KD slår fast at NTNU brøt loven da de krevde egenbetaling for studieturer

Samtidig åpner departementet for å diskutere hvor linjene skal trekkes, og har bedt om tilbakemeldinger fra sektoren.
Instituttlederen ved institutt for biologi mener studieturer er en annen kategori enn betaling for selve studiet. Det er departementet uenig i.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Instituttlederen ved institutt for biologi mener studieturer er en annen kategori enn betaling for selve studiet. Det er departementet uenig i. Foto: KRISTOFFER FURBERG

I et brev til til Kunnskapsdepartementet etterlyser en studentrepresentant ved Institutt for biologi en avklaring på om NTNU brøt gratisprinisippet i høyere utdanning da de krevde 3600 kroner i egenbetaling for to obligatoriske ekskursjoner.

Bakgrunnen er at 20 studenter, inkludert studentrepresentanten, i forkant av brevet til departementet spurte instituttlederen ved Institutt for biologi ved NTNU om hvorfor de ikke hadde søkt dispensasjon fra UH-lovens paragraf 7-1, som sier at universiteter og høgskoler ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger.

Følg Universitetsavisa påFacebookogTwitter.

LES OGSÅ:- En slik ordning er i strid med «lik rett til utdanning»

Mener studieturer ikke teller

I sitt svar til studentrepresentanten skriver instituttleder Else Berit Skagen ved Institutt for biologi at kostnader til betaling av reise, opphold og mat i obligatoriske kurs ikke er regulert av bestemmelsene om egenbetaling i UH-loven eller forskriften om egenbetaling.

«Dette er en annen kategori utgifter enn betaling for selve studiet» skriver hun.

Det er Kunnskapsdepartementet uenig i.

Egenbetaling av reise og opphold er brudd

I sitt svar skriver de at «det kan ikke kreves egenbetaling for utgifter for turen, for eksempel kostnader til transport og boutgifter, når studieturen er obligatorisk og hvor deltagelse i turene er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Slik praksis vil være i strid med gratisprinsippet».

Departementet legger dog til at dette ikke betyr at studentene ikke kan pålegges å dekke utgifter til mat og drikke under turen.

«Slike utgifter til livsopphold har studenten også ellers i studietiden. Studentene kan også selv velge å ta med egen mat og drikke» skriver de.

Videre skriver departementet at utdanningsinstitusjoner kan velge å tilby frivillige studieturer som studentene selv betaler for, men da må de også «tilby et faglig tilfredsstillende alternativ for de som ikke ønsker å delta på studieturen».

Regelverket tolkes ulikt

De fastslår også at adgangen til dispensasjon fra regelverket vil bli praktisert snevert og at det så langt kun er blitt gitt dispensasjon i et fåtall tilfeller som har dreid seg om noe annet enn obligatoriske studieturer. Men hva som faller innenfor og utenfor gratisprinsippet virker til å være åpent for tolkning.

«Departementet forutsetter at utdanningsinstitusjonene følger bestemmelsene om egenbetaling. Praksis i sektoren har imidlertid vist at regelverket for egenbetaling har blitt tolket ulikt av utdanningsinstitusjonene. Grensedragningen mellom hva som er innenfor og utenfor gratisprinsippet er vanskelig å foreta, og departementet har derfor nå sendt brev til sektoren om forståelse av regelverket» avsluttes brevet.

- Vi må se på praksisen

- Opplever studenter at det vi gjør ikke er i tråd med det departementet har fastsatt av regler er det klart vi må se nærmere på hvordan vi praktiserer dette. Vi har jo ikke noe ønske om å bryte de retningslinjene departementet setter, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjelstad.

Hun sier at dette er et spørsmål som dukker opp med jevne mellomrom.

- Det er mye interessant vi har mulighet til å gjøre, men som er vanskelig å få til innen våre satte rammer. Derfor er dukker spørsmålet om egenbetaling opp med jevne mellomrom. Og når det dukker opp må vi se på hvordan praksis er her hos oss.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ny klynge for treindustrien:

- Dette vil føre til bedre kvalitet på undervisningen

Stedlig leder for Studentparlamentet i Gjøvik og Studenttinget NTNU mener den nye klyngen for treindustri er en tillitserklæring til campus Gjøvik.

Teslas toppsjef advarer mot utvikling av robotvåpen

Tesla-sjef Elon Musk advarer mot drapsroboter. Han mener framtidas krigsteknologi kan løpe fra oss, med mindre vi bremser den raske robotutviklingen.

NTNU Tilrettelegging:

Tusenvis av studenter sliter - her får de hjelp

NTNU har samlet kreftene som bistår studenter med behov for støtte og tilrettelegging.

Arrangerer NM i hacking for å kapre de klokeste hodene

Mange forbinder nok fagfeltet mest med småkriminelle tenåringer. Nå arrangerer NTNU norgesmesterskap i hacking for å få tak i de skarpeste hodene på området.