Nord Universitet går gjennom strukturen:

Utreder hvor det skal satses og hvor studier kan avsluttes

Det neste året skal hver krok i fusjonerte Nord universitet saumfares. Virksomheten er i dag spredt på ni læresteder, men nå søker man svar på hvor det bør satses og hvor aktiviteten skal avsluttes. 
Strukturutfordring. Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet har rundt 1 200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på ni studiesteder. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Strukturutfordring. Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet har rundt 1 200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på ni studiesteder. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Styret ved Nord ga tidligere denne uken grønt lys for at rektor Bjørn Olsen skal starte arbeidet med framtidig studiestedstruktur for universitetets faglige aktivitet.  I klartekst dreier det seg om hva slags utdanning og forskning som skal tilbys hvor i Nord universitet for framtiden.

Planen klar før neste jul

Det nedsettes to grupper, for henholdsvis analyse og utredning. Gruppenes  endelige mandat skal vedtas i styretmøte senere i november. Styret blir orientert om og skal godkjenne framdriften i arbeidet underveis, men framdriftsplanen sier at det første utkastet av scenarier for framtidig studiestedstruktur skal legges fram før jul neste år.

Nord universitet har rundt 1 200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på Bodø, Steinkjer, Levanger, Mo i Rana, Nesna, Namsos, Stjørdal, Stokmarknes og Sandnessjøen.

Strukturarbeidet skal skje i to steg, det første er å analysere dagens faglige aktivitet, kvalitet, kostnader og administrative støttefunksjoner. Samtlige punkter blir vurdert i lys av om de bidrar til å oppfylle Nords strategiplan Strategi 2020.

Blinker ut fem sjekkpunkter

For å vurdere framtidig faglig aktivitet på hver av lokalitetene skal følgende kriterier vektlegges:

  • Bidrar aktiviteten til å realisere strategi 2020?
  • Kvalitet i utdanningene og forskningsaktiviteten
  • Attraktivitet og etterspørsel fra studenter
  • Attraktivitet for vitenskapelig personale
  • Kostnadseffektivitet

Målet er at endelig struktur vedtas av styret i februar 2019, og det er allerede tegn til uro ved enkelte læresteder som frykter at det  ikke er plass for dem i det nye Nord universitet.

- Ser ingen dramatikk

- Jeg ser ingen dramatikk i det og hilser arbeidet velkommen, sa styremedlem Bjørg Tørresdal til lokalavisen Innherred (+) i forkant av styremøtet.

På lederplass skriver avisen at knivene nå kvesses og at kampen sannsynligvis ikke bare vil stå mellom Nordland og Nord-Trøndelag – men at det kan bli en alles kamp mot alle i dagens Nord-Trøndelag der universitetet har fire lokasjoner.

Nord universitet ble etablert 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av  Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Utdanningskvalitetsprisen gikk til Nasjonal delprøve i medisin

Kunnskapsdepartementets pris for kvalitet i utdanningen går til et samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetenes medisinske fakulteter.

Macchiarini-skandalen:

43 medforfattere funnet uredelige

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Nå blir hun svensk æresdoktor

Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU, utnevnes til æresdoktor ved Lunds universitet i Sverige.

NTNU vurderer guttepoeng

NTNU vurderer å innføre guttepoeng for å bedre kjønnsbalansen på sykepleiefag og andre kvinnedominerte studier.