Toppforsker føler seg dårlig behandlet

Forsker Erling Holmøy må forlate forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå fordi han har publisert for lite i utlandet.
Erling Holmøy er seniorforsker hos Statistisk sentralbyrå
(Foto: Tore Sætre/Wikimedia Commons)

Erling Holmøy er seniorforsker hos Statistisk sentralbyrå Foto: Tore Sætre/Wikimedia Commons

- Jeg synes dette er en dårlig behandling av folk som har gjort en god innsats, sier Holmøy i et intervju med Klassekampen.

SSB omorganiserer og skal redusere antall forskere fra om lag 65 til 40 forskere. Ifølge avisa fikk de fleste forskerne beskjed på mandag om de kan fortsette eller ikke. De som ikke får fortsette i forskningsavdelingen, blir flyttet til statistikkavdelingen.

Klassekampen skriver at seniorforsker Erling Holmøy er ekspert på å lage langsiktige prognoser som for eksempel viser konsekvensene av eldrebølgen og økt innvandring. Slike beregninger har vært viktige for perspektivmeldingen, produktivitetskommisjonen og Brochmann-utvalget, sistnevnte utvalg var Holmøy medlem av.

Ifølge Nettavisen har Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med sine fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge, blant annet hva innvandring vil koste hver nordmann i årene framover. Han hevder dette ikke har blitt godt mottatt blant ledelsen i SSB.

Holmøy sier at han lojalt har fulgt opp oppdragene og kontraktene som SSB har hatt med blant annet forvaltningen, noe som igjen har gitt mindre rom for internasjonal publisering.

- Belønningen for innsatsen – som særlig de siste årene har vært prioritert høyt av ledelsen – er at jeg mister jobben. Det synes jeg ikke er ok, sier han til Klassekampen.

Til Nettavisen sier han at han opplever at det har vært mye bråk og uro internt i SSB det siste året.

Det er ennå ikke offentliggjort en endelig liste over innplasseringene i forskningsavdelingen. Målet for omorganiseringen er å digitalisere og modernisere statistikkproduksjonen. Reduksjonen i antall forskere i forskningsavdelingen gjøres for å frigjøre økonomiske og menneskelige ressurser, skriver Klassekampen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Utdanningskvalitetsprisen gikk til Nasjonal delprøve i medisin

Kunnskapsdepartementets pris for kvalitet i utdanningen går til et samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetenes medisinske fakulteter.

Macchiarini-skandalen:

43 medforfattere funnet uredelige

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Nå blir hun svensk æresdoktor

Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU, utnevnes til æresdoktor ved Lunds universitet i Sverige.

NTNU vurderer guttepoeng

NTNU vurderer å innføre guttepoeng for å bedre kjønnsbalansen på sykepleiefag og andre kvinnedominerte studier.