Vil stemme nei til den nye avtalen om pensjon

- Nå er alt ansvaret lagt på den enkelte for å få en god pensjon. Det er brutalt, sier Åsne Skjelbred Refsdal i alliansen Forsvar offentlig pensjon.
- Innebærer en heving av pensjonsalder, sier samfunnsøkonom Åsne Skjelbred Refsdal, som er aktiv i alliansen Forsvar offentlig pensjon. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget om samme tema. (Foto: Torstein Brechan)

- Innebærer en heving av pensjonsalder, sier samfunnsøkonom Åsne Skjelbred Refsdal, som er aktiv i alliansen Forsvar offentlig pensjon. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget om samme tema. Foto: Torstein Brechan

- Refsdal er styremedlem i organisasjonen, som er en sammenslutning av en rekke fagforeninger i offentlig sektor. Hun er samfunnsøkonom og tillitsvalgt i Norsk tjenestemannslag (NTL).

Refsdal er svært kritisk til den nye pensjonsordninga for 800 000 ansatte i staten og kommunene. Hun vet allerede hva hun skal stemme når medlemmene i LO, Unio og YS skal si sin mening i en uravstemning.  

- Jeg vil stemme nei. Pensjonsavtalen er svært urettferdig og belønner dem som har høy lønn og som greier å jobbe til de er 70 år. De som ikke greier å jobbe så lenge, blir straffet hardt økonomisk, sier hun til Universitetsavisa.

Gjennomslag for akademikerne

Til Klassekampen sier Åsne Skjelbred Refsdal at verdien av å stå i arbeid fra man er 62 år til man er 70 eller 75 år blir så viktig at den nye pensjonsavtalen i praksis innebærer en heving av pensjonsalderen.

Åsne Skjelbred Refsdal er samfunnsøkonom og aktiv i alliansen Forsvar offentlig pensjon. (Foto: Privat)

Åsne Skjelbred Refsdal er samfunnsøkonom og aktiv i alliansen Forsvar offentlig pensjon. Foto: Privat

 

Birger Myhr i Pensjonseksperten sier til Nettavisen at det spesielt er akademikere som kommer godt ut av avtalen på bekostning av de ufaglærte. Det er dem med lang utdanning og mulighet til å jobbe lenge etter fylte 62 år som tjener på den nye offentlige tjenestepensjonen.

- Jeg er overrasket over at akademikerne skulle få gjennomslag for sine interessert i et sånt omfang som det ser ut til at de har fått, sier han.

Derfor er det kanskje ikke overraskende at leder Petter Aaslestad i Forskerforbundet er fornøyd med avtalen:

- Dette er et godt resultat for våre medlemmer, sier han til Forskerforum.

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

 

Bekymret for barna sine

Åsne Skjelbred Refsdal i Forsvar offentlig pensjon er enig i at akademikerne har det som skal til for å få en god pensjon: De er godt betalte og har større mulighet til å jobbe lenge enn ansatte i fysiske yrker.

- På Regjeringa høres det ut som at alle kan velge å stå i jobb til de er 70 år, men ingen vet hva som skjer med framtidig fysisk og psykisk helse. Det gjelder både for akademikere og ansatte i de tradisjonelle fysiske yrkene, sier hun til Universitetsavisa.

Hun er enig i at det var nødvendig med endringer, men at den tidligere garantien om at man var sikret en pensjon på 66 prosent av lønna var en mer solidarisk og trygg ordning.

- Det var nødvendig med justeringer, men det er forskjell på å ommøblere og å brenne ned et hus. Nå har de endret på alt, sier hun.

Selv er Refsdal født i 1980 og må regne med å jobbe flere år for å få samme pensjon som dagens pensjonister. Hun er bekymret på vegne av barna sine på 7 og 9 år. For ordningen innebærer at dem som er født fra 1970 og senere, må stå lenger i jobb for å få en god pensjon. Jo yngre man er, jo hardere er effekten.

- Mine barn skal jobbe til de er langt over 70 år for å få 66 prosent, den tidligere garantien. Noen i denne aldersgruppa  vil få en forferdelig dårlig pensjon og må klare seg selv. Det skaper store forskjeller mellom dem som er heldige og uheldige, sier hun.

Premieres for å jobbe i høy alder

- Akademikerne kommer gjerne sent i jobb fordi de tar en lang utdanning. Vil ikke det straffe seg økonomisk for dem sammenlignet med en som begynner i arbeidslivet når hun så vidt har tippet 20 år?

- Ja, de begynner senere å spare opp til pensjon, men de vinner til gjengjeld mer på å jobbe til de er 70 eller 72 år. Med utdanning får du høyere lønn og mer penger i potten, i tillegg er verdien av å stå til du er 70 år mye mer verdt enn om du begynte å jobbe som 22-åring og går av når du er 62 år.

- Men hvis begge jobber i 40 år, den ene går av når han er 62 år, den andre går av når hun er 70 år, gir ikke det lik uttelling når pensjonen skal beregnes?

- Nei, det er arbeidslinja som gjelder og du premieres ved å jobbe i høy alder. Derfor får du en vesentlig bedre pensjon hvis du greier å jobbe til du er 70 enn om du slutter når du er 62 og har jobbet like lenge. Poenget er å få flere til å stå lengre i jobb og klarer du ikke det får du en betydelig lavere pensjon.

Slik blir de berørt:

Regnestykker som partene har lagt fram, illustrerer poenget til Åsne Refsdal. I disse eksemplene starter alle i offentlig sektor når de er 27 år:  

* En adjunkt født i 1963 vil få 67 prosent av sluttlønnen sin ved å gå av som 67-åring, 54 prosent ved å gå av som 62-åring og 84 prosent ved å stå i jobb til 70 år.

* En adjunkt født i 1973 får 62 prosent av sluttlønnen sin i pensjon ved 67 år, 47 prosent av lønnen som 62-åring og 77 prosent av lønnen ved å stå til jobb til 70 år.

* En barnehageassistent født i 1963 vil få 72 prosent som 67-åring, 59 prosent som 62-åring og 86 prosent av lønnen som 70-åring.

* En barnehageassistent født i 1973 vil få 68 prosent som 67-åring, 53 prosent som 62-åring og 81 prosent av lønnen som 70-åring.

* En toppleder født i 1963 vil få 79 prosent av sluttlønnen i pensjon ved 67 år, 57 prosent ved 65 år og 93 prosent som 72-åring.

* En toppleder født i 1973 vil få 73 prosent av sluttlønnen i pensjon ved 67 år, 52 prosent ved 65 år og 85 prosent som 72-åring.

– Vi hadde større ambisjoner for de unge, men slik pensjonssystemet i Norge er blitt innrettet, er det ikke tvil om at unge må påregne å jobbe lenger enn til 67 år, sier  Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam til  NTB.

Gulrot for omskolering

Arbeidsminister Anniken Hauglie mener ansatte født etter 1970 kan sikre seg mot å ende opp i en arbeidssituasjon som blir for krevende i 60-årene, ved å starte i tide å planlegge for en overgang til en lettere arbeidssituasjon.

– Er du i 40-årene og har stått i førstelinjen i mange år, så har du mulighet til å vurdere om du vil makte å jobbe slik videre, eller om du skal forsøke å finne en annen karrierevei. Vi har lagt inn i avtalen at man skal kunne få pensjonspoeng ved å ta relevant utdanning, så her ligger det en liten gulrot til å omskolere seg, sier Hauglie til NTB.

Arbeidsminister Anniken Hauglie orienterer om ny pensjonsordning i offentlig sektor. (Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix)

Arbeidsminister Anniken Hauglie orienterer om ny pensjonsordning i offentlig sektor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

 

Åsne Refsdal i Forsvar offentlig pensjon fnyser av denne tankegangen.

- Igjen legger man ansvaret over på den enkelte. Her har du vært i et yrke i mange år som du er glad i, så må du selv ta ansvar for å omskolere deg og finne en ny jobb. Det er helt håpløst. Det er arbeidsgiverens ansvar å gi riktig kompetanse til den enkelte, mener hun.- Det var nødvendig med justeringer, men det er forskjell på å ommøblere og å brenne ned et hus.

Åsne S. Refsdal, samfunnsøkonom og tillitsvalgt.
Fakta om pensjon

Partene i offentlig sektor ble lørdag enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i staten og kommunene. Her er de viktigste endringene:

  • Ordningen skal innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere, dersom arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer sier ja til den fremforhandlede avtalen.
  • Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.
  • Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget for inntekter mellom 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent for inntekter mellom 7,1 og 12 G.
  • Det innføres en AFP-ordning etter mønster av privat AFP, der man kan ta ut AFP fleksibelt fra 62 til 75 år og kombinere den med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.
  • Det gis et overgangstillegg på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et slikt «slitertillegg».
  • Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.
  • Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.
  • Partene kom ikke i havn når det gjelder nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere. Dette skal det forhandles videre om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre.
  • Kilde: NTB
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjestekommentaren:

11 grunner til å elske studentene sine

Denne ukas gjestekommentator lurte på om hun skulle skrive en misantropisk kommentar om alt som er feil med dagens studenter. I stedet kom hun på hvorfor hun er så glad i dem.

Venstre vannet ut nikab-forbud

Venstre har endret regjeringens forslag til forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i utdanningsinstitusjoner til kun å gjelde mens undervisning pågår. 

Et grønt konsept kan gi Campus mening

For at valg av løsning for et fremtidig NTNU campus skal gå fra å være en hodepine til en vinn-vinn situasjon for universitetet, byen, folk og fremtiden bør velges et konsept som samler, skriver Bjørn Røe.

Ytring:

Berre eit straumbrot

Gravemaskin kutter elektrisiteten. Kven kan hjelpe? Sei det. Les hjartesukket etter siste straumbrot.