STYREMØTE 23. FEBRUAR 2011:

- NTNUs undersøkelse har ikke tillit

- Jeg vil advare mot å ta vår egen arbeidsmiljøundersøkelse i for sterkt forsvar. Arbeidstilsynet underkjenner den fordi den ikke har nødvendig tillit internt, sa Jon Øyvind Eriksen under dagens styremøte.

Rektor Torbjørn Digernes orienterte om videre behandling av Arbeidstilsynets rapport. Han viste blant annet til NTNUs egen arbeidsmiljøundersøkelse, og ga uttrykk for at man syntes denne fikk unødig hard medfart i Arbeidstilsynets rapport, hvor det blant annet står å lese at man har ”lagt lite vekt på denne.”

Imidlertid advarte flere styrerepresentanter administrasjonen mot å ta NTNU-undersøkelsen for sterkt i forsvar i sitt tilsvar til Arbeidstilsynet.Ekstern representant Ådne Cappelen viste til at i det private næringslivet er det ikke vanlig at slike undersøkelser blir utført av virksomheten selv – nettopp for å unngå mulige habilitetsproblemer.- Ikke gå i forsvar

Cappelens styrekollega Jon Øyvind Eriksen ga uttrykk for at Styret står seg på å ikke gå for hardt ut i forsvaret for NTNUs egen undersøkelse.

- Tilsynet underkjenner vår egen undersøkelse fordi den ikke har nødvendig tillit internt. Jeg anbefaler at svaret til dem ikke inneholder noe sterkt forsvar for den, sa Eriksen.

Representant for de midlertidige, Alexander Olsen, sa seg enig i Eriksens synspunkt, mens studentrepresentant Marianne Årvik viste til at studentene kan være ganske gode på å gjennomføre HMS-undersøkelser, og hun undret seg over at det skulle være så mye vanskeligere for universitetsansatte: - Jeg forstår ikke hvorfor instituttene ikke greier å gjennomføre HMS-kurs lokalt med jevne mellomrom

Studentrepresentanten fikk følge av Olsen. - Jeg synes dessuten det bør være mulig å være mer proaktiv på HMS.

Arnstad kommenterte et forhold som hun ser på som beklagelig: At man har en begrenset adgang til å være i dialog med Tilsynet i forkant av at påleggene gjøres endelige.”Lite meningsfullt”

Ifølge Tilsynets rapport avsto mange fra å besvare NTNUs interne undersøkelse, fordi det ble spurt om alder og kjønn, noe som ga frykt for at man kunne bli identifisert.

”Det fortelles gjennomgående fra arbeidstakerne at NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse (medarbeiderundersøkelse) oppleves lite meningsfylt,” skriver Arbeidstilsynet.

Det ble også rapportert om sviktende oppfølging av NTNU-undersøkelsen i etterkant, samt at den var for lite konkret og for ”snill”.

På denne bakgrunn skrev man at ”På grunn av disse gjennomgående kritiske holdningene til undersøkelsen, har Arbeidstilsynet lagt lite vekt på denne.”

NTNUs styremøte diskuterte i dag blant annet Arbeidstilsynets ferske rapport.
(Foto: Frida H. Gullestad)

NTNUs styremøte diskuterte i dag blant annet Arbeidstilsynets ferske rapport. Foto: Frida H. Gullestad

Advarer. Styrerepresentant Jon Øyvind Eriksen var en av flere som advarte administrasjonen mot å ta NTNUs egen arbeidsmiljøundersøkels for sterkt i forsvar overfor Arbeidstilsynet.
(Foto: Frida H. Gullestad)

Advarer. Styrerepresentant Jon Øyvind Eriksen var en av flere som advarte administrasjonen mot å ta NTNUs egen arbeidsmiljøundersøkels for sterkt i forsvar overfor Arbeidstilsynet. Foto: Frida H. Gullestad

Ikke vanlig. I næringslivet er det ikke vanlig å utføre sine egne arbeidsmiljøundersøkelser, nettopp for å unngå habilitetsspørsmål, mente ekstern representant Ådne Cappelen.

Ikke vanlig. I næringslivet er det ikke vanlig å utføre sine egne arbeidsmiljøundersøkelser, nettopp for å unngå habilitetsspørsmål, mente ekstern representant Ådne Cappelen.

Relaterte artikler

Føler seg blåst av Arbeidstilsynet

Rektor Torbjørn Digernes og hovedverneombud Heidi Egseth kritiserer Arbeidstilsynet for å risikere å avsløre enkeltpersoner som har delt fortrolige opplysninger med tilsynet. – Enkelte ansatte har følt seg blåst, bekrefter Egseth.

Arbeidstilsynet: Ny NTNU-refs

Ny refs: Arbeidsmiljøet ved NTNU er mer utrygt enn Arbeidstilsynet hadde forventet å finne. Dette gjelder spesielt det psykososiale arbeidsmiljøet. Enkelte studenter opptrer truende mot veiledere, så vel som medstudenter. NTNUs egen undersøkelse får stryk.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

VG: Iselin Nybø kan bli ny kunnskapsminister

Nybø var nestleder i Stortingets utdanningskomite fram til valget i fjor.

Jenteprosjektet Ada:

9 av 10 søkte seg til NTNU

Hele 89 prosent av dem som gikk i 3.-klasse på videregående skole da de deltok på Teknologicampen i 2015 søkte seg til NTNU. Nå skal Teknologicampen og Jentedagen slås sammen til Teknologiuka.

Sturla Søpstad fikk en idé. Det førte til bonus

For første gang skal NTNU gi de administrativt ansatte bonus. Hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad i NTL har lenge jobbet for at dette skulle bli noe av.

Kunst på campus

Landets største fagmiljø for skapende disipliner og kunstfag trenger lokaler, skriver Jørgen Langdalen, leder for Institutt for musikk.