Regjeringen hyrer eksperter:

Nå skal de sammenlikne stillingene i UH-sektoren

Regjeringen har satt ned en gruppe som skal se på om stillingsstrukturen i høyere utdanning gjør det attraktivt nok å arbeide ved norske universitet og høyskoler.

– Vi vil også se om stillingsstrukturen bidrar til å sikre institusjonene riktig og nødvendig kompetanse, sier fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Regjeringen har derfor satt sammen en ekspertgruppe som skal sammenlikne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan stillingsstrukturen i Norge bør utformes.

Regjeringen ønsker at stillingene i høyere utdanning er strukturert på en slik måte at de er ettertraktet av både nordmenn og utlendinger. Da må det være godt tilrettelagt for karriereveier, og personalet bør bli stimulert til faglig utvikling gjennom hele karrieren. Den må også bidra til at institusjonene får riktig kompetanse for å nå sine mål.

– Dette blir en oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som regjeringen la frem i vinter. Der sa vi at vi vil arbeide videre med sammenlikning med andre land og se på behov for endringer i det norske systemet, sier Asheim i pressemeldingen.

Ekspertgruppen skal komme med råd om utvikling av stillings- og karrierestrukturen ved høyskoler og universitet i Norge innen 1. mai 2018. Landene gruppen vil se på stillingsstrukturen til er Danmark, Finland, Nederland, Sverige, Østerrike og Storbritannia.

Gruppen vil ledes av Arild Underdal, Universitetet i Oslo (UiO), og for øvrig bestå av Herdis Hølleland, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Tine Arntzen Hestbek, NTNU, og Morten Dæhlen, UiO.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Utdanningskvalitetsprisen gikk til Nasjonal delprøve i medisin

Kunnskapsdepartementets pris for kvalitet i utdanningen går til et samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetenes medisinske fakulteter.

Macchiarini-skandalen:

43 medforfattere funnet uredelige

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Nå blir hun svensk æresdoktor

Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU, utnevnes til æresdoktor ved Lunds universitet i Sverige.

NTNU vurderer guttepoeng

NTNU vurderer å innføre guttepoeng for å bedre kjønnsbalansen på sykepleiefag og andre kvinnedominerte studier.