Utdanningskvalitetsprisen gikk til Nasjonal delprøve i medisin

Kunnskapsdepartementets pris for kvalitet i utdanningen går til et samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetenes medisinske fakulteter.
Utdanningskvalitetsprisen ble delt ut av fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (arkivfoto).
(Foto: NTB scanpix)

Utdanningskvalitetsprisen ble delt ut av fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (arkivfoto). Foto: NTB scanpix

Prosjektet ”Nasjonal delprøve i medisin” er et samarbeidsprosjekt mellom de fire medisinske fakultetene, og utvikler en prøve for medisinstudenter på tampen av medisinstudiet. Den ble delt ut av statsråden i regi av Nokut på et arrangement mandag kveld.

Nasjonal delprøve i medisin er et samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene ved NTNU, UiB, UiO og UiT. Disse fire institusjonene har etablert et systematisk samarbeid og utvikling rundt vurdering i, og av, medisinutdanningene. Tiltaket startet i 2015.

LES OGSÅ: Fjorårets vinner var NIMBU

Nasjonal betydning

I begrunnelsen for årets tildeling skriver juryen blant annet:

”Tiltaket, som er knyttet til vurdering og tilbakemelding, har allerede fått nasjonal betydning. Juryen vil spesielt trekke frem omfanget av nybrottsarbeidet, systematikken og involveringen av studentene, samt den brede forankringen av tiltaket som årets vinner har fått til i fagmiljøene på de deltakende institusjonene. Tiltaket bygger på en solid kunnskapsbase. Juryen berømmer de involverte for deres helhetlige og grundige arbeid, og for det sterke fokuset på utdanningsoppdraget som tiltaket springer ut av.”

Læring i fokus

Premisset er at utviklingsprosessene knyttet til nasjonal delprøve skal foregå sammen med studentene og med en omfattende fagfellevurdering av oppgavene og fasit. Dette gjør tiltaket spennende og nyskapende, mener juryen.

”Dette er et tiltak der læring står i fokus, for studenter, ansatte og organisasjon, og hvor kontrollfunksjonen er satt i andre rekke. Bruk av digitale verktøy gjør det mulig å gi rask tilbakemelding i stort volum, noe som gjør at studentene har mulighet til å utvikle egen kunnskap i god tid før endelig eksamen. Studentene har i tillegg mulighet til å påvirke prøven i flere ledd, også etter at prøven er besvart. De gis mulighet for å utfordre begrunnelsene som gis i fasiten, og prøven blir således en ny læringsarena for studentene,” står det å lese i pressemeldingen.

Juryen

Årets fagjury består av forhenværende direktør Jørgen Thorslund, University College Lillebælt (Danmark), Professor Niina Nummela, University of Turku (Finland), professor emerita Ingrid Maria Hanken, Norges musikkhøgskole, førsteamanuensis Jens Kristian Fosse, Høgskolen i Bergen, student Madeleine Sjøbrend, NSO/NMBU og student Christoffer Vikebø Nesse, NSO/NTNU.

Nedenfra-og-opp

Juryen bemerker videre at det dreier seg om en prosess som synes å foregå bottom-up.

”Juryen ser et stort potensiale i en slik ordning, ikke bare for studentenes læring, men også for organisasjonslæring ved institusjonene. Med bakgrunn i resultater fra prøven vil hvert enkelt studiested kunne se hvilke temaer og fagområder man trenger å styrke i utdanningen. Nasjonal delprøve i medisin gir både studenter og institusjoner en god mulighet til læring og utvikling. Modellen kan gi viktig inspirasjon for andre utdanninger som ønsker å utvikle nasjonale delprøver på tvers av institusjoner.”

Årets nominterte

Følgende åtte var nominert til årets pris:

A Peer-mentoring model for accelerating employability of students in higher education, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Førstehjelpsuka, UiT- Norges arktiske universitet

MV2015 Medievitere i praksis – praktisk-teoretisk bacheloroppgave, NTNU

Nasjonal delprøve i medisin, NTNU og Universitetet i Oslo

Occupational health in developing countries. Et massive open online course- MOOC, Universitet i Bergen

Strafferetten i ny drakt, UiT- Norges arktiske universitet

Studentproduksjon ved ekstern institusjon, Høgskolen i Østfold

Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap i faglærerutdanningen i musikk, Høgskolen i Innlandet

Prisen

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut årlig. Årets pris er den syttende i rekken.

Prisen er på 1 million kroner og forvaltes av Nokut. Prisen går i sin helhet til ett tiltak.

Medisinprofessor Jan Frich ved UiO har ledet arbeidet med å utvikle en nasjonal delprøve for medisinutdanningene i Norge. Nå har arbeidet blitt hedret med Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2017. Studentrepresentantene Maren Ellingsen (NTNU), Stine Andersen (UiT),Oda Lockert (UiO) og Gard Aasmund Skulstad Johanson (UiB) var med og tok imot prisen fra kunnskapsminister Henrik Asheim.
(Foto: Martin Toft/Uniforum)

Medisinprofessor Jan Frich ved UiO har ledet arbeidet med å utvikle en nasjonal delprøve for medisinutdanningene i Norge. Nå har arbeidet blitt hedret med Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2017. Studentrepresentantene Maren Ellingsen (NTNU), Stine Andersen (UiT),Oda Lockert (UiO) og Gard Aasmund Skulstad Johanson (UiB) var med og tok imot prisen fra kunnskapsminister Henrik Asheim. Foto: Martin Toft/Uniforum

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Exit ex.phil?

Statsråden er skeptisk til forslag om et felles førsteår for studenter

Bør dagens innføringsemner ex.phil og ex.fac erstattes av ett, felles første år? UiT-rektor Anne Husebekk foreslår dette. Statsråd Iselin Nybø er skeptisk avventende.

Mads Gilbert kommer til NTNU

Den kjente legen og palestinaaktivisten holder foredrag på Dragvoll under arrangementet «Palestinske dager»

- Også smartinger støtter Brexit

Akademikere vil tilbakevise at det bare er idioter som støtter utmelding av EU.

Ap og SV etterlyser romfartsstrategi

Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet mener regjeringen somler med en romfartsstrategi. Norge henger etter og er ikke proaktive nok, mener partiene.