Ber Stortinget om å stanse ABE-kuttene

Mens rektorene er gjennomgående fornøyde, er fagforeningene til ansatte i UH-sektoren skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett.
Skuffet. - Norge er i en situasjon hvor vi burde bruke mer av samfunnets ressurser på forskning og utdanning. Dette statsbudsjettet er dessverre et skritt i feil retning, mener leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.
(Foto: Henrik Norrud/Forskerforbundet)

Skuffet. - Norge er i en situasjon hvor vi burde bruke mer av samfunnets ressurser på forskning og utdanning. Dette statsbudsjettet er dessverre et skritt i feil retning, mener leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad. Foto: Henrik Norrud/Forskerforbundet

- For fjerde statsbudsjett på rad tvinger regjeringen universiteter og høyskoler til store kutt i administrasjonen, skriver Forskerforbundet i en pressemelding. Akademikerne følger på.

- Det er stort potensial for effektivisering i det offentlige, men helt ukritiske og sjablonmessige kutt er helt feil måte å gjøre det på, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Skuffet. - Vi hadde forventet at regjeringen satset enda mer på forskning: Økte investeringer i kunnskap er helt nødvendig for å lykkes i omstillingen Norge står overfor. Dette er ikke tidspunktet for å spare oss til fant, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.
(Foto: Akademikerne, pressefoto.)

Skuffet. - Vi hadde forventet at regjeringen satset enda mer på forskning: Økte investeringer i kunnskap er helt nødvendig for å lykkes i omstillingen Norge står overfor. Dette er ikke tidspunktet for å spare oss til fant, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. Foto: Akademikerne, pressefoto.

 

Aaslestad mener kuttene i det såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsprosjektet til regjeringen vil bety dårligere oppfølging av studentene og lavere forskningskvalitet. Dette er fjerde statsbudsjett på rad at universitetene og høyskolene utsettes for et flatt administrasjonskutt, denne gangen på 177 millioner. Med dette vil den sittende regjeringen ha gjennomført om lag 830 millioner i slike kutt.

Kuttene ikke lenger effektive

- Disse «effektiviseringskuttene» har for lengst sluttet å være effektive. De er nå helt ordinære kutt som rammer kvaliteten på forskning og undervisning, sier Petter Aaslestad.

Han oppfordrer Stortinget til å stanse kuttene.

- Det er under et halvt år siden Stortinget vedtok Kvalitetsmeldingen, der samtlige partier var opptatt av at studentene skulle få bedre og tettere oppfølging. Nye, store kutt vil bety at dette målet ikke nås, slår Aaslestad fast.

Forslaget til statsbudsjett innebærer også en liten nedgang i FoU-bevilgningenes andel av BNP.

- Norge er i en situasjon hvor vi burde bruke mer av samfunnets ressurser på forskning og utdanning. Dette statsbudsjettet er dessverre et skritt i feil retning, mener Aaslestad.

Holder ikke det de lovet

- Regjeringen burde ha brukt mer penger på forskning og utvikling, mener Akademikernes leder, Kari Sollien.

I valgkampen lovet Solberg å øke offentlige investeringer til forskning og utvikling fra 1 prosent til 1,25 prosent av BNP. Akademikerne mener budsjettet ikke reflekterer den satsningen regjeringen lovet i valgkampen. Investering i forskning og utvikling viser en realnedgang på 1,7 prosent.

- Vi hadde forventet at regjeringen satset enda mer på forskning: Økte investeringer i kunnskap er helt nødvendig for å lykkes i omstillingen Norge står overfor. Dette er ikke tidspunktet for å spare oss til fant, sier Kari Sollien.

I forkant av budsjettet varslet statsminister Erna Solberg at nye arbeidsplasser er jobb nummer én for regjeringen.

- Det var varslet at det kom til å bli et stramt budsjett, og det er et riktig grep av hensyn til kommende generasjoner. Regjeringen gjør veldig mye bra for å skape nye jobber, men vi er i en situasjon der det er nødvendig med en enda sterkere satsning for å utvikle ny teknologi og grønn industri, sier Sollien som også er skuffet over manglende satsning på oppgradering av universitetene og høyskolene. Dårlig vedlikeholdte bygninger, gammelt utstyr og ineffektive lokaler rammer kvalitet på både forskning og utdanning, mener hun.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Exit ex.phil?

Statsråden er skeptisk til forslag om et felles førsteår for studenter

Bør dagens innføringsemner ex.phil og ex.fac erstattes av ett, felles første år? UiT-rektor Anne Husebekk foreslår dette. Statsråd Iselin Nybø er skeptisk avventende.

Mads Gilbert kommer til NTNU

Den kjente legen og palestinaaktivisten holder foredrag på Dragvoll under arrangementet «Palestinske dager»

- Også smartinger støtter Brexit

Akademikere vil tilbakevise at det bare er idioter som støtter utmelding av EU.

Ap og SV etterlyser romfartsstrategi

Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet mener regjeringen somler med en romfartsstrategi. Norge henger etter og er ikke proaktive nok, mener partiene.