Levekårsundersøkelse:

Rebekka Borsch: - Vi vet allerede mye om studenters velferd

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for ikke å ville lage ny levekårsundersøkelse for studenter. Her svarer KDs statssekretær på kritikken.
- Vi har høye ambisjoner for studentvelferden, forsikerer statssekretær Rebekka Borsch
(Foto: KD)

- Vi har høye ambisjoner for studentvelferden, forsikerer statssekretær Rebekka Borsch Foto: KD

Onsdag la Arbeiderpartiet fram et forslag om å få satt i gang en egen undersøkelse av studenters levekår. Det var partiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, som fremmet forslaget fra Stortingets talerstol.

Forslaget hadde følgende ordlyd: «Stortinget ber regjeringen snarest mulig sette i gang arbeidet med en ny levekårsundersøkelse for studenter for å sikre et godt og oppdatert datagrunnlag om bl.a. studenters levekår, økonomi og bosituasjon, og at undersøkelsen også omfatter en kartlegging av studentenes læringsmiljø.»

Overfor Universitetsavisa viste Henriksen til at Ap gjennomførte flere slike undersøkelser i sin regjeringstid, og han kritiserte den blågrønne regjeringen for ikke å følge opp dette.

- De bør ikke frykte ny kunnskap, mente Henriksen.

Borsch: - Vi vet mye allerede

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybøs statssekretær, Rebekka Borsch, mener derimot at eksisterende undersøkelser gir et godt grunnlag for å drive en god politikk på området.

- Bakgrunnen for at det foreløpig ikke har vært prioritert en ny levekårsundersøkelse har vært at departementet har et rimelig godt kunnskapsgrunnlag om studentens levekår i Norge, skriver Borsch i en epost til UA.

Hun viser blant annet til data fra den forrige levekårsundersøkelsen men også fra andre undersøkelser som Studiebarometeret, Eurostudent, studentsamskipnadens egen undersøkelse – SHoT, samt tett kontakt med studentene gjennom NSO og dialog om deres egne kartlegginger.

Høye ambisjoner

KDs statssekretær for forskning og høyere utdanning forsikrer at regjeringen har høye ambisjoner for studentvelferden.

- Dette arbeidet skal vi styrke. Alle skal kunne ha muligheter til ta høyere utdanning i Norge, uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted, sier Borsch.

Hun viser til regjeringens politiske plattform, hvor man har trukket frem at man vil bygge ut flere studentboliger, samt gjennomgå kostnadsrammer og tilskuddssatser for å sikre at nye boliger kommer opp så raskt som mulig.

- Regjeringen vil i den sammenhengen også se på muligheter for å innføre en prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Vi vil fortsette innfasingen av 11 måneders studiestøtte, og vi vil styrke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse. Det er også varslet at vi vil legge frem en stortingsmelding om utenlandsstudier og norske studenter i utlandet, ifølge statssekretær Rebekka Borsch.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjestekommentaren:

«Typisk norsk»? Ikke veldig interessant.

«Selv om kulturarven er internasjonal, er det et nasjonalt ansvar å forvalte den», skriver Margrethe C. Stang i denne kommentaren, hvor hun foretar en grenseoppgang mellom historiebegeistring og politisk nasjonalisme.

Øystein R. Skjælaaen tok doktorgrad på pub:

Han leverte i barnehagen og gikk direkte på puben

Øystein Rudningen Skjælaaen tror han har norgesrekord i antall timer tilbrakt på pub under doktorgradsarbeidet. Den ferske sosiologiavhandlingen utforsker fellesskapet som oppstår blant dem som bestiller dagens første halvliter i grålysningen.

Studentleder i Bergen melder seg på lederkampen i NSO

Studentleder i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen, melder seg på i kampen om å få lede Norges studenter. Med det er han den fjerde lederkandidaten.

Unge forskerhelter hedres med ny pris:

Vil bruke pengene på å la andre unge lovende forske

Terje Lohndal, Øivind Wilhelmsen og Kyrre Eeg Emblem trekkes fram som forskerhelter av Forskningsrådet.