HiOA oppfyller krav til å bli universitet

Det slår den sakkyndige komitéen fast, som har vurdert søknaden fra Høgskolen i Oslo og Akershus om å bli universitet.
Ett skritt nærmere universitetsstatus: Curt Rice ble rektor ved HiOA i 2015, og har siden da jobbet for at høyskolen skal bli et universitet. (Foto: Mentz Indergaard, NTNU Info)

Ett skritt nærmere universitetsstatus: Curt Rice ble rektor ved HiOA i 2015, og har siden da jobbet for at høyskolen skal bli et universitet. Foto: Mentz Indergaard, NTNU Info

- Nå tar vi sikte på å ta imot nye studenter til Norges neste universitet i august 2018, sier rektor Curt Rice i en pressemelding.

Tirsdag kom beskjeden: Alle kravene til å bli akkreditert som universitet er oppfylt, ifølge den enstemmige innstillingen fra den sakkyndige komiteen, som er nedsatt av Nokut.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert HiOAs søknad om universitetsakkreditering fra februar, offentliggjorde tirsdag morgen sin rapport. Komiteen er nedsatt av Nokut, som er Kunnskapsdepartementets tilsynsorgan for kvalitet i høyere utdanning. 

Siden fusjonen i 2011 har HiOA hatt som mål å bli universitet. Curt Rice har i hele sin rektorperiode, fra 2015, jobbet for at HiOA skal få status som universitet. Nå er han nær ved å lykkes, noe som vil innebære at Oslo får to universiteter.

- Dette er en stor dag for studenter og ansatte ved HiOA. Vi vil spille en viktig rolle for velferdssamfunnet, sier Rice.

I pressemeldinga heter det videre at HiOA er størst i landet på profesjonsutdanninger, og utdanner kandidater til viktige yrkesgrupper i samfunnet, blant annet innenfor skole, helse- og sosialtjenester og teknologi.

Det som skjer videre nå er at rapporten blir lagt fram for Nokuts styre 12. desember. På styremøtet til HiOA 15. desember fremmer rektor forslag til vedtak om navn på det nye universitetet. Søknaden om universitetsakkreditering blir så sendt til Kunnskapsdepartementet. Hvis departementet innstiller søknaden, er det Kongen i statsråd som fatter det endelige vedtaket.

HiOAs plan, ifølge pressemeldinga, er at det nye universitetet lanseres ved studiestart august 2018.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Utdanningskvalitetsprisen gikk til Nasjonal delprøve i medisin

Kunnskapsdepartementets pris for kvalitet i utdanningen går til et samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetenes medisinske fakulteter.

Macchiarini-skandalen:

43 medforfattere funnet uredelige

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Nå blir hun svensk æresdoktor

Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU, utnevnes til æresdoktor ved Lunds universitet i Sverige.

NTNU vurderer guttepoeng

NTNU vurderer å innføre guttepoeng for å bedre kjønnsbalansen på sykepleiefag og andre kvinnedominerte studier.