Velferdstinget fjerner støtte til syke studenter

Helserefusjonsordningen erstattes av ny støtteordning for studenter med store tannhelseutgifter.
Refusjonsordningene, der helserefusjonen inngår, er et tilbud til studenter med høye utgifter i forbindelse med tannlege, sykdom eller skade. (Illustrasjonsfoto)
(Foto: Geir Mogen/NTNU DMF)

Refusjonsordningene, der helserefusjonen inngår, er et tilbud til studenter med høye utgifter i forbindelse med tannlege, sykdom eller skade. (Illustrasjonsfoto) Foto: Geir Mogen/NTNU DMF

Velferdstinget har vedtatt en ny modell for refusjoner hvor den eksisterende helserefusjonen og tannhelserefusjonsordningen blir lagt ned fra 31. april. Den nye ordningen, som er ment å dekke dem med store tannhelseutgifter, trer i kraft fra dagen etter.

Fokuserer på tannproblemer

Refusjonsordningene, der helserefusjonen inngår, er et tilbud til studenter med høye utgifter i forbindelse med tannlege, sykdom eller skade. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) tilbyr økonomisk støtte utover det som folketrygden og andre etater er forpliktet til etter loven, ifølge Velferdstinget.

- Hvorfor valgte dere å legge ned helserefusjonsordningen?

- Ordningen fungerte ikke hensiktsmessig, slik den var i dag. Den dekket kun små utgifter som studentene klarer å betale selv. Vi mener det er mer hensiktsmessig å styrke tannhelserefusjonsordningen, slik at studenter med høye tannhelseutgifter får støtte, sier leder Ida Medina Jodanovic i Velferdstinget.

Velferdstinget har bestemt at pengene de sparer på å fjerne helserefusjonsordningen går til å støtte Studentmediene.

- Helserefusjonsordningen ble lagt ned uavhengig av økt støtte til studentmedia, sier Jodanovic.

LES SAKEN HER: Studentmediene får penger fra helserefusjon

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

Dekker utgifter opp til 50 000,-

I sakspapirene til Velferdstingets vedtak går det frem at de har et budsjett på 5 720 250 kroner. Inntektene kommer i all hovedsak av overføringer av semesteravgift fra studentsamskipnaden.

Følgende skal dekkes med den nye refusjonsordningen:

* Tannhelsesjekk, hvor en kan få refundert opptil 250 kr. Egenandelen utover tannhelsesjekk vil fortsette å være 2000 kr

* Fra 2000 kr opptil 10 000 kr dekker Sit 75 % av beløpet

* Fra 10 000 kr opptil 50 000 dekker Sit 100 % av beløpet

Varierende kostnader

I sakspapirene til Velferdstinget kommenterer Jodanovic, som var saksbehandler, at vanlige borgere kan søke til NAV om å få støtte til å betale tannlegeregningen, men at studenter ikke kan det da de allerede får statlig støtte gjennom lånekassen. «Dette vil i praksis si at en student kan få en tannlegeregning på 20 000 kroner, uten noen form for støtte til å betale denne», heter det i vurderingen.

På den negative siden bemerker Jodanovic at det med denne modellen ikke vil være noe tilbud om helserefusjon gjennom studentsamskipnaden. Dette vurderes som et prioriteringsspørsmål, hvor det ses som mer hensiktsmessig å styrke oppunder tannhelse. Årsaken er et utgiftene til tannhelseproblemer gjerne blir betraktelig større enn ordinære helseutgifter.

Samtidig gir nedleggelsen av helserefusjonsordningen frigjorte midler som kan brukes til andre tiltak. Ifølge Velferdstinget har ikke helserefusjonen i dag et øvrig tak, noe som gjør tilbudet økonomisk risikabelt. Det gjør at utgiftene kan være alt fra 1 million til 5 millioner kroner, avhengig av hvor populært tilbudet er.

Velferdstinget
  • Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (VT) er sammensatt av representanter fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
  • Velferdstingets oppgave, delegert fra de øverste studentorganene på NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole, Jusstudentene ved Folkeuniversitetet, BI, Høgskolen Kristiania og Fagskolen Innlandet, er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.
  • Velferdstinget er med på å bestemme hvordan semesteravgiften skal brukes, og uttaler seg om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal prioritere. De jobber også opp mot utdanningsinstitusjonene og kommunen.
  • Kilde: Velferdstingets hjemmesider
Ordningen fungerte ikke hensiktsmessig, ifølge leder Ida Medina Jodanovic i Velferdstinget.

Ordningen fungerte ikke hensiktsmessig, ifølge leder Ida Medina Jodanovic i Velferdstinget.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUs ledersamling:

Verden trenger NTNU, NTNU trenger verden

Oppdal: - Arbeidet med å legge retningen mot NTNU år 2025 starter i dag, i dette lokalet, sa rektor Gunnar Bovim.

Her kan du få med deg hva som diskuteres på Oppdal

NTNUs ledere har sitt årlige treff på Oppdal, hvor de blant annet skal diskutere den nye strategien til universitetet. UA strømmer møtet.

NTNUs ledersamling:

Gir råd om hvordan strategien får effekt

NTNUs nye strategi blir presentert på ledersamlingen på Oppdal. Sosiologiprofessor Per Morten Schiefloe er hyret inn for å snakke om hvordan man kan oppnå at strategien blir noe annet enn en ren papirøvelse.

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017:

- Overraskende små forskjeller når vi sammenligner med 2014

Oppdal: Oppslutningen om arbeidsmiljøundersøkelsen er lavere enn den i 2014.