsstudenter ble avviklet i 2016 sparte regjeringen mer enn forventet. Dermed foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Panorama – Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016–2020) og et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med utviklingsland, NORPART, med én million kroner.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Egeer-universitetet dekker 6 greske øyer:

Da flyktningene kom over havet åpnet universitetet hans dørene

ATHEN: Greier vi å bedre situasjonen for dagens flyktninger, så greier vi å endre morgendagens Europa til det bedre, mener Spyros Syropoulos, viserektor ved Egeer-universitetet i Hellas.

Ny pilot for studentaktiv læring:

Slik vil regjeringen at nye læringsarealer skal være

- En aula med studenter og foreleser er en utdatert idé, sier vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

- Et prinsipielt brudd med verdiene et moderne universitet er tuftet på

Dette er et prinsipielt brudd med de sentrale verdiene som et moderne universitet er tuftet på, skriver gjengen i Forskningsgruppa for kjønn, etnisitet og likestilling (KEL) ved Nord universitet i dette innlegget.

- Et kjempeproblem hvis skepsisen til oss øker

Kathrine Røe Redalen er ung og har en lang forskerkarriere foran seg. Undersøkelsen som viser at mange ikke stoler på forskning, gjør henne bekymret for hva som kan vente forskere i framtida.