Studentene krever lav fastpris på pensum

Norsk studentorganisasjon vil diskutere makspris på pensumbøker.
«Læremateriell skal kunne dekkes gjennom studiestøtten fra Lånekassen, og alt av pensum skal derfor være tilgjengelig til en lav fastpris», heter det i Norsk studentorganisasjons velferdspolitiske plattform. NSO-leder Mats Johansen Beldo mener det må være en grense for hvort dyrt pensum skal være. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

«Læremateriell skal kunne dekkes gjennom studiestøtten fra Lånekassen, og alt av pensum skal derfor være tilgjengelig til en lav fastpris», heter det i Norsk studentorganisasjons velferdspolitiske plattform. NSO-leder Mats Johansen Beldo mener det må være en grense for hvort dyrt pensum skal være. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Det burde absolutt være en grense for hvor dyrt pensum skal være, men vi ser at det varierer i stor grad mellom forskjellige studieprogrammer hvor dyr pensumlitteraturen er. Det finnes ulike måter å gjøre dette rimeligere for studentene, sier leder Mats Johansen Beldo i Norsk studentorganisasjon (NSO) til Universitetsavisa.

Et alternativ er å tilby flere ressurser digitalt, samt utdrag av artikler som er aktuelle for oppsatt pensum, ifølge NSO-lederen.

- Alternativt kan man vurdere om det skal være en makspris på pensumbøker. Dette er noe vi gjerne vil diskutere mer med institusjonene, politikere og forlagene, fortsetter han.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Vil ha grense for pensumkostnad

I NSOs velferdspolitiske plattform heter det følgende: «Det skal ikke være skolepenger eller brukerbetaling ved offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge. Med brukerbetaling mener NSO skolepenger og avgifter pålagt av utdanningsinstitusjonen utover semesteravgiften. Dette inkluderer utgifter knyttet til obligatorisk aktivitet, opphavsrett, kopiavgifter eller tvunget kjøp av læremateriell.»

Videre heter det: «Alt læremateriell skal være tilgjengelig for utlån ved utdanningsinstitusjonen. Læremateriell skal kunne dekkes gjennom studiestøtten fra Lånekassen, og alt av pensum skal derfor være tilgjengelig til en lav fastpris.»

Leder Marte Øien i Studenttinget NTNU sier Studenttinget støtter kravet om at alt læremateriell skal være tilgjengelig for utlån ved utdanningsinstitusjonen.

- NSO mener også at alt pensum skal være tilgjengelig til en lav fastpris. Hva mener dere om det?

- Akademia har et ansvar for å fremforhandle gode avtaler på vegne av studentene. Det viktigste er at alle har råd til å skaffe seg det pensumet de trenger.

LES OGSÅ: Faglærere tjener lite på å skrive fagbøker

Prioriterer økt studiestøtte

NSO mener god økonomi for studentene i starten på semesteret er det viktigste en kan gjøre for å sikre at de har råd til å kjøpe pensum. Beldo forteller at Norsk studentorganisasjon har vært klare på at det er viktig å få på plass heltidsstudenten med en god og trygg økonomi, og at studentene derfor krever at regjeringen øker studiestøtten.

Studiestøtten var også det fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim trakk fram da UA spurte ham om regulering av pensumkostnadene. Han mener prisene må ses i sammenheng med studentøkonomien generelt.

- Det viktigste vi kan gjøre for å sørge for at studenter har råd til pensum, er å styrke studentøkonomien. Jeg tar gjerne en diskusjon om prisen på fagbøker, men jeg tror det viktigste er å øke kjøpekraften for studenter, for den har vært altfor lav altfor lenge, sa Asheim.

LES OGSÅ: Pensumboken kostet over tusenlappen - studentene bestilte den fra utlandet

- Viktig med god dialog mellom lærer og student

Marte Øien i Studenttinget sier de ikke får mange tilbakemeldinger fra NTNU-studentene om pensum, og at de meldingene de får handler om hvordan pensum kobles opp til undervisningen. På spørsmål om pensumprisene viser Øien til at stipendet de fleste studentene mottar er større i starten av hvert semester, og at del av dette bør gå til pensum.

- Burde det være regler for hvor dyrt pensum kan være?

- Det viktigste for oss er først og fremst at alle skal ha mulighet til å fullføre studiene sine og at utdanningen er av høy kvalitet. Her kan det være en utfordring å finne riktig og god pensumlitteratur som ikke har en for høy prislapp. Jeg tror det er viktig med en god dialog mellom faglærer og studenter slik at meningene til studentene blir vektlagt i valg av pensumlitteratur. Finnes det andre alternativer som er billigere for studentene og ikke går på bekostning av det faglige utbyttet, bør endring av pensum vurderes. Her kan også fagmiljøet oppfordres til å skrive egne bøker, sier Øien.

LES OGSÅ: Flere tusen kroner skiller dyreste og billigste pensumbok
LES OGSÅ: Ingen sentrale regler for oppsett av pensum

- Jeg tror det er viktig med en god dialog mellom faglærer og studenter slik at meningene til studentene blir vektlagt i valg av pensumlitteratur, sier leder Marte Øien Studenttinget NTNU.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

- Jeg tror det er viktig med en god dialog mellom faglærer og studenter slik at meningene til studentene blir vektlagt i valg av pensumlitteratur, sier leder Marte Øien Studenttinget NTNU. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tapte søksmålet mot NTNU

Hilde Skeie saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon. NTNU ble frifunnet av Sør-Trøndelag tingrett.

Sprik i sensur og karakterer:

Tøffe krav til opptak kan gi tøffere sensur

Når sensorer ved NTNU Handelshøyskolen setter karakterer på egne studenter synes de å være strengere enn kolleger ved andre læresteder. En forklaring kan være høye opptakskrav.

Én NTNU-forsker blant de fjorten nye i akademi for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere har plukket ut 14 nye medlemmer. Guro Busterud fra NTNU er en av dem.

Erfaringer etter en måneds kamp mellom de ulike bærekraftsmålene

NTNU er interessert, her er det forståelse for at Afrika er det neste viktige kontinentet, skriver er vår gjestekommentator, som har permisjon fra varaordførerjobben i Trondheim for å jobbe med bærekraft for regjeringen i Ghana.