NTNU-ledelsen:

Vil ikke berge japansk og kinesisk

- Opplæring i lokalt språk er selvfølgelig et pluss, men ikke et must i vårt Asia-samarbeid. Vi bygger dette samarbeidet og relasjonen over en felles engelskspråklig plattform, sier prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad.

Prorektoren avviser dermed forslaget fra de ansatte og studentene om at NTNU sentralt kan bidra med midler for å redde studietilbudene i japansk og kinesisk.

- Det er alltid vanskelig når studietilbud må legges ned. Det har jeg stor forståelse for. Men samtidig må man være realistisk. Hvis tilbudet ikke er bærekraftig innenfor den økonomiske rammen man har til rådighet så er det ikke mange andre løsninger, sier Berit Kjeldstad.

- Nyttig for NTNU

- Vi går med underskudd og har for stor studieportefølje. Derfor foreslår vi å legge ned de japanske og kinesiske studietilbudene.

Slik begrunner prodekanus Kathrine Skretting ved Det humanistiske fakultet hvorfor to emner i japansk språk og et studietilbud i kinesisk kulturkunnskap sannsynligvis ikke blir videreført i 2012/13.

Fakultetet går med 15 millioner i underskudd, og har for mange og for små studietilbud. Emnene gir 7, 5 studiepoeng og timelærerne er ikke fast ansatt. Dekanus beklager situasjonen, men sier at det er lettere å legge ned disse små emnene enn å legge ned studietilbud som tilbyr bachelor- eller mastergrad med mange fast ansatte.

- Dette er utelukkende fordi vi går med underskudd, sier Skretting. Vi hadde gjerne sett at disse studietilbudene blir opprettholdt, og det er en nyttig tjeneste vi leverer til NTNU.

Asiasatsing?

Instituttleder for Institutt for moderne fremmedspråk, Ingvald Siversten, sier til UA at det vil ramme NTNUs omdømme hvis japansk og kinesisk legges ned. NTNU har i sin Internasjonale handlingsplan utpekt Kina som hovedprioritet og blikket er vendt mot Asia.

- Jeg har full respekt for argumentet om at NTNU skal satse på Asia og har allerede fått reaksjoner på at vi ikke må finne på å legge ned disse emnene, som er så framtidsrettet, sier Skretting.

Berit Kjeldstad fastslår at Asia er et satsingsområdet for NTNU, og at Japan og Kina er viktige samarbeidspartnere.

- Vi bygger dette samarbeidet og relasjonen over en felles engelskspråklig plattform, sier hun.

- Opplæring i lokalt språk er selvfølgelig et pluss, men ikke et must i et slikt samarbeid.

Prioriterer norskopplæring

Prorektoren for utdanning sier at NTNU prioriterer opplæring i norsk når kinesere, japanere eller andre kommer hit. Så lenge tilbudet i norskopplæring for utenlandske medarbeidere og studenter ikke er tilstrekkelig, må NTNU faktisk prioritere dette høyere, mener Kjeldstad.

Løft eller nedlegging

Japansk 1 og 2 og kinesisk kulturkunnskap er populære emner, og det er flere søkere enn plasser. Sivilingeniørstudentene velger disse tre studietilbudene som komplementære emner, og andre studenter velger dem som perspektivemner.

- Det er en fordel å tilby emner fra bunn til topp, men hvis vi skal bygge opp et skikkelig tilbud, da trengs det et skikkelig løft. Det har vi ikke mulighet for med dagens økonomi, sier Kathrine Skretting.

Hun sier at flere nedlegginger vil bli foreslått. Innsparingstiltakene skal opp til behandling på et ledermøte i midten av måneden, så blir det høringsfrist til slutten til 20. januar. Studieporteføljen blir deretter vedtatt på et møte i fakultetsstyret i mars eller april.

Holder med engelsk?

- I Asia-samarbeidet ønsker vi å stimulere til utveksling både av studenter og ansatte, men forutsetter også her en gjensidig engelskspråklig plattform, sier Kjeldstad.

- Vi hadde også synes det ville vært svært positivt hvis interessen for disse språkene var tilstrekkelig stor blant våre studenter og ansatte til at tilbudet kunne opprettholdes, men synes ikke det er riktig å prioritere en sentral finansiering da det ikke er en kritisk faktor for samarbeidet, sier prorektor Berit Kjeldstad.

Man greier seg dårlig i Japan uten kjennskap til japansk språk. Bildet: Fra den daglige tunfiskauksjonen i Tokyos fiskemarked.
(Foto: Tore Oksholen)

Man greier seg dårlig i Japan uten kjennskap til japansk språk. Bildet: Fra den daglige tunfiskauksjonen i Tokyos fiskemarked. Foto: Tore Oksholen

Jeg har full respekt for argumentet om at NTNU skal satse på Asia og har allerede fått reaksjoner på at vi ikke må finne på å legge ned disse emnene.

Dekanus Kathrine Skretting
- Man må være realistisk. Hvis ikke tilbudet er bærekraftig innenfor den økonomiske rammen, er det ikke mye vi kan gjøre, sier prorektor Berit Kjeldstad.
(Foto: Frida H. Gullestad)

- Man må være realistisk. Hvis ikke tilbudet er bærekraftig innenfor den økonomiske rammen, er det ikke mye vi kan gjøre, sier prorektor Berit Kjeldstad. Foto: Frida H. Gullestad

Hvis studietilbudene legges ned, vil det skade NTNUs omdømme, mener instituttleder Ingvald Sivertsen.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Hvis studietilbudene legges ned, vil det skade NTNUs omdømme, mener instituttleder Ingvald Sivertsen. Foto: Solveig Mikkelsen

- Vi gjør dette utelukkende fordi vi går med underskudd, sier dekanus Kathrine Skretting.
(Foto: Tore Oksholen)

- Vi gjør dette utelukkende fordi vi går med underskudd, sier dekanus Kathrine Skretting. Foto: Tore Oksholen

Relaterte artikler

Satser på Asia:

NTNU dropper japansk og kinesisk

NTNU setter internasjonalisering i høysetet og har blikket vendt mot Asia. Likevel blir studietilbud i kinesisk og japansk trolig lagt ned høsten 2012.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Stakk med Robert Millar-prisen:

Uka ble best på markedsføring

Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.

Gjesteskribentene:

Tappet for energi

Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.

- Campus blir mye større enn 92 000 kvm

- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til, minnet campusgeneral Merete Kvidal om under torsdagens folkemøte med tittel «Kampen om campus».