Endringer i UH-loven på høring:

NTNU vil ikke ha individuell klagerett på gruppeeksamen

NTNU støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag om at studenter kan klage individuelt på gruppeeksamen. Forslaget kan føre til mindre bruk av gruppearbeid som vurderingsform, hevder universitetet.
NTNU: Uheldig for studentenes læring hvis individuell klagerett fører til mindre bruk av gruppearbeid som vurderingsform.
(Foto: Frank Kraemer)

NTNU: Uheldig for studentenes læring hvis individuell klagerett fører til mindre bruk av gruppearbeid som vurderingsform. Foto: Frank Kraemer

Forslaget har vært ute på høring sammen med en rekke andre forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven.

Departementet mener det vil styrke rettssikkerheten til studentene hvis det lovfestes en individuell klagerett ved gruppeeksamen. En endring av karakteren etter en slik klage skal bare gjelde for den studenten som har klaget, ikke hele gruppa. 

Nå blir de ulike innspillene vurdert, og Kunnskapsdepartementet tar sikte på å legge fram en lovproposisjon før påske.

LES OGSÅ: Fraråder sterkt en tredje sensur ved karaktersprik

Vanskelig med muntlig presentasjon

NTNU skriver i høringssvaret at gruppeeksamener er ment som en vurderingsform der studentene må vise hva de kan som gruppe:

«De må vise evner til å spille på lag med andre og frembringe kunnskap sammen med andre. Dette er særlig viktige ferdigheter i arbeidslivet. Der dette inngår som del av læringsutbytte må det også testes, og alle studentene bør samtykke i en eventuell klage», heter det i notatet.

NTNU mener også at individuell klagerett kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre en ny muntlig presentasjon med kun en av kandidatene. Det er vanlig at vurderingsformen legger opp til et skriftlig arbeid med en muntlig presentasjon hvor alle i gruppa deltar. Den muntlige presentasjonen skal holdes på nytt dersom karakteren endres etter sensur. Derfor konkluderer NTNU:

«En individuell klagerett vil derfor kunne føre til mindre bruk av gruppearbeid som vurderingsform, noe som vil være uheldig for studentenes læring»

- Uheldig med ulik karakter på samme besvarelse

Universitetet i Bergen ønsker heller ikke at loven skal regulere hvordan klager på gruppeeksamen skal foregå.

«Dette bør ligge innenfor institusjonenes handlefrihet. Videre vil forslaget stå i veien for viktig utviklingsarbeid når det gjelder vurdering og sammenhengen mellom undervisning, læring og vurdering», skriver de.

Norges arktiske universitet – UiT forteller at de i dag krever at alle studenter må signere en eventuell klage ved gruppeeksamen, og at de har gode erfaringer med denne ordningen.

«Etter universitetsdirektørens vurdering vil det være uheldig om studenter får ulik karakter på vitnemålet eller karakterutskrift for samme eksamensbesvarelse. Dette gjelder spesielt for avsluttende mastergradsoppgaver, hvor tittel og resultat kommer på vitnemålet. I ytterste konsekvens kan for eksempel to studenter søke samme jobb, hvor arbeidsgiver får presentert ulike resultat for samme oppgave, skriver UiT.

- Styrker rettighetene

Studentenes talerør, Norsk studentorganisasjon, er positive til forslaget fra departementet om at enkeltpersoner kan klage på karakteren på en gruppeeksamen. For dem er det viktig å få presisert at denne endringen ikke skal bety at institusjonen forventes å gjøre en vurdering av det individuelle bidraget til gruppeeksamen, men at den enkelte skal vurderes opp mot hele eksamensbesvarelsen. Dette styrker rettighetene til den enkelte student i en situasjon der man mener besvarelsen ikke er vurdert godt nok:

«NSO mener derfor at dette er en riktig presisering i lovverket, slik at studentene står friere i klageprosessen i stedet for at hele gruppen risikerer karakterendring», skriver de. 

- Vi gjør det allerede

Flere av universitetene og høyskolene som har sendt inn høringssvar, er også positive til individuell klagerett. For eksempel mener Høgskolen i Østfold at endringen framstår som både viktig og riktig. De tror at konsekvensen blir at flere benytter seg av klageretten.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet støtter forslaget, men presiserer:

«Men i de tilfellene der det kun er en/noen student(er) i gruppen som klager og ny sensur etter klage blir justert til gunst, mener NMBU at ny sensur skal komme hele gruppen til gode.»

Universitetet i Oslo kommenterer individuell klagerett i form av en setning:

«UiO støtter forslaget om individuell klagerett på gruppeeksamen.»

Det samme gjør Universitetet i Agder som sier at de allerede praktiserer individuell klagerett på gruppeeksamen.

LES OGSÅ: Høringsnotatet og alle svarene


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

May-Britt Moser og Edvard Moser:

Kongen har utnevnt dem til Storkorset

Professor May-Britt Moser og professor Edvard I. Moser utnevnes til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Bovim til statsråden:

- Dette bygget må inn i revidert statsbudsjett

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, var på krasjkurs i NTNU. Rektor Gunnar Bovim benyttet anledningen til å be om penger til Elgesetergate 10.

Planprogram for campus på høring:

Fortsatt uenige om hvor mye som kan bygges i det grønne

Fortsatt uenighet om hvor mye NTNU kan bygge i parkene rundt universitetet og usikkerhet rundt flere tomter, gjør at NTNUs nye planprogram nå sendes ut på seks ukers offentlig høring.

Ytring:

Universitetene må være sentrale i ny kompetansereform

Jeg tror tiden inne for å diskutere et felles første år for alle studenter, i alle fall at en del av det første året brukes til generisk kunnskap, skriver Anne Husebekk i denne ytringen.