KS1 anbefaler samling

Den såkalte Kvalitetssikringsrapport 1 offentligjøres fredag. Kunnskapsministeren avslørte konklusjonen under sitt besøk ved NTNU i dag tirsdag. Se videointervju her.

- En samlet campus er best, ikke minst samfunnsøkonomisk, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

- Rapportens analyser og konklusjoner vil bli grundig vurdert i regjeringen. Det vi kan si allerede nå er at også samfunnsøkonomisk sett er det store fordeler med hensyn til samlet campus, sier Isaksen til UA.

På spørsmål om alle hindringer fur samling nå er fjernet, svarer han at den politiske prosessen gjenstår, og ikke minst må de ulike variantene av campussamling veies opp mot hverandre.

Formelt sett står tocampusløsningen fremdeles et aktuelt alternativ. Men Isaksen levnet liten tvil om hva han ønsker.

Det åpne NTNU

Kunnskapsministeren understreket den nasjonale betydningen av hva som skjer ved NTNU i tida framover.

- NTNU er den kunnskapsinstitusjonen som er best på å åpne seg mot omvrerdenen. Det som skjer her er ikke bare av lokal og regional, men også av nasjonal betydning.

Fra KVU til KS1

Konsulentselskapet Rambøll overleverte sin Konseptvalgutredning til Kunnskapsdepartementet i slutten av januar i fjor. Anbefalingen var en samlet campus for NTNU i området rundt Gløshaugen.

Møreforsking og Metier fikk ansvaret for å kvalitetssikre KVU-en før Regjeringen tar stilling til hvilken campusløsning som er best for universitetet, byen og samfunnet.

Formålet med en slik kvalitetssikring er blant annet å se om innholdet i KVU-en er logisk konsistent, samt at behov, nytte og kostnader ved alternative løsninger er nok dokumentert. Det er dette spørsmålet at  Isaksen nå går langt i å bekrefte at svaret er ja.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.

NTNU i Gjøvik preget av drapssak

Politiet bekrefter at det var NTNU-student Janne Jemtland som ble funnet død i Glomma lørdag. Saken preger ansatte og studenter ved NTNU i Gjøvik.

Kontaktkonferansen:

Toppene i UH-sektoren møter Torbjørn Røe Isaksen

«Universitet og høgskoler inn i framtida« er tema når kunnskapsministeren i dag inviterer til sin årlige samling.

Gledestårer etter at AP snur om lærerkrav

– Det rimer dårlig med Aps tradisjoner om at folk som har vært i arbeid i mange år, plutselig ikke er gode nok, at erfaring ikke skal telle, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg