UHRs nye leder om postfakta og kritisk tenkning

Mari Sundli Tveit er blitt ny sjef for Universitets- og høgskolerådet.
Rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, er blitt ny leder for Universitets- og Høgskolerådet. Bildet er fra UHRs representantskapsmøte i Trondheim.
(Foto: Tore Oksholen)

Rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, er blitt ny leder for Universitets- og Høgskolerådet. Bildet er fra UHRs representantskapsmøte i Trondheim. Foto: Tore Oksholen

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har fått ny styreleder, Mari Sundli Tveit (43). Kjent som den unge rektoren ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (hun ble rektor da hun var 39 år), erkjenner hun at hun har sprengt glasstaket i akademia, et intervju med Forskerforum.

Det siste året har enkelte nyord festet seg i vokabularet: Fake News, Fake Science, og ikke minst "post fakta." Det siste ordet kommenterer hun slik:

– For meg handler det om at vitenskapen settes til side og at man fraviker prinsippene om at politikk og viktige avgjørelser skal være basert på kunnskap. Vi er ikke der enda, og vi skal ikke dit heller. Det vil alltid være ulike verdier og ulike syn i et samfunn. Uten universitetene og høgskolene forsvinner muligheten for kunnskapsbaserte beslutninger. Derfor må vi holde veldig godt fast i våre akademiske verdier. Friheten og uavhengigheten. Den kritiske tenkingen. Forskningsetikken. Åpenheten. Bare slik kan alle vite at kunnskapen som kommer fra oss er til å stole på. Den kan man legge til grunn. Og den kan man ikke feie unna til fordel for alternative fakta, sier Tveit til Forskerforum.

– Det nytter ikke å klage over at alle nå kan legge ut informasjon slik de selv finner det for godt. Sånn er det. Nå kan alle ytre seg veldig bredt. Det er en ny virkelighet vi må forholde oss til og være tydelige i. I tillegg må vi bidra til at den forskningsbaserte og kvalitetssikrede informasjonen er minst like tilgjengelig som all annen informasjon. Det er en viktig utfordring for oss, sier hun.

LES OGSÅ - Vi lever i et hyperpolarisert samfunn

LES OGSÅ March for Science i 250 amerikanske byer

Må vise hva man står for

UHRs nye styreleder oppfordrer de høyre utdanningsinstitusjonene til å bli tydeligere når akademiske verdier settes under press. Tveit er bekymret over utviklingen i flere land, for eksempel Tyrkia, Ungarn, Romania og USA.

– Og her hjemme er det viktig å samle sektoren og bidra til å løfte alle opp, sier hun i intervjuet med Forskerforum.

- Vi som skal styre må vise at vi har kraft til å tenke helhetlig på sektoren, og på hva vi kan bidra med. Vi må løfte diskusjonene frem og få folk i sektoren til å engasjere seg. Vi må reflektere rundt hva dette betyr for oss, hva det har å si for hvordan vi jobber, opptrer og formulerer oss. En viktig del av å delta i det akademiske samfunnet er at man både inviterer til og deltar i slike diskusjoner.

Mari Sundli Tveit mener dette handler om å ha tydelige stemmer. Universitetslederne må være tydelige og vise hva de står for, sier hun til Forskerforum.

- Enkeltforskere må vise hva de står for i det faglige, og vi må sørge for at både studenter og ansatte forstår betydningen av fri og uavhengig vitenskap som grunnlag for samfunnsutviklingen. De må ha det i ryggmargen. Klarer vi det, er vi kommet veldig langt.

Hun stiller selv spørsmålet om forskningsformidlere løftes godt nok opp. Når journalisten ber henne svare på eget spørsmål, svarer Tveit slik:

Må gjøre mer enn det som meritteres

– Hehe. Svaret på spørsmålet er klart nei. Det er en grunnleggende utfordring at forskningsformidling ikke er godt nok innarbeidet i meritteringssystemene. Vi skal ikke bare gjøre det som meritteres, men når vi er presset på tid og ressurser er det fort gjort å prioritere de områdene det er satt insitamenter på. Det er jo hele poenget med insitamenter. Å feire de gode forskningsformidlerne er noe vi bør gjøre mer av, og forskningsformidling bør bli en mer naturlig del av det vi alle holder på med.

I 2013 ble Mari Sundli Tveit landets yngste universitetsrektor. På spørsmålet om hun som kvinne har ått kjenne på glasstaket i akademia, svarer hun at hun tror glasstaket finnes .

- Jeg har nok sprengt det uten at jeg har latt meg affisere så mye av at det er der. Jeg er veldig opptatt av at vi som ledere i akademia tar det innover oss. Vi kan hjelpe til ved å knuse glasstaket ovenfra. Det er et kjempeproblem for sektoren at vi går glipp av så mye kvinnelig talent, sier Mari Sundli Tveit.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Arbeidsmarkedet for sivilingeniører og naturvitere friskmeldes

88,5 prosent nyutdannede sivilingeniører og naturvitere var i jobb fem måneder etter studieslutt, ifølge en undersøkelse Tekna har gjort blant sine medlemmer.

Regjgeringen vurderer foretaksmodell:

Slik vil universitene bli påvirket av å bli foretak

Regjeringen vil sikre mer uavhengige institusjoner. En mulighet er å innføre foretaksmodell, men hvilke praktiske konsekvenser vil det få?

Ytring:

Elgesetergate 10 må inn på revidert statsbudsjett

Hvor ble det av planene for Elgesetergate 10? Studentene i helse- og sosialfag trenger at byggeplanene går etter planen, skriver tre ledere for studentvirksomheter i Trondheim.

Ytring:

Åpne landskap passer ikke ved et universitet

- Åpne kontorlandskap vil gå ut over kontakten med studentene, skriver tre vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Tromsø.