Over 100 millioner til nytt idrettsbygg

Studentsamskipnaden setter av 17 millioner kroner av årsresultatet for 2015 til nytt idrettsbygg.
- Jeg er særlig fornøyd med at vi får avsatt penger til idrettsformål, sier styreleder Knut Jørgen Vie i Sit

- Jeg er særlig fornøyd med at vi får avsatt penger til idrettsformål, sier styreleder Knut Jørgen Vie i Sit

Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) fikk et årsresultat på 42 millioner kroner i 2015. Av disse pengene settes nærmere 17 millioner kroner av til et etterlengtet nytt idrettssenter i Trondheim. Hvor dette idrettssenteret skal bygges er ennå ikke klart, men Sit har satt av 104 millioner kroner til formålet så langt.

Overskuddet går tilbake til studentene

- Et nytt idrettssenter koster anslagsvis 200 til 250 millioner kroner, men det kan lånefinansieres. Det er ikke slik at vi trenger å spare opp alle pengene, sier styreleder Knut Jørgen Vie i Sit.

Han forteller at det solide overskuddet er planlagt, og at størsteparten av inntektene kommer fra utleie av samskipnadens studentboliger.

- Vi har jo ingen eiere, så oveskuddet går tilbake til studentene. Vi kunne ikke hatt det omfanget av virksomheten som vi har i dag, uten årlige avsetninger til framtidige investeringer, sier Vie.

Årsresultatet for 2014 var på 56 millioner kroner. Da ble 38 millioner kroner øremerket til studentboliger, idrettssenter, barnehage og andre velferdstiltak. I 2013 var årsresultatet på 40 millioner kroner, i 2012 var tilsvarende tall 5,3 millioner kroner. I 2011 var resultatet på bare 38 000 kroner.

Øremerker 28 millioner

28 millioner kroner av årsresultatet for 2015 prioriteres til følgende formål:

  • 16,7 mill. kr til idrettsformål – til sammen er det avsatt 104 mill. til dette.
  • 5,2 mill. kr til reguleringsfond semesteravgift – disse pengene er en buffer mot underskudd i velferdsvirksomheten.
  • 1 mill kr til barnehageformål
  • 2,5 mill kr til utviklingsformål i Sit - til ulike tiltak for å utvikle virksomheten.
  • 1,5 mill. kr til spesielle velferdstiltak – sponsorprogram for studentorganisasjoner og andre tiltak
  • 0,9 mill kr til kaféformål

I tillegg til de 28 millionene som styret har øremerket, så bidrar statstilskudd til studentboligbygging med vel 11 millioner kroner til årsresultatet. Dette er ikke penger som styret kan øremerke, ifølge Sit.

Fra 1. januar fusjonerte Sit med samskipnadene i Gjøvik og Ålesund.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.

NTNU i Gjøvik preget av drapssak

Politiet bekrefter at det var NTNU-student Janne Jemtland som ble funnet død i Glomma lørdag. Saken preger ansatte og studenter ved NTNU i Gjøvik.

Kontaktkonferansen:

Toppene i UH-sektoren møter Torbjørn Røe Isaksen

«Universitet og høgskoler inn i framtida« er tema når kunnskapsministeren i dag inviterer til sin årlige samling.

Gledestårer etter at AP snur om lærerkrav

– Det rimer dårlig med Aps tradisjoner om at folk som har vært i arbeid i mange år, plutselig ikke er gode nok, at erfaring ikke skal telle, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg