Universitetskommmune:

Trondheim er giret på et tettere NTNU-samarbeid

Forslaget om å bli universitetskommune ble banket uten diskusjon i formannskapsmøtet tirsdag.
Rådmann Morten Wolden informerte formannskapet og NTNU om prosjektet med universitetskommune under et felles møte i Rådhuset 20. september i år.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Rådmann Morten Wolden informerte formannskapet og NTNU om prosjektet med universitetskommune under et felles møte i Rådhuset 20. september i år. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Formannskapet vedtok å ta avtalen om fire nye år med universitetskommune til orientering.

I forslaget til avtale skriver rådmannen at det i løpet av en periode på fire år skal etableres en nasjonal pilot på en universitetskommune, at det skal fremlegges forslag til en fremtidig permanent modell for videreføring av prosjektet og at det skal arbeides for å få på plass en nasjonal forskrift om bruk av betegnelsen.

LES OGSÅ: Kommunen vil legge til rette for økt internasjonal kontakt og samarbeid innen utdanning og forskning

Les også Ytringen «NTNUs ambisjon inkluderer tett samarbeid med offentlig sektor»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Kunnskapsdeling

Målet for samarbeidet er at kommunen og universitetet skal dele kunnskap om byutvikling, helse og velferd, oppvekst og utdanning samt innovasjon og omstilling for å gjøre Trondheim til en smartere by. Samarbeidet er tuftet på modellen til universitetssykehusene og omfatter også det eksisterende prosjektet med universitetsskoler.

«Forslaget til samarbeidsavtale med NTNU har som utgangspunkt at kommunen selv skal ta en mer aktiv rolle i å formulere og svare på egne kunnskaps- og kompetansebehov» skriver rådmannen i forslaget.

Samarbeidet skal finansieres likt mellom kommunen og NTNU, og blant annet bestå av delte stillinger og samfinansierte doktorgrader.

Forslaget som ble vedtatt peker også på at det de siste fem årene har vært et stadig økende samarbeid mellom kommunen og universitetet, blant annet gjennom samarbeidsavtaler, prosjekter, undervisning og praksis.

Studiebyen

Også «vertsskapsbyen som nøkkel til å skape et attraktivt faglig og sosialt universitetsmiljø» trekkes frem som et pågående samarbeid.

«Trondheims kvaliteter som studieby og byens tilgjengelighet som levende laboratorium og samarbeidspartner, er av strategisk betydning for universitetet når NTNU skal ta en ledende rolle både nasjonalt og internasjonalt» skriver rådmannen.

At studiebyen Trondheim i hovedsak er kommunens ansvar var han også klar på i kommunens handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tapte søksmålet mot NTNU

Hilde Skeie saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon. NTNU ble frifunnet av Sør-Trøndelag tingrett.

Sprik i sensur og karakterer:

Tøffe krav til opptak kan gi tøffere sensur

Når sensorer ved NTNU Handelshøyskolen setter karakterer på egne studenter synes de å være strengere enn kolleger ved andre læresteder. En forklaring kan være høye opptakskrav.

Én NTNU-forsker blant de fjorten nye i akademi for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere har plukket ut 14 nye medlemmer. Guro Busterud fra NTNU er en av dem.

Erfaringer etter en måneds kamp mellom de ulike bærekraftsmålene

NTNU er interessert, her er det forståelse for at Afrika er det neste viktige kontinentet, skriver er vår gjestekommentator, som har permisjon fra varaordførerjobben i Trondheim for å jobbe med bærekraft for regjeringen i Ghana.