Universitetskommmune:

Trondheim er giret på et tettere NTNU-samarbeid

Forslaget om å bli universitetskommune ble banket uten diskusjon i formannskapsmøtet tirsdag.
Rådmann Morten Wolden informerte formannskapet og NTNU om prosjektet med universitetskommune under et felles møte i Rådhuset 20. september i år.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Rådmann Morten Wolden informerte formannskapet og NTNU om prosjektet med universitetskommune under et felles møte i Rådhuset 20. september i år. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Formannskapet vedtok å ta avtalen om fire nye år med universitetskommune til orientering.

I forslaget til avtale skriver rådmannen at det i løpet av en periode på fire år skal etableres en nasjonal pilot på en universitetskommune, at det skal fremlegges forslag til en fremtidig permanent modell for videreføring av prosjektet og at det skal arbeides for å få på plass en nasjonal forskrift om bruk av betegnelsen.

LES OGSÅ: Kommunen vil legge til rette for økt internasjonal kontakt og samarbeid innen utdanning og forskning

Les også Ytringen «NTNUs ambisjon inkluderer tett samarbeid med offentlig sektor»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Kunnskapsdeling

Målet for samarbeidet er at kommunen og universitetet skal dele kunnskap om byutvikling, helse og velferd, oppvekst og utdanning samt innovasjon og omstilling for å gjøre Trondheim til en smartere by. Samarbeidet er tuftet på modellen til universitetssykehusene og omfatter også det eksisterende prosjektet med universitetsskoler.

«Forslaget til samarbeidsavtale med NTNU har som utgangspunkt at kommunen selv skal ta en mer aktiv rolle i å formulere og svare på egne kunnskaps- og kompetansebehov» skriver rådmannen i forslaget.

Samarbeidet skal finansieres likt mellom kommunen og NTNU, og blant annet bestå av delte stillinger og samfinansierte doktorgrader.

Forslaget som ble vedtatt peker også på at det de siste fem årene har vært et stadig økende samarbeid mellom kommunen og universitetet, blant annet gjennom samarbeidsavtaler, prosjekter, undervisning og praksis.

Studiebyen

Også «vertsskapsbyen som nøkkel til å skape et attraktivt faglig og sosialt universitetsmiljø» trekkes frem som et pågående samarbeid.

«Trondheims kvaliteter som studieby og byens tilgjengelighet som levende laboratorium og samarbeidspartner, er av strategisk betydning for universitetet når NTNU skal ta en ledende rolle både nasjonalt og internasjonalt» skriver rådmannen.

At studiebyen Trondheim i hovedsak er kommunens ansvar var han også klar på i kommunens handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

May-Britt Moser og Edvard Moser:

Kongen har utnevnt dem til Storkorset

Professor May-Britt Moser og professor Edvard I. Moser utnevnes til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Bovim til statsråden:

- Dette bygget må inn i revidert statsbudsjett

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, var på krasjkurs i NTNU. Rektor Gunnar Bovim benyttet anledningen til å be om penger til Elgesetergate 10.

Planprogram for campus på høring:

Fortsatt uenige om hvor mye som kan bygges i det grønne

Fortsatt uenighet om hvor mye NTNU kan bygge i parkene rundt universitetet og usikkerhet rundt flere tomter, gjør at NTNUs nye planprogram nå sendes ut på seks ukers offentlig høring.

Ytring:

Universitetene må være sentrale i ny kompetansereform

Jeg tror tiden inne for å diskutere et felles første år for alle studenter, i alle fall at en del av det første året brukes til generisk kunnskap, skriver Anne Husebekk i denne ytringen.