Stortingsvalget:

- AP kan tape på for høyt utdannede representanter

- Én av forklaringene på Arbeiderpartiets store tilbakegang kan være at stortingskandidatene deres er for lite representative – les: for høyt utdannede – i forhold til kjernevelgerne, og at velgerne dermed ikke føler seg nok representert, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til UA.
Et for høyt utdanningsnivå blant stortingsrepresentantene kan være en av forklaringene på Arbeiderpartiets store tilbakegang, tror Eirik Løkke.
(Foto: Privat)

Et for høyt utdanningsnivå blant stortingsrepresentantene kan være en av forklaringene på Arbeiderpartiets store tilbakegang, tror Eirik Løkke. Foto: Privat

Løkke har lagd en oversikt over bakgrunnen til representantene i det kommende Stortinget. Han presiserer at oversikten er gjort på bakgrunn av meningsmålinger fra i sommer, og vil bli oppdatert fortløpende. Men basert på erfaringer fra tidligere oversikter anser han det som lite sannsynlig at tallene vil endres i særlig grad.

Last ned rapporten her

82 vs 32 prosent

Oppstillingen viser at andelen representanter med høyere utdanning holdt seg noenlunde likt sammenliknet med forrige stortingsvalg, fra 2013, mens om man sammenlikner med valget fra fire år før der igjen, 2009, skjer det et hopp – fra 72 til 82 prosent.

I normalbefolkningen har 32 prosent av alle nordmenn over 16 år høyere utdanning.

Ap: fra 62 til 81 prosent

Det er særlig for Arbeiderpartiets del at det har skjedd en endring gjennom disse åtte årene.  Det er en tydelig trend at stortingsgruppen til Ap blir stadig bedre utdannet. Økningen fra 2009- 2017 er fra 62 prosent  til 81 prosent.

Nesten alle representantene  til Høyre har høyere utdanning, av 43 representanter er det kun to som ikke har høyere utdanning (fem prosent).

KrF har ingen i sin gruppe uten høyere utdanning, mens både Sp (82 prosent) og SV (75 prosent) har en veldig høyt utdannet stortingsgruppe. Som i tidligere storting er det Frp som er mest representativt med hensyn til utdanning.

Se også Khrono omtale av Løkkes rapport

Felles europeisk nedtur

- Hvilken betydning mener du dette har hatt for valgutfallet denne gangen?

- Nå kommer Ap til å nedsette sin egen havarikommisjon. Om jeg skal våge meg på én mulig forklaring på partiets store tilbakegang, er det at stortingsrepresentantene deres er blitt for lite representative for partiets kjernevelgere – les: de er blitt for høyt utdannede, sier Løkke.

Civita-rådgiveren viser til at det norske Arbeiderpartiets kraftige tilbakegang harmonerer med tilsvarende nedtur for sosialdemokratiske partier over store deler av Europa.

Alders-utskifting

- Forskjellen i utdanningsnivå mellom den gjennomsnittlige stortingsrepresentant og den gjennomsnittlige norske mann og kvinne er temmelig stort. Andelen med høyere utdanning økte fra 72 til 82 prosent fra 2009 til 2013. Hvilke årsaker ser du til denne utviklingen?

- Ett forhold er at partiene i allmennhet rekrutterer flere kandidater med en viss type bakgrunn. Så er det vel sånn at det skjer en aldersmessig utskifting – eldre kandidater har i snitt lavere utdanning, og erstattes av yngre med i snitt høyere utdanning, sier Eirik Løkke.

Bedre kjønnsbalanse

Rapporten hans viser videre en minimal endring i alderssammensetningen fra inneværende til kommende nasjonalforsamling. Snittalderen går ned med et år, fra 46 til 45 år.

Kjønnsbalansen endrer seg mot økt likestilling: I den utgående nasjonalforsamlingen er 6 av 10 representanter menn, mens i det nye Stortinget er balansen 56 prosent menn og 44 prosent kvinner.

En tydelig trend over tid er at andelen som rekrutteres fra privat sektor til Stortinget, faller. Mens andelen som ble rekruttert fra privat sektor i 2009, var nesten 40 prosent, er det samme tallet under 20 prosent i 2017. Det er en signifikant reduksjon.

LES OGSÅ Partiene om finansiering av UH-sektoren

LES OGSÅ Partiene om UH-sektorens største utfordringer

LES OGSÅ Partiene om samling av campus

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil øke semesteravgiften med 140 kroner i året

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, vil øke semesteravgiften fra 510 til 580 kroner. Årsaken er økt satsing på blant annet studentfrivillighet.

Høytid for prokrastinering:

Sju råd til studenter som utsetter viktige gjøremål

Det er eksamenstid for hundretusenvis av studenter, og mange kjenner nok et snev av utsettelsesatferd. Når denne blir kronisk heter det prokrastinering, og kan gjøre eksamenlesing og oppgaveskriving unødig vanskelig.

Gjesteskribent Hilde Opoku:

Fra SMART teknologi til smartere medmennesker?

Med årets statsbudsjett innfører Ghana flere skattereformer som har til hensikt å forflytte skattebyrden fra de som har minst, stimulere til forretningsoppstart for unge entreprenører samt andre mekanismer vi er vant med fra den norske velferdsstaten.

Hva er en medforfatter?

Professor i medisinsk statistikk Stian Lydersen (NTNU) vil ikke ta ansvar for de artiklene han er medforfatter på. Det ansvaret er han pålagt i følge Vancouver-retningslinjene.