Seksuell trakassering:

- Studenter har dårligere rettsvern enn ansatte

Seksuell trakassering er på dagsordenen når Universitets- og høgskolerådet holder styremøte i dag, torsdag. - Det haster å få tiltak på plass, sier NSO-leder Mats Beldo.
- Det vi har sett hittil av seksuell trakassering er sannsynligvis bare toppen av isfjellet, tror Mats Beldo, her fra et møte i Samfundet i Trondheim tidligere i år.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- Det vi har sett hittil av seksuell trakassering er sannsynligvis bare toppen av isfjellet, tror Mats Beldo, her fra et møte i Samfundet i Trondheim tidligere i år. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Etter at #metoo etter hvert bredte seg til akademia i Norge, ble temaet debattert under Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte på Lillehammer i november. Da ble det besluttet å få det inn på rådets ordinære styremøte i dag, 14. desember.

Beldo deltar i dette møtet i egenskap av å være leder for Norsk Studentorganisasjon.

LES OGSÅ: Starter #metooakademia

HiOA-rektor Curt Rice uttrykte misnøye med hva han oppfatter som treghet fra UHRs side. Nå må de få ut fingeren, mente Rice.

At medlemsinstitusjonene har en vei å gå, kommer fram i sakspapirene til dagens møte. «Institusjonene har systemer og rutiner for innmelding og oppfølging, men den siste tidens offentlige debatt tyder på̊ at det er en underrapportering og UH-institusjonene må̊ også̊ spørre seg om man kan bli bedre på̊ oppfølging av saker om mobbing og trakassering», står det å lese i sakspapirene.

LES OGSÅ: Minst 11 saker varslet ved NTNU

LES OGSÅ: Studenter dropper fester av frykt for uønsket oppmerksomhet

SHoT eller Studiebarometeret

UHRs generalsekretær, Alf Rasmussen, foreslår å nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av Kif (komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning), Forskerforbundet, representanter fra UH-institusjonene og Arbeidstilsynet eller Likestillings- og diskrimineringsombudet. UHR tilbyr seg å være sekretær for arbeidsgruppa.

De ansattes hensyn er i utgangspunktet ivaretatt gjennom de såkalte ARK-undersøkelsene, slik situasjonen beskrives i UHR-notatet. For studentenes del blir det skissert to mulige løsninger. Det første er å henvende seg til Nokut for å be om at spørsmål om seksuell trakassering tas inn i Studiebarometeret.

Det andre alternativet er Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT), som foretas hvert fjerde år i regi av studentsamskipnadene. Første gang SHoT ble gjennomført var i 2010, den tredje i rekken vil bli utført kommende år.

- Dårligere vern for studentene

NSO-leder, Mats Beldo, applauderer det faktum at UHR tar opp seksuell trakassering i akademia til styrebehandling. Men applausen er avmålt.

- Når man leser sakspapirene ser man at det er lagt et temmelig generelt forslag i bunn, og at det meste skal skje i diskusjonen i møtet. Det er utfordrende, særlig når det gelder å møte studentenes behov, kommenterer NSO-lederen.

Han peker på at studentene har et svakere vern mot seksuell trakassering, sammenliknet med universitetsansatte.

- De ansatte har et arbeidsrettslig lovverk som beskytter dem, de faglig tillitsvalgte, og de har HMS-avdelinger å henvende seg til. Studentenes rettsvern er mye svakere.

Derfor holder det ikke å, som sakspapirene legger opp til, problematisere hvordan man skal skaffe mer informasjon om studenter og seksuell trakassering, mener Beldo.

Toppen av isfjellet

- Både Studiebarometeret og SHoT er fine greier. Men jeg sier som Curt Rice: Vi vet nok til å konstatere at vi har et problem, nå er det tid for handling, sier NSO-lederen.

Et konkret tiltak som han trekker fram er å gjøre ordningen med studentombud obligatorisk for UH-sektoren. Men uansett tiltak mener Beldo universitetene ikke har noen tid å miste.

- Alt tyder på at det vi har fått på bordet hittil når det gjelder seksuell trakassering bare er toppen av isfjellet, sier Beldo.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.

NTNU i Gjøvik preget av drapssak

Politiet bekrefter at det var NTNU-student Janne Jemtland som ble funnet død i Glomma lørdag. Saken preger ansatte og studenter ved NTNU i Gjøvik.

Kontaktkonferansen:

Toppene i UH-sektoren møter Torbjørn Røe Isaksen

«Universitet og høgskoler inn i framtida« er tema når kunnskapsministeren i dag inviterer til sin årlige samling.

Gledestårer etter at AP snur om lærerkrav

– Det rimer dårlig med Aps tradisjoner om at folk som har vært i arbeid i mange år, plutselig ikke er gode nok, at erfaring ikke skal telle, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg