Går sammen om å rekruttere flere til lærerutdanningene i Nord-Norge

UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet inngår et samarbeid for å øke søkertallene til lærerutdanningene i Nord-Norge.
De to prorektorene for utdanning ved de to nordligste universitetene inngår et samarbeid. Fra venstre: Hanne Solheim Hansen og Wenche Jakobsen. Målet er å få flere til å søke seg til lærerutdanningene i Nord-Norge. (Foto: Henriette Leine Wangen/UiT Norges arktiske universitet)

De to prorektorene for utdanning ved de to nordligste universitetene inngår et samarbeid. Fra venstre: Hanne Solheim Hansen og Wenche Jakobsen. Målet er å få flere til å søke seg til lærerutdanningene i Nord-Norge. Foto: Henriette Leine Wangen/UiT Norges arktiske universitet

– Sammen skal vi kartlegge hva vi skal gjøre sammen, hva vi skal gjøre hver for oss og hvordan vi skal koordinere arbeidet, for å øke rekrutteringen, sier Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning ved UiT til universitetets hjemmeside.

Trenger mange søkere

Problemet de peker på, er at lave søkertall til grunnskolelærerutdanningen, det vil si 1.-7. trinn, fører til lærermangel i de tre nordligste fylkene. Ifølge Jacobsen skyldes dette en kombinasjon av at få studenter søker seg til lærerutdanningene, men også at mange utdannede lærere velger å finne seg arbeid i andre yrker.

 – Det er snakk om ulike karriereveier og at også skoleeierne må gjøre nye tiltak for å endre denne utviklingen. Vi løfter disse utdanningene opp og frem, fordi rekrutteringen nå må økes radikalt, sier Jakobsen på UiTs hjemmeside.

Nå skal de utveksle idéer og erfaringer med Nord universitet i håp om at dette kan få flere til å søke seg til lærerutdanningene.

LES OGSÅ: Forskere skal se på krigen med kritisk blikk

LES OGSÅ: Innførte egenhendig nikabforbud i 2012. Nå får han formidlingsprisen

Ikke tjent med flere ufaglærte

– Vi vet at barn som kommer fra familier med høyere utdanning også har økt sjanse til senere å ta høyere utdanning. Om vi ikke tar tak i den spiralen og snur den rundt, helt fra barneskolenivå, klarer vi ikke å øke utdanningsnivået og kreativiteten i regionen, sier Hanne Solheim Hansen, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Wenche Jakobsen poengtere at samfunnet ikke er tjent med å få ufaglærte inn som ansatte i skolen, men at det kan bli resultatet hvis de ikke får utdannet mange nok lærere.

- Derfor er jeg nysgjerrig på erfaringer som Nord universitet har opparbeidet seg; gjør de noe annerledes enn oss eller har de styrker ved lærerutdanningene som vi ikke har? sier Jakobsen i intervjuet, som er publisert på UiTs hjemmeside.

LES OGSÅ: Nord universitet utreder framtidig struktur for studiestedene

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Utdanningskvalitetsprisen gikk til Nasjonal delprøve i medisin

Kunnskapsdepartementets pris for kvalitet i utdanningen går til et samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetenes medisinske fakulteter.

Macchiarini-skandalen:

43 medforfattere funnet uredelige

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Nå blir hun svensk æresdoktor

Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU, utnevnes til æresdoktor ved Lunds universitet i Sverige.

NTNU vurderer guttepoeng

NTNU vurderer å innføre guttepoeng for å bedre kjønnsbalansen på sykepleiefag og andre kvinnedominerte studier.