Streik under høytrykk

Høytrykket har lagt seg over landet, og været legger ingen demper på storstreiken i offentlig sektor. Bente Sellereite og Per Ramberg ved PLU er blant mange NTNU-ansatte som fronter streiken omkring i Trondheim.

Sellereite er seniorrådgiver, Ramberg leder, ved Program for lærerutdanning. De fastslår at streikeviljen er stor.

Litt lenger borte, øverst i Nordre, deler Forskerforbundets leder Svein Olav Antonsen ut løpesedler, omgitt av flere titalls Uniomedlemmer. Også her er humør såvel som kamplyst til stede i rikt monn.

Omkring ved universitetets campuser er streikevakter tilstede. Humøret skinenr i kapp med sola.

Frank Aarebrot streiker for første gang

Kjøreregler

På sentralt hold er ordkrigen mellom de offentlig ansattes ledere og Regjeringen i full gang. På grunnplanet er aktører på begge sidere opptatt av at streiken skal gå ordentlig for seg. Ikke minst gjelder det hva ansatte i arbeid, streikende, og ledere, har anledning til å foreta seg.

Følgendee sakses fra en instruks som Personal har lagt ut på innsida:

"Underordnede arbeidstakere som ikke er i streik skal først og fremst utføre sitt vanlige arbeid. Utgangspunktet for dem er at streiken verken inn¬skrenker eller utvider deres arbeidsplikt. En streik kan imidlertid føre til at gjenværende arbeidstakere må utføre arbeidet på en litt annen måte enn vanlig på grunn av nødvendige omlegginger. Eksempelvis kan arbeidsoppgaver som hører inn under en stillings arbeidsområde pålegges selv om disse ikke hører til den daglige rutinen.En underordnet kan imidlertid ikke pålegges å utføre deler av arbeidet til en streikende leder, for eksempel avgjøre saker som på grunn av omfang eller vanskelighetsgrad pleier å bli avgjort av den overordnede. Unntatt fra dette er dersom ansvaret for dette er blitt delegert før streiken iverksettes."Overtid utover det vanlige kan heller ikke pålegges."

På Stand. Sissel Kjøl Berg (til venstre) og Dagrun Astrid Aarø Engen utenfor PLUs lokaler på Låven.
(Foto: Tore Oksholen)

På Stand. Sissel Kjøl Berg (til venstre) og Dagrun Astrid Aarø Engen utenfor PLUs lokaler på Låven. Foto: Tore Oksholen

Svein Olav Antonsen deler ut løpesedler på Nordre.

Svein Olav Antonsen deler ut løpesedler på Nordre.

Dragvoll, torsdag.
(Foto: Tore Oksholen)

Dragvoll, torsdag. Foto: Tore Oksholen

(Foto: Tore Oksholen)

Foto: Tore Oksholen

Relaterte artikler

Varsler massiv tredje fase

Parats forbundsleder Hans-Erik Skjeggerud besøkte streikevaktene på Gløshaugen torsdag formiddag, samtidig som partene satt i et resultatløst sonderingsmøte hos riksmeklingsmannen. Et tredje streikeuttak vil ramme massivt.

Opptaket reddet

Streiken er slutt for YS stat og LO stats vedkommende. Samordna opptak og NTNU frykter ikke lenger for behandlingen av høstens opptak.

Kari i streik

Det stunder mot 09 00 i Sal 1 i Nova kino, og Forskerforbundets Svein Olav Antonsen forbereder hva han skal si til de streikende. Dette er Antonsens første streik. Totalt er 163 tatt ut ved NTNU. Det er særlig studenter ved PLU som rammes.

PLU tatt ut - igjen

Streik: Dette er andre gangen på rad at Program for lærerutdanning (PLU) blir valgt ut som streikemål ved brudd i forhandlingene. Blir det streik fra torsdag morgen, blir det dørgende stille på Låven på Dragvoll.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Dekanmøtet orientert om mulig HiMolde-samarbeid

Det jobbes for utvikle en samarbeidsavtale mellom NTNU og Høgskolen i Molde.

Håkon Åmdal ble beste student, men en forsker er nok gått tapt

I fjor ble han beste avgangsstudent på NTNU, med en master som avslørte et eksepsjonelt talent for forskning. Men dataingeniør Håkon Åmdal liker bedre å utvikle ting enn å skrive artikler.

Åm på en fredag:

«Bare vær glad du kom deg unna i tide!»

Denne ukas gjestekommentator fikk aldri fullført doktorgraden. Han funderer på om det kanskje var det beste som kunne hendt ham.  

Alt teller, men på ulike måter

«Forskning vs. formidling» er en kunstig motsetning.