KS1 anbefaler samling

Den såkalte Kvalitetssikringsrapport 1 offentligjøres fredag. Kunnskapsministeren avslørte konklusjonen under sitt besøk ved NTNU i dag tirsdag. Se videointervju her.

- En samlet campus er best, ikke minst samfunnsøkonomisk, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

- Rapportens analyser og konklusjoner vil bli grundig vurdert i regjeringen. Det vi kan si allerede nå er at også samfunnsøkonomisk sett er det store fordeler med hensyn til samlet campus, sier Isaksen til UA.

På spørsmål om alle hindringer fur samling nå er fjernet, svarer han at den politiske prosessen gjenstår, og ikke minst må de ulike variantene av campussamling veies opp mot hverandre.

Formelt sett står tocampusløsningen fremdeles et aktuelt alternativ. Men Isaksen levnet liten tvil om hva han ønsker.

Det åpne NTNU

Kunnskapsministeren understreket den nasjonale betydningen av hva som skjer ved NTNU i tida framover.

- NTNU er den kunnskapsinstitusjonen som er best på å åpne seg mot omvrerdenen. Det som skjer her er ikke bare av lokal og regional, men også av nasjonal betydning.

Fra KVU til KS1

Konsulentselskapet Rambøll overleverte sin Konseptvalgutredning til Kunnskapsdepartementet i slutten av januar i fjor. Anbefalingen var en samlet campus for NTNU i området rundt Gløshaugen.

Møreforsking og Metier fikk ansvaret for å kvalitetssikre KVU-en før Regjeringen tar stilling til hvilken campusløsning som er best for universitetet, byen og samfunnet.

Formålet med en slik kvalitetssikring er blant annet å se om innholdet i KVU-en er logisk konsistent, samt at behov, nytte og kostnader ved alternative løsninger er nok dokumentert. Det er dette spørsmålet at  Isaksen nå går langt i å bekrefte at svaret er ja.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Stakk med Robert Millar-prisen:

Uka ble best på markedsføring

Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.

Gjesteskribentene:

Tappet for energi

Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.

- Campus blir mye større enn 92 000 kvm

- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til, minnet campusgeneral Merete Kvidal om under torsdagens folkemøte med tittel «Kampen om campus».