Langtidsplanen revideres:

NTNU vil ha større tydelighet på campusutvikling

NTNU vil ha større tydelighet rundt egen campusutvikling, og mener Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning bør bli like forpliktende som Nasjonal Transportplan og Langtidsplanen for Forsvaret.
Etterlyst. - Universitetets campusutvikling bør være en tydelig prioritering i den reviderte Langtidsplanen, heter det i NTNUs høringssvar.
(Foto: Lars Strømmen, NTNU)

Etterlyst. - Universitetets campusutvikling bør være en tydelig prioritering i den reviderte Langtidsplanen, heter det i NTNUs høringssvar. Foto: Lars Strømmen, NTNU

Godt over 100 høringsinstanser har nå sagt sitt om regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP).

For lite konkret om bygg

Det er prorektor for forskning, Bjarne Foss, som har hatt ansvaret for NTNUs innspill. I svaret pekes det på at det er to bygg som er prioritert i den nåværende planen. Dette er Livsvitenskapsenteret ved UiO og oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim.

NTNU skriver at disse store byggeprosjektene må realiseres, men mener samtidig at bygg generelt er for lite integrert i planen, og ikke minst NTNUs eget campusprosjekt.

- Universitetets campusutvikling bør være en tydelig prioritering i den reviderte Langtidsplanen, heter det.

Læringsmiljø som motvirker frafall

Det vises blant annet til kvalitetsprogrammet for campusutvikling som universitetet har utviklet, og NTNU skriver:

«Grunntanken for dette arbeidet er at campusutvikling ikke først og fremst handler om å bygge, men om hvordan ”utvikling av fysisk infrastruktur i sammenheng med utvikling av organisasjon og teknologiske løsninger legger til rette for at NTNU kan løse sitt samfunnsoppdrag, spesielt i forhold til studentenes læring og læringsmiljø, som vi i dag vet er viktig for å motvirke frafall i studiene».

LES MER: NTNUs og andre høringssvar

LTP bør bli mer forpliktende

NTNU mener LTP er et godt verktøy for prioritering og langsiktighet for forskning og høyere utdanning, og at prioriteringene er gode og bør videreføres.

Universitetet mener videre at LTP bør bli like forpliktende som Nasjonal Transportplan og Langtidsplanen for Forsvaret. De vil ha tydeligere oppfølging av prioriteringene i meldingen, og mer tydelig fordeling av ansvar må fordeles mellom departement der satsingene hører hjemme. Videre mener NTNU at høyere utdanning har for liten plass og for få virkemidler i planen.

Konkret opptrapping, bedre planlegging

NTNU peker på at det vil være viktig å få fram noen konkrete opptrappingsplaner, som gir bedre forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging.

Universitetet ønsker at den reviderte planen bør gir mer plass til følgende punkter:

  • Tydeligere vektlegging av universitetenes rolle i omstilling av Norge (Samspill med næringsliv og offentlig sektor)
  • Tverrfaglige satsinger
  • Grunnleggende teknologisk forskning
  • Humaniora og samfunnsvitenskap (Kulturelle endringsprosesser som ny langsiktig prioritering)
  • Integrering av utdanning (Universitetenes unike styrke som innovasjonspartner må utnyttes i senterordninger, og det bør opprettes en nasjonal kvalitetsarena for utdanning)

NTNU mener det er behov for opptrappingsplaner og/ eller virkemidler på disse områdene:

  • Bygg/Infrastruktur
  • Kvalitetsarena for høyere utdanning
  • Satsing på teknologisk forskning og utdanning (tverrfaglig)
  •  Verdensledende miljøer
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tapte søksmålet mot NTNU

Hilde Skeie saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon. NTNU ble frifunnet av Sør-Trøndelag tingrett.

Sprik i sensur og karakterer:

Tøffe krav til opptak kan gi tøffere sensur

Når sensorer ved NTNU Handelshøyskolen setter karakterer på egne studenter synes de å være strengere enn kolleger ved andre læresteder. En forklaring kan være høye opptakskrav.

Én NTNU-forsker blant de fjorten nye i akademi for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere har plukket ut 14 nye medlemmer. Guro Busterud fra NTNU er en av dem.

Erfaringer etter en måneds kamp mellom de ulike bærekraftsmålene

NTNU er interessert, her er det forståelse for at Afrika er det neste viktige kontinentet, skriver er vår gjestekommentator, som har permisjon fra varaordførerjobben i Trondheim for å jobbe med bærekraft for regjeringen i Ghana.