universitetsavisa RSS http://www.universitetsavisa.no/politikk/ Politikk no universitetsavisa Politikk http://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Fri, 24 Nov 2017 21:30:55 +0100 <![CDATA[Mest til lærerne, noe til miljø og litt til medisin]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/23/Mest-til-l%C3%A6rerne-noe-til-milj%C3%B8-og-litt-til-medisin-70724.ece Politikk Thu, 23 Nov 2017 12:35:56 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/23/Mest-til-l%C3%A6rerne-noe-til-milj%C3%B8-og-litt-til-medisin-70724.ece <![CDATA[Budsjettforliket reddar økonomien til Juss-Buss og JURK]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/23/Budsjettforliket-reddar-%C3%B8konomien-til-Juss-Buss-og-JURK-70729.ece Politikk Thu, 23 Nov 2017 12:35:51 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/23/Budsjettforliket-reddar-%C3%B8konomien-til-Juss-Buss-og-JURK-70729.ece <![CDATA[Solberg erkjenner nederlag om lærernorm]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/23/Solberg-erkjenner-nederlag-om-l%C3%A6rernorm-70722.ece Politikk Thu, 23 Nov 2017 10:27:10 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/23/Solberg-erkjenner-nederlag-om-l%C3%A6rernorm-70722.ece <![CDATA[Flere voksne innvandrere deltar på norskopplæring]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/23/Flere-voksne-innvandrere-deltar-p%C3%A5-norskoppl%C3%A6ring-70720.ece Politikk Thu, 23 Nov 2017 10:27:06 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/23/Flere-voksne-innvandrere-deltar-p%C3%A5-norskoppl%C3%A6ring-70720.ece <![CDATA[Nevner ikke seksuell trakassering]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/22/Nevner-ikke-seksuell-trakassering-70710.ece Politikk Wed, 22 Nov 2017 13:34:39 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/22/Nevner-ikke-seksuell-trakassering-70710.ece <![CDATA[Ønsker mer nordisk samarbeid i UH-sektoren]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/22/%C3%98nsker-mer-nordisk-samarbeid-i-UH-sektoren-70707.ece Politikk Wed, 22 Nov 2017 12:30:31 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/22/%C3%98nsker-mer-nordisk-samarbeid-i-UH-sektoren-70707.ece <![CDATA[- Ikke mer å diskutere, det er tid for å agere]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/22/Ikke-mer-%C3%A5-diskutere-det-er-tid-for-%C3%A5-agere-70685.ece Politikk Wed, 22 Nov 2017 06:00:00 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/22/Ikke-mer-%C3%A5-diskutere-det-er-tid-for-%C3%A5-agere-70685.ece <![CDATA[AP konfronterte statsråden om nedgangen i fattige studenter]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/17/AP-konfronterte-statsr%C3%A5den-om-nedgangen-i-fattige-studenter-70614.ece Politikk Fri, 17 Nov 2017 12:09:55 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/17/AP-konfronterte-statsr%C3%A5den-om-nedgangen-i-fattige-studenter-70614.ece <![CDATA[Vil ikke spørre om seksuell trakassering og mobbing]]> http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/11/16/Vil-ikke-sp%C3%B8rre-om-seksuell-trakassering-og-mobbing-70546.ece Campus Thu, 16 Nov 2017 06:00:00 +0100 http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/11/16/Vil-ikke-sp%C3%B8rre-om-seksuell-trakassering-og-mobbing-70546.ece <![CDATA[Erkjenner at arbeidet for å få flere i fast jobb går for tregt]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/15/Erkjenner-at-arbeidet-for-%C3%A5-f%C3%A5-flere-i-fast-jobb-g%C3%A5r-for-tregt-70528.ece Politikk Wed, 15 Nov 2017 11:13:20 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/15/Erkjenner-at-arbeidet-for-%C3%A5-f%C3%A5-flere-i-fast-jobb-g%C3%A5r-for-tregt-70528.ece <![CDATA[HiOA oppfyller krav til å bli universitet]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/14/HiOA-oppfyller-krav-til-%C3%A5-bli-universitet-70497.ece Politikk Tue, 14 Nov 2017 10:14:09 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/14/HiOA-oppfyller-krav-til-%C3%A5-bli-universitet-70497.ece <![CDATA[Spår at Nesna kan bli lagt ned i en alles kamp mot alle]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/10/Sp%C3%A5r-at-Nesna-kan-bli-lagt-ned-i-en-alles-kamp-mot-alle-70435.ece Politikk Fri, 10 Nov 2017 06:00:00 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/10/Sp%C3%A5r-at-Nesna-kan-bli-lagt-ned-i-en-alles-kamp-mot-alle-70435.ece <![CDATA[Ansatte fortalte om lufting og frykt for å miste jobben]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/07/Ansatte-fortalte-om-lufting-og-frykt-for-%C3%A5-miste-jobben-70375.ece Politikk Tue, 07 Nov 2017 23:34:07 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/07/Ansatte-fortalte-om-lufting-og-frykt-for-%C3%A5-miste-jobben-70375.ece <![CDATA[Viserektoren i Ålesund ber om høyere ambisjoner i strategien]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/07/Viserektoren-i-%C3%85lesund-ber-om-h%C3%B8yere-ambisjoner-i-strategien-70318.ece Politikk Tue, 07 Nov 2017 06:00:00 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/07/Viserektoren-i-%C3%85lesund-ber-om-h%C3%B8yere-ambisjoner-i-strategien-70318.ece <![CDATA[UiO ga mer lønn for «stabilt godt humør»]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/02/UiO-ga-mer-l%C3%B8nn-for-%C2%ABstabilt-godt-hum%C3%B8r%C2%BB-70217.ece Politikk Thu, 02 Nov 2017 12:13:55 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/02/UiO-ga-mer-l%C3%B8nn-for-%C2%ABstabilt-godt-hum%C3%B8r%C2%BB-70217.ece <![CDATA[Utreder hvor det skal satses og hvor studier kan avsluttes]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/01/Utreder-hvor-det-skal-satses-og-hvor-studier-kan-avsluttes-70200.ece Politikk Wed, 01 Nov 2017 14:50:24 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/01/Utreder-hvor-det-skal-satses-og-hvor-studier-kan-avsluttes-70200.ece <![CDATA[UiB-professor støtter omorganisering av SSB]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/01/UiB-professor-st%C3%B8tter-omorganisering-av-SSB-70191.ece Politikk Wed, 01 Nov 2017 09:20:20 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/11/01/UiB-professor-st%C3%B8tter-omorganisering-av-SSB-70191.ece <![CDATA[Tillitsvalgte tar et oppgjør med det de mener er NTNUs skinndemokrati]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/31/Tillitsvalgte-tar-et-oppgj%C3%B8r-med-det-de-mener-er-NTNUs-skinndemokrati-70182.ece Politikk Tue, 31 Oct 2017 17:00:00 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/31/Tillitsvalgte-tar-et-oppgj%C3%B8r-med-det-de-mener-er-NTNUs-skinndemokrati-70182.ece <![CDATA[Bovim mener oppstuss om U5 er storm i et vannglass]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/31/Bovim-mener-oppstuss-om-U5-er-storm-i-et-vannglass-70144.ece Politikk Tue, 31 Oct 2017 14:11:37 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/31/Bovim-mener-oppstuss-om-U5-er-storm-i-et-vannglass-70144.ece <![CDATA[Nå skal de sammenlikne stillingene i UH-sektoren ]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/30/N%C3%A5-skal-de-sammenlikne-stillingene-i-UH-sektoren-70116.ece Politikk Mon, 30 Oct 2017 11:52:34 +0100 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/30/N%C3%A5-skal-de-sammenlikne-stillingene-i-UH-sektoren-70116.ece <![CDATA[Jensen kaller SSB-sjefen inn til møte etter forskningskutt]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/27/Jensen-kaller-SSB-sjefen-inn-til-m%C3%B8te-etter-forskningskutt-70085.ece Politikk Fri, 27 Oct 2017 12:04:39 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/27/Jensen-kaller-SSB-sjefen-inn-til-m%C3%B8te-etter-forskningskutt-70085.ece <![CDATA[Solberg er forbauset over lærernes holdning til etter- og videreutdanning]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/26/Solberg-er-forbauset-over-l%C3%A6rernes-holdning-til-etter-og-videreutdanning-70024.ece Politikk Thu, 26 Oct 2017 10:25:09 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/26/Solberg-er-forbauset-over-l%C3%A6rernes-holdning-til-etter-og-videreutdanning-70024.ece <![CDATA[Toppforsker føler seg dårlig behandlet]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/25/Toppforsker-f%C3%B8ler-seg-d%C3%A5rlig-behandlet-69981.ece Politikk Wed, 25 Oct 2017 13:10:18 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/25/Toppforsker-f%C3%B8ler-seg-d%C3%A5rlig-behandlet-69981.ece <![CDATA[Snart blir det trolig slutt på at veileder kan være sensor]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/24/Snart-blir-det-trolig-slutt-p%C3%A5-at-veileder-kan-v%C3%A6re-sensor-69898.ece Politikk Tue, 24 Oct 2017 11:38:22 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/24/Snart-blir-det-trolig-slutt-p%C3%A5-at-veileder-kan-v%C3%A6re-sensor-69898.ece <![CDATA[- Vi er smertelig klar over hvilke utfordringer vi har]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/24/Vi-er-smertelig-klar-over-hvilke-utfordringer-vi-har-69903.ece Politikk Tue, 24 Oct 2017 11:38:13 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/24/Vi-er-smertelig-klar-over-hvilke-utfordringer-vi-har-69903.ece <![CDATA[Pedagogisk kompetanse blir viktigere ved opprykk]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/24/Pedagogisk-kompetanse-blir-viktigere-ved-opprykk-69930.ece Politikk Tue, 24 Oct 2017 10:47:27 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/24/Pedagogisk-kompetanse-blir-viktigere-ved-opprykk-69930.ece <![CDATA[Tøffe krav til opptak kan gi tøffere sensur]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/20/T%C3%B8ffe-krav-til-opptak-kan-gi-t%C3%B8ffere-sensur-69869.ece Politikk Fri, 20 Oct 2017 15:31:00 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/20/T%C3%B8ffe-krav-til-opptak-kan-gi-t%C3%B8ffere-sensur-69869.ece <![CDATA[- Naivt å tro at vi vil få bukt med forskjellene i karakterer]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/18/Naivt-%C3%A5-tro-at-vi-vil-f%C3%A5-bukt-med-forskjellene-i-karakterer-69792.ece Politikk Wed, 18 Oct 2017 12:56:14 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/18/Naivt-%C3%A5-tro-at-vi-vil-f%C3%A5-bukt-med-forskjellene-i-karakterer-69792.ece <![CDATA[Slik er regjeringens strategi for grønn konkurransekraft]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Slik-er-regjeringens-strategi-for-gr%C3%B8nn-konkurransekraft-69668.ece Politikk Thu, 12 Oct 2017 15:10:04 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Slik-er-regjeringens-strategi-for-gr%C3%B8nn-konkurransekraft-69668.ece <![CDATA[Vil ha forskningssenter for bærekraftig utvikling]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Vil-ha-forskningssenter-for-b%C3%A6rekraftig-utvikling-69667.ece Politikk Thu, 12 Oct 2017 15:09:52 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Vil-ha-forskningssenter-for-b%C3%A6rekraftig-utvikling-69667.ece <![CDATA[Ber Stortinget om å stanse ABE-kuttene ]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Ber-Stortinget-om-%C3%A5-stanse-ABE-kuttene-69658.ece Politikk Thu, 12 Oct 2017 12:23:48 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Ber-Stortinget-om-%C3%A5-stanse-ABE-kuttene-69658.ece <![CDATA[- Dette er et godt budsjett for oss]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Dette-er-et-godt-budsjett-for-oss-69657.ece Politikk Thu, 12 Oct 2017 11:39:03 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Dette-er-et-godt-budsjett-for-oss-69657.ece <![CDATA[Realnedgang på 600 mill. i budsjettet for forskning]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Realnedgang-p%C3%A5-600-mill.-i-budsjettet-for-forskning-69653.ece Politikk Thu, 12 Oct 2017 10:47:55 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Realnedgang-p%C3%A5-600-mill.-i-budsjettet-for-forskning-69653.ece <![CDATA[NTNU får 350 millioner mer enn i fjor]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/NTNU-f%C3%A5r-350-millioner-mer-enn-i-fjor-69651.ece Politikk Thu, 12 Oct 2017 10:10:44 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/NTNU-f%C3%A5r-350-millioner-mer-enn-i-fjor-69651.ece <![CDATA[Styrker yrkesfagene med 65 millioner]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Styrker-yrkesfagene-med-65-millioner-69645.ece Politikk Thu, 12 Oct 2017 10:07:58 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Styrker-yrkesfagene-med-65-millioner-69645.ece <![CDATA[- Administrative kutt er kommet for å bli]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Administrative-kutt-er-kommet-for-%C3%A5-bli-69639.ece Politikk Thu, 12 Oct 2017 08:20:12 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Administrative-kutt-er-kommet-for-%C3%A5-bli-69639.ece <![CDATA[- Administrative kutt er kommet for å bli]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Administrative-kutt-er-kommet-for-%C3%A5-bli-69631.ece Politikk Thu, 12 Oct 2017 06:00:00 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/12/Administrative-kutt-er-kommet-for-%C3%A5-bli-69631.ece <![CDATA[- Det er grenser for hvor mye vi kan kutte]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/11/Det-er-grenser-for-hvor-mye-vi-kan-kutte-69618.ece Politikk Wed, 11 Oct 2017 15:24:57 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/11/Det-er-grenser-for-hvor-mye-vi-kan-kutte-69618.ece <![CDATA[Olsen vil ha slutt på kutt ]]> http://www.universitetsavisa.no/incoming/2017/10/11/Olsen-vil-ha-slutt-p%C3%A5-kutt-69611.ece Nye artikler Wed, 11 Oct 2017 09:03:04 +0200 http://www.universitetsavisa.no/incoming/2017/10/11/Olsen-vil-ha-slutt-p%C3%A5-kutt-69611.ece <![CDATA[Reagerer på KrF-krav om lærernorm]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/10/Reagerer-p%C3%A5-KrF-krav-om-l%C3%A6rernorm-69582.ece Politikk Tue, 10 Oct 2017 09:27:12 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/10/Reagerer-p%C3%A5-KrF-krav-om-l%C3%A6rernorm-69582.ece <![CDATA[Leste all forskning om åpne landskap, fant bare helseskader og produktivitetstap]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/10/Leste-all-forskning-om-%C3%A5pne-landskap-fant-bare-helseskader-og-produktivitetstap-69586.ece Politikk Tue, 10 Oct 2017 09:26:57 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/10/Leste-all-forskning-om-%C3%A5pne-landskap-fant-bare-helseskader-og-produktivitetstap-69586.ece <![CDATA[- Vi kan fort rigges for å takle en ny akutt krise]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/09/Vi-kan-fort-rigges-for-%C3%A5-takle-en-ny-akutt-krise-69017.ece Politikk Mon, 09 Oct 2017 13:14:18 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/09/Vi-kan-fort-rigges-for-%C3%A5-takle-en-ny-akutt-krise-69017.ece <![CDATA[Sikret praksisplass for gynekolog Samah Abdelkareem i tolvte time ]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/09/Sikret-praksisplass-for-gynekolog-Samah-Abdelkareem-i-tolvte-time-69462.ece Politikk Mon, 09 Oct 2017 06:00:00 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/09/Sikret-praksisplass-for-gynekolog-Samah-Abdelkareem-i-tolvte-time-69462.ece <![CDATA[Fredspris til kampanje mot atomvåpen]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/06/Fredspris-til-kampanje-mot-atomv%C3%A5pen-69505.ece Politikk Fri, 06 Oct 2017 11:34:41 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/06/Fredspris-til-kampanje-mot-atomv%C3%A5pen-69505.ece <![CDATA[Angriper uni-rektorer for unnfallenhet]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/05/Angriper-uni-rektorer-for-unnfallenhet-69461.ece Politikk Thu, 05 Oct 2017 13:05:52 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/05/Angriper-uni-rektorer-for-unnfallenhet-69461.ece <![CDATA[Svar til Velferdstinget om innføring av nye takster på nattbuss for studenter]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/05/Svar-til-Velferdstinget-om-innf%C3%B8ring-av-nye-takster-p%C3%A5-nattbuss-for-studenter-69455.ece Politikk Thu, 05 Oct 2017 10:27:37 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/05/Svar-til-Velferdstinget-om-innf%C3%B8ring-av-nye-takster-p%C3%A5-nattbuss-for-studenter-69455.ece <![CDATA[Anwar fikk pass nummer 1 - nå skal hun studere på HiOA]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/04/Anwar-fikk-pass-nummer-1-n%C3%A5-skal-hun-studere-p%C3%A5-HiOA-69318.ece Politikk Wed, 04 Oct 2017 06:00:00 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/04/Anwar-fikk-pass-nummer-1-n%C3%A5-skal-hun-studere-p%C3%A5-HiOA-69318.ece <![CDATA[Nå kan flere komme seg videre i helsefagmiljøene]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/03/N%C3%A5-kan-flere-komme-seg-videre-i-helsefagmilj%C3%B8ene-68941.ece Politikk Tue, 03 Oct 2017 13:57:01 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/03/N%C3%A5-kan-flere-komme-seg-videre-i-helsefagmilj%C3%B8ene-68941.ece <![CDATA[Trondheim er giret på et tettere NTNU-samarbeid]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/03/Trondheim-er-giret-p%C3%A5-et-tettere-NTNU-samarbeid-69366.ece Politikk Tue, 03 Oct 2017 12:05:09 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/03/Trondheim-er-giret-p%C3%A5-et-tettere-NTNU-samarbeid-69366.ece <![CDATA[Trondheim kommune vil ikke støtte lovforslag om bruk av nikab og burka]]> http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/03/Trondheim-kommune-vil-ikke-st%C3%B8tte-lovforslag-om-bruk-av-nikab-og-burka-69357.ece Politikk Tue, 03 Oct 2017 11:29:48 +0200 http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/10/03/Trondheim-kommune-vil-ikke-st%C3%B8tte-lovforslag-om-bruk-av-nikab-og-burka-69357.ece