UiT tilbyr 375 000 til student etter regnetabbe

Universitetet i Tromsø tilbyr erstatning til student som ikke kom inn på profesjonsstudiet i psykologi. Grunnen er at universitetet gjorde feil da de regnet ut karaktersnittet hennes. 
Studenten søkte opptak til profesjonsstudiet i psykologistudiet ved UiT høsten 2014.
(Foto: UiT)

Studenten søkte opptak til profesjonsstudiet i psykologistudiet ved UiT høsten 2014. Foto: UiT

Studenten blir tilbudt 375 000 kroner for å blant annet dekke utgifter til semesteravgift ved en privatskole, og ett års tapt inntekt som psykolog, skriver På Høyden, som siterer Forskerforum.

– Det ble gjort en uaktsom saksbehandlingsfeil i opptaket. For at vilkåret for erstatning skal være oppfylt, må det være en sammenheng mellom feilen som ble gjort og tapet. Vi har kommet frem til at det vilkåret er oppfylt, sier seksjonssjef Joakim Bakkevold ved opptaksseksjonen til Forskerforum.

Studenten søkte opptak til profesjonsstudiet i psykologistudiet ved UiT høsten 2014. Da hadde hun tatt årsstudium i psykologi ved same institusjon året før. Studenten hadde to B-er og én A. På sommeren fikk hun beskjed om at hun ikke kom inn på profesjonsstudiet, og hun begynte på en privat videregående skole for å ta opp fag. Målet var å komme inn på samme studie på NTNU høsten etter.

Fikk tilbud om plass

Studenten fant høsten 2014 ut at det var studenter med dårligere karakterer enn henne som hadde fått plass på studiet på UiT. Det ble da avdekket at instituttet hadde vektet karakterene hennes feil. A-en hennes, som egentlig var verdt 20 studiepoeng, ble feilaktig vektet til bare 10 studiepoeng.

«Etter ny vurdering av opptaksgrunnlaget ditt, er det klart at du kvalifiserer til opptak til profesjonsstudiet i psykologi ved UiT Norges Arktiske universitet 2014. Institutt for psykologi beklager at det skjedde feil ved første opptak», skriver kontorsjefen ved instituttet i en e-post til studenten.

Hun fikk tilbud om ny plass fra januar 2015, men ble frarådet dette - på grunn av høy arbeidsbelastning. I stedet ble hun anbefalt å begynne på studiet høsten 2015. 

Krevde ha erstatning

Studenten sendte i ettertid et erstatningskrav til universitetet, for ett års forventet tapt arbeidsinntekt som ferdigutdannet psykolog. I tillegg ville hun ha dekket semesteravgift, skolebøker, husleie og utgifter til studielån. 

Kravet var på over 600 000, ifølge Forskerforum, UiT har nå kommet fram til at studenten har krav på erstatning, men de tilbyr henne en sum som er lavere enn kravet. 

Det er fordi hun ble klar over feilen desember 2014. Fra dette tidspunktet hadde hun «mulighet til å innrette deg for å begrense tapet», skriver konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland og studiedirektør Heidi Adolfsen i en e-post til studenten. «Det må derfor gjøres et skjønnsmessig fratrekk, som vi har anslått til ca. kr. 140 000», skriver de.

Studenten har ifølge Forskerforum ikke svart på om hun vil akseptere tilbudet. 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

KD slår fast at NTNU brøt loven da de krevde egenbetaling for studieturer

Samtidig åpner departementet for å diskutere hvor linjene skal trekkes, og har bedt om tilbakemeldinger fra sektoren.

Studenter tar opp forbrukslån for å dekke månedlige utgifter

6 prosent av unge mellom 18 og 29 år tar opp kreditt- eller forbrukslån for å forsørge seg selv, viser en undersøkelse. 

Tøffere kamp om studentboligene

Mindre enn 15 prosent av studentene i Norge vil kunne bo i studentbolig i år, ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO).

Titusenvis får ønsket studieplass, men ikke alle utdanninger leverer

Når om lag 55.000 nye studenter møter opp ved høyskoler og universiteter i høst, kan ikke kunnskapsministeren garantere at alle vil få god nok undervisning.