- Dette er et godt budsjett for oss

- Regjeringen følger opp langtidsutdanningen for forskning og høyere utdanning, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.
Budsjett for en bedre verden. - Regjeringen innfrir i årets statsbudsjett, er rektor Gunanr bovims dom.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Budsjett for en bedre verden. - Regjeringen innfrir i årets statsbudsjett, er rektor Gunanr bovims dom. Foto: KRISTOFFER FURBERG

En kjapp gjennomgang av hovedpunktene i regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år gir grunnlag for optimisme på NTNUs, og sektorens vegne, ifølge Bovim.

- Regjeringen fullfører investeringene i vitenskapelig utstyr, de følger opp i forhold til Horisont 2020. At de følger opp langtidsplanen er veldig viktig for landet.

Også på vegne av egen institusjon er rektoren tilfreds.

- Vi får en realøkning i budsjettet vårt på om lag én prosent, som tilsier at vi får det vi hadde håpet på. Vi får studieplasser og penger til campusprosjektet som vi ønsket å få. Det er bra, slår Bovim fast.

Regjeringen har foreslått å gi 30 millioner til planlegging av ny campus og tre friske millioner til 70 nye studieplasser innen IKT ved NTNU.

Følg UA på  Facebook, Twitter og Instagram.

Satser på de verdensledende

Videre er rektoren opptatt av at det er bevilget midler til universitetenes satsing på verdensledende fagmiljø.

- Det er en viktig satsing for universitetene, ikke minst for oss. De gjør det gjennom styrking av SFF’ene, Fripro-ordningen og som nevnt Horisont 2020. De følger godt opp det som også vi har ment er viktig.

Bovim berømmer også regjeringen for sterkere satsing på næringsrettet forskning.

- Er det noe her du er lite fornøyd med?

- Vi hadde håpet å få bevilgninger til undervisnings- og idrettsbygg i Elgeseter gate 10, det er noe vi har skjønt ikke blir i denne omgang. Det kan vi leve med, men håper det kommer etter hvert.

- Innretter oss etter kutt

Hovedmeldingen fra NTNUs rektor er at Regjeringen følger opp Langtidsmeldingen på en god måte.

- Det jeg ikke har fått tid til å sette meg inn i hvilken grad dette er et statsbudsjett for det grønne skifte og for digitalisering av samfunnet. Det gjenstår å se.

- Hva med regjeringens byråkratikutt på 0,5 prosent: Du har signalisert at det er noe du gjerne vil ha bort – men nå sier KDs Bjørn Haugstad at det er kommet for å bli?

- Jeg har merket meg det. Samfunnsøkonomer argumenterer gjerne med at dette er en god måte å sikre omstillinger i offentlig virksomhet på. Det er ingen dramatikk i volumet her, jeg tenker at vi må innrette arbeidet vårt med dette på en annen måte enn hva vi har gjort hittil. Vi kan ikke ta dette bare på administrativ aktivitet. Vi var forberedt på at kuttet ville komme på årets budsjett, men jeg merker meg som sagt Haugstads uttalelse om at dette vil bli med oss videre, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tapte søksmålet mot NTNU

Hilde Skeie saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon. NTNU ble frifunnet av Sør-Trøndelag tingrett.

Sprik i sensur og karakterer:

Tøffe krav til opptak kan gi tøffere sensur

Når sensorer ved NTNU Handelshøyskolen setter karakterer på egne studenter synes de å være strengere enn kolleger ved andre læresteder. En forklaring kan være høye opptakskrav.

Én NTNU-forsker blant de fjorten nye i akademi for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere har plukket ut 14 nye medlemmer. Guro Busterud fra NTNU er en av dem.

Erfaringer etter en måneds kamp mellom de ulike bærekraftsmålene

NTNU er interessert, her er det forståelse for at Afrika er det neste viktige kontinentet, skriver er vår gjestekommentator, som har permisjon fra varaordførerjobben i Trondheim for å jobbe med bærekraft for regjeringen i Ghana.