Lohndal er med i utvalg som skal se på situasjonen for norsk språk

Professor Terje Lohndal fra NTNU er med i et utvalg som skal vurdere om norsk språkpolitikk er up to date.
Terje Lohndal er professor i engelsk språkvitenskap ved NTNU.
(Foto: Tore Oksholen)

Terje Lohndal er professor i engelsk språkvitenskap ved NTNU. Foto: Tore Oksholen

Det er Språkrådets direktør Åse Wetås som har oppnevnt et ekspertutvalg for framtidas oppfølging av den norske språkpolitikken.

På rådets hjemmeside skriver de at utvalget skal identifisere de viktigste innsatsområdene for å sikre at norsk språk er i bruk på alle samfunnsområder i framtida.

I tillegg skal utvalget gi innspill på hva som må til for å sikre tilgang til og bruk av de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes og norsk tegnspråk.

Medlemmene i utvalget er:

- Unn Røyneland (UiO) (leder)

- Terje Lohndal (NTNU)

- Eirik Newth (frilanser)

- Wegard Harsvik (LO)

- Hilde Sollid (UiT)

- Hilde Sandvik (Broen xyz)

- Shahzad Rana (Microsoft)

LES OGSÅ: Lohndal er tidenes yngste vinner

LES OGSÅ: Forskerkometen hedres

Rapport i august neste år

Det er ti år siden stortingsmeldingen om norsk språkpolitikk ble behandlet i Stortinget, utvalget skal derfor se nærmere på hvordan situasjonen er i dag. Språkrådet skisserer følgende problemstillinger:

«Har det skjedd endringer i samfunnet vårt i disse ti årene som fører til at språkpolitikken bør oppdateres og justeres? Og hvordan ser situasjonen ut for norsk språk i de neste ti årene – og kanskje enda lenger fram?»

Utvalget skal gi en presentasjon av sentrale satsingsområder for en framtidig norsk språkpolitikk på Språkdagen, som arrangeres 15. mars 2018. Utvalget skal levere en ferdig rapport innen 15. august 2018. 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil øke semesteravgiften med 140 kroner i året

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, vil øke semesteravgiften fra 510 til 580 kroner. Årsaken er økt satsing på blant annet studentfrivillighet.

Høytid for prokrastinering:

Sju råd til studenter som utsetter viktige gjøremål

Det er eksamenstid for hundretusenvis av studenter, og mange kjenner nok et snev av utsettelsesatferd. Når denne blir kronisk heter det prokrastinering, og kan gjøre eksamenlesing og oppgaveskriving unødig vanskelig.

Gjesteskribent Hilde Opoku:

Fra SMART teknologi til smartere medmennesker?

Med årets statsbudsjett innfører Ghana flere skattereformer som har til hensikt å forflytte skattebyrden fra de som har minst, stimulere til forretningsoppstart for unge entreprenører samt andre mekanismer vi er vant med fra den norske velferdsstaten.

Hva er en medforfatter?

Professor i medisinsk statistikk Stian Lydersen (NTNU) vil ikke ta ansvar for de artiklene han er medforfatter på. Det ansvaret er han pålagt i følge Vancouver-retningslinjene.