PST vil ha filter for utenlandske studenter

NTNU gjennomgår eksplosiv vekst i søkertallene for studenter fra utlandet. Særlig sterk er søknaden fra Iran. PST er bekymret, og tar til orde for et eget filter som kan screene utenlandske studenter.
Spioner har blikket rettet mot norske universiteter. Det har også spionjegerne.

Spioner har blikket rettet mot norske universiteter. Det har også spionjegerne.

- Politiets sikkerhetstjeneste har etterlyst en tydeligere debatt rundt akademisk frihet og har lenge brukt begrepet akadamisk ansvar. Har man, om ikke annet, et moralsk ansvar for å vurdere om all kunnskap ukritisk skal tilfalle alle uavhengig av bakgrunn og hva man skal bruke kunnskapen til?spør Jørn Presterudstuen, sjef for PSTs seksjon for ikkespredning.

PST har blant annet ansvaret for å forebygge brudd på FN SR resolusjoner og har et spesielt fokus mot Iran. UA meldte tidlig i januar at NTNU opplever en eksplosiv økning i søknader fra iranske studenter. I fjor ble det kjent at en mastergradsstudent ble utvist fra Høgskolen i Narvik, fordi PST fryktet at kunnskapen han ville få på studiet, kunne misbrukes til utvikling av missiler.

- Er norske universiteter og høgskoler komfortable med at den slags kunnskap kommer til anvendelse i for eksempel et iransk atomprogram eller i utvikling av leveringsmidler for atomvåpen som beskrevet i FN resolusjonene mot Iran spør Presterudstuen.

"Vigilance prevention"

Presterudstuen viser særskilt til FNs resolusjoner mot Iran, blant annet 1737, artikkel 17, som omhandler ”teaching or training vigilance prevention”, hvor alle medlemsstater blir bedt om å utvise

”vigilance and prevent specialized teaching or training of Iranian nationals… of disiplines which would contribute to Iran’s proliferation sensitive nuclear aktivities and developlemt of nuclear weapon delivery systems.”

Uforutsigbart

UA intervjuet I fjor iranske studenter ved NTNU som berettet om følelsen av stigma som følge av at landet ligger øverst på ulike instansers bekymringslister. PST-mannen uttrykker forståelse for denne følelsen, men:

- Norge har som medlemsland i FN en forpliktelse til å følge opp slike resolusjoner. Vi mener dagens system er for lite forutsigbart, og det rammer også iranske – og andre utenlandske – studenter hvor vurderingene gjøres før studentene begynner på sine studier.

Presterudstuen sier at PST mener norske myndigheter bør ta i bruk et system for screening av utenlandske studenter.

- Storbritannia har utviklet et slikt system, kalt ATAS (Academic Technology Approval Scheme), tilrettelagt for master- og ph.d-studenter, forteller han.

- Hindrer stigmatisering

ATAS representerer et filter som sikrer at de studenter som slipper igjennom er ”kvalitetssikret i forhold til sensitive studier. Dette vil være en åpenbar fordel også for studentene det gjelder, mener Presterudstuen.

- Det vil hindre stigmatisering, ved at alle parter vet at det ikke hefter slike problemer ved disse studentene. Dermed slipper de også å frykte for å bli kastet ut underveis.

PSTs seksjonssjef for ikkespredning bekrefter at NTNU helt sikkert kan ha studier hvor man kan vurdere en begrensing, men man har så langt ikke gjort noen vurdering av kurstilbud ved ulike studiesteder.

PST og NTNU
Norge er bundet av en rekke avtaler som regulerer internasjonal eksportkontroll, samt eksport av materialer som kan inngå i utvikling eller spredning av masseødeleggelsesvåpen (MØV).
  • * Ved universiteter, forskningsinstitusjoner og høgskoler vil det finnes både teknologi, varer og utstyr som direkte eller indirekte kan misbrukes.
  • NTNU tiltrekker seg stadig flere utenlandske studenter, stipendiater og forskere, og følges derfor tett av PST Sør-Trøndelag.
  • Årsaken er risikoen for spionasje, eller at utlendinger skal tilegne seg kunnskap som kan misbrukes til utvikling eller spredning av MØV.
  • Etter tre utvisningssaker sist høst, ble det nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe. Den skal jobbe frem retningslinjer for hvordan kunnskapsoverføring til utenlandske studenter og forskere kan kontrolleres.
  • Arbeidet beskrives som komplisert, det er mange motstridende hensyn å ta i skjæringspunktet mellom akademisk frihet og sikkerhetspolitikk.
Regimekritikk. Iranske studenter i Trondheim arrangerte møter under regimets jubiléum for revolusjonen.

Regimekritikk. Iranske studenter i Trondheim arrangerte møter under regimets jubiléum for revolusjonen.

Relaterte artikler

Mer kontroll med farlig kunnskap

Norske myndigheter vil ha bedre kontroll med potensielt farlig kunnskap. Lisensplikt for utenlandske studenter er uaktuelt, men Utenriksdepartementet vil ha rutiner for å identifisere det de kaller «reelle risikotilfeller».

Stenger iranere ute

Det akademiske filteret som skal hindre kunnskapsoverføring av sensitiv teknologi til Iran, har effekt: Antall nye iranske phd-er ved NTNU har sunket fra 39 til 3.

PST tett på NTNU

Det store teknologimiljøet gjør at NTNU følges tett av Politiets Sikkerhetstjeneste. Årsaken er faren for spionasje og overføring av kunnskap som kan bidra til spredning av masseødeleggelsesvåpen.

PST-kontakt skapte uro

NTNUS organisasjonsdirektør Trond Singsaas gjør det klart at det er et ufravikelig prinsipp for NTNU at alle ansatte, uavhengig av bakgrunn, sikres de samme plikter og rettigheter. Samtidig ser han behov for retningslinjer for saker der personalpolitikk krysser sikkerhetspolitikk.

Tungt å høre hjemme på bekymringslisten

Det føles tungt å høre hjemme i landet som ligger øverst på bekymringslisten til atomenergibyrået, FNs sikkerhetsråd og Politiets Sikkerhetstjeneste. Men det aller tyngste er at folk i vest ikke skiller mellom landet Iran og det iranske folket.

Studenter fra utlandet: Eksplosiv søknadsvekst

I år har 3 000 flere studenter fra utlandet søkt seg til NTNU. Det er særlig fra Iran antall søkere har eksplodert. Årsaken er antakelig at Norge er alene om å tilby gratis universitetsutdanning, etter at også Sverige nå tar seg betalt.

Filter mot farlige studenter

Utenriksdepartementet (UD) arbeider i disse dager med en vær-varsomliste over kunnskap som ikke bør falle i gale hender. Men listen kan bli holdt hemmelig.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.

NTNU i Gjøvik preget av drapssak

Politiet bekrefter at det var NTNU-student Janne Jemtland som ble funnet død i Glomma lørdag. Saken preger ansatte og studenter ved NTNU i Gjøvik.

Kontaktkonferansen:

Toppene i UH-sektoren møter Torbjørn Røe Isaksen

«Universitet og høgskoler inn i framtida« er tema når kunnskapsministeren i dag inviterer til sin årlige samling.

Gledestårer etter at AP snur om lærerkrav

– Det rimer dårlig med Aps tradisjoner om at folk som har vært i arbeid i mange år, plutselig ikke er gode nok, at erfaring ikke skal telle, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg