Nokut gir HiOA klarsignal til å bli universitet

Nokut har i styremøte i dag tirsdag besluttet å gi Høgskolen i Oslo og Akershus klarsignal til å bli universitet.

Høgskolen i Oslo Akershus (HiOA) oppfyller alle krav til å bli universitet, og NOKUT følger dermed anbefalingene fra den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden.

– Jeg vil få gratulere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), sier Nokuts direktør Terje Mørland i en pressemelding etter tirsdagens styremøte.

– HiOA har lagt ned en betydelig innsats både i arbeidet med søknaden og gjennom institusjonsbesøket tidligere i år. Det har overbevist komiteen og NOKUT om at HiOA fortjener status som universitet.

LES OGSÅ Snart er han Norges nye universitetsrektor

Stor i kjeften. - Jeg forsøker å påvirke i de sakene som opptar meg, sier Curt Rice, i dag høgskolerektor, framtidig universitetsrektor.
(Foto: Tore Oksholen)

Stor i kjeften. - Jeg forsøker å påvirke i de sakene som opptar meg, sier Curt Rice, i dag høgskolerektor, framtidig universitetsrektor. Foto: Tore Oksholen

 

Mørland er likevel tydelig på at det er nå det virkelige arbeidet starter.

– Nå er det opp til høyskolen å etablere og videreutvikle et universitet som holder høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt.

Ambisiøst og målrettet arbeid

I rapporten fra den sakkyndige komiteen berømmes høyskolen for ambisiøst, strategisk og målrettet arbeid helt siden fusjonen i 2011. Institusjonen har klart å skape en godt fungerende helhet, både faglig og administrativt. De viser gode rutiner for å begrense avstanden mellom sine to campuser, Kjeller i Akershus og Pilestredet i Oslo.

Det gjenstår noe arbeid med å integrere forskningsinstituttene bedre i den øvrige virksomheten, og HiOA bør arbeide videre med å øke antall førstestillingskompetente og forskningsaktiviteten tilknyttet de store profesjonsutdanningene – spesielt lærer- og sykepleieutdanningene.

Høyskolen må nå sende inn søknad om å få endret institusjonskategori til Kunnskapsdepartementet. Det er Kongen i Statsråd som fatter det endelige vedtaket.

Fra høgskole til universitet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som er en statlig akkreditert høgskole, søkte 21. februar 2017 om akkreditering som universitet. Søknaden er vurdert etter bestemmelser i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 3-1 – Krav ved akkreditering av institusjoner og § 5-1 – Søknad om akkreditering av studietilbud og institusjoner.

Den sakkyndige komiteen skulle vurdere om Høgskolen i Oslo og Akershus tilfredsstiller alle kriterier til å få status som universitet. Den har begrunnet sin vurdering og gitt sin konklusjon i en rapport. Komiteens vurdering er basert på følgende: a) Institusjonens søknad og annet relevant skriftlig materiale som NOKUT og/eller de sakkyndige anså som nødvendig for vurderingen, deriblant uttalelsene fra faggruppene som er nevnt i neste avsnitt og b) informasjon innhentet ved institusjonsbesøk.

Søknaden fra HiOA er vurdert av en sakkyndig komité bestående av:

  • Vicerektor Staffan Edén, Göteborgs universitet
  • Professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen
  • Førstelektor Gunn Haraldseid, Høgskulen på Vestlandet
  • Student Johanne Vaagland, Universitetet i Bergen
  • Administrerende direktør Heidi A. Austlid, IKT-Norge
Nokut-direktør Terje Mørland: HiOA har gjort seg fortjent til å bli universitet.
(Foto: Tore Oksholen)

Nokut-direktør Terje Mørland: HiOA har gjort seg fortjent til å bli universitet. Foto: Tore Oksholen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Stakk med Robert Millar-prisen:

Uka ble best på markedsføring

Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.

Gjesteskribentene:

Tappet for energi

Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.

- Campus blir mye større enn 92 000 kvm

- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til, minnet campusgeneral Merete Kvidal om under torsdagens folkemøte med tittel «Kampen om campus».