UiO ga mer lønn for «stabilt godt humør»

Etter høstens lokale lønnsforhandlinger på UiO får universitetet kritikk for usaklig argumentasjon i forhandlingene.

Sist fredag ble UiO ferdig med den andre av høstens to lokale lønnsforhandlingsløp, der bare et lite mindretall ble tilgodesett med opprykk. Uniforum skriver at ifølge beregninger fra NTL gikk 87 prosent av de ansatte tomhendt ut av forhandlingene. Det vil si at 822 av 6152 personer tilhørende det største lønnsforhandlingsløpet, fikk lønns- eller stillingskodeopprykk.

Fagforeningene var likevel ikke bare fornøyde med UiO som forhandlingspartner, og Uniforum gjengir utdrag fra protokolltilførslene der fagforeningene tar de opp en rekke kritiske punkter:

* Unio/ (Forskerforbundet): « (…) overrasket over at de vitenskapeliges andel av potten var lav i forhold til deres andel av lønnsmassen. Dette er skuffende tatt i betraktning de store utfordringer vi står overfor i sektoren. Hvordan skal vi sikre god rekruttering av forskere og undervisere hvis det vi tilbyr er lav lønn og mange år med midlertidige ansettelser?»

* YS Stat/ (Parat): «YS opplever lønnsmessige skjevheter på flere nivåer på UiO. Den ene er skjevheten mellom kjønnene. YS synes det er veldig synd at UiO som helhet år etter år feiler i å rette opp disse skjevhetene.» og «YS er også opptatt av å rette opp skjevheter som oppstår når nyansatte får høyere lønn enn de som har lang fartstid i jobben.»

* LO Stat/ (NTL): «De høyest lønnede stillingsgruppene på UiO har fått bedre uttelling enn lavere lønnede stillingsgrupper. LO mener det stilles urimelig strenge krav for å oppnå lønnsøkning for lavere lønnede stillinger i forhold til det som er tilfelle for ansatte som allerede er innplassert i høyt lønnede stillinger.»

LO/NTL har dessuten protokollført en bekymring over at UiO i en rekke tilfeller har begrunnet sine foreslåtte lønnsopprykk med ansattes personlighet. Eksemplene som trekkes fram i protokolltilførselen, er «stabilt godt humør», «viser omsorg» og «entusiastiske».

– Slike argumenter hører ikke hjemme i lønnsforhandlinger, sier Ellen Dalen til Uniforum.

Hun presiserer at UiO ikke utelukkende har argumentert på en slik måte, men at hun opplevde at det ble gjort i stor grad.

Les hele saken her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil øke semesteravgiften med 140 kroner i året

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, vil øke semesteravgiften fra 510 til 580 kroner. Årsaken er økt satsing på blant annet studentfrivillighet.

Gjesteskribent Hilde Opoku:

Fra SMART teknologi til smartere medmennesker?

Med årets statsbudsjett innfører Ghana flere skattereformer som har til hensikt å forflytte skattebyrden fra de som har minst, stimulere til forretningsoppstart for unge entreprenører samt andre mekanismer vi er vant med fra den norske velferdsstaten.

Hva er en medforfatter?

Professor i medisinsk statistikk Stian Lydersen (NTNU) vil ikke ta ansvar for de artiklene han er medforfatter på. Det ansvaret er han pålagt i følge Vancouver-retningslinjene.