Nasjonal undersøkelse om læringsmiljø

Si meg hvilket fakultet du tilhører...

Hvilket fakultet studenten tilhører er viktigst for hvordan hun trives i studiene. Hvor jobbes det mest og minst, hvor er læringsutbyttet størst og minst - og hvor har flest og færrest studenter hørt om andres fusk?

Universell og TNS Gallup og en rekke av landets universiteter og høgskoler har gått sammen om å gjennomføre en bred undersøkelse om norske studenters læringsmiljø. Universell er pådriver for læringsmiljøutvalgene på norske læresteder, og holder til ved NTNU.

Tilhørighet

Hver femte student (22 prosent) sier at de «i liten grad» kjenner seg som en del av fagmiljøet på studiet sitt. Studenter ved Det medisinske fakultet (DMF) kjenner størst tilhørighet, studenter ved Humanistisk fakultet (HF) og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) lavest.

Arbeidsmengde

Studentene ved Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) og Fakultet for informasjonsvitenskap, matematikk og elektroteknikk (IME)opplever i størst grad at arbeidsmengden er for stor. I andre enden av skalaen mener hver tiende student ved HF og SVT at arbeidsmengden er for liten.

Studietid

Studentene oppgir at de i snitt bruker 32 timer i uka på å studere (organisert undervisning og selvstudier). HF-studentene bruker færrest timer – 25 – med SVT-studentene rett etter, 28 timer. Ved de andre fakultetene er det ikke store forskjellen i totalt antall timer, men fordelingen mellom undervisningstimer og selvstudium kan variere ganske mye.

Ambisjoner

To av tre NTNU-studenter har ambisjoner om å være over snittet når det gjelder faglige ambisjoner, mens hver tiende student har lave ambisjoner. Relativt sett er IME-studentene minst ambisiøse.

Læringsutbytte

Studentene lærer mest av egenstudier, innleveringer og øvinger, samt uformelle samtaler med andre studenter. Også her er det store forskjeller mellom fakultetene. Forelesningene ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) får ganske negative tilbakemeldinger, mens AB-studentene opplever at de lærer mye av samtaler og diskusjoner med faglærerne. Studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) lærer relativt mye gjennom innleveringer og øvinger.

Vurderingsform

Hver femte student (18 prosent) synes kompetansen deres «i liten grad» måles på en god og hensiktsmessig måte. Her kommer NTNU ikke særlig godt ut som institusjon. Studentene ved DMF kommer, relativt sett, dårligst ut.

Funksjonsnedsetting

Hver tredje NTNU-student oppgir at de har varig skade, sykdom eller nedsatt funksjon. Det ligger på det nasjonale snittet. Det dreier seg hovedsaklig om allergi, astma eller eksem, samt psykiske og emosjonelle plager. Her er det store forskjeller mellom fakultetene. Mange studenter ved AB rapporterer om lese- og skrivevansker.

Fusk

Hver femte NTNU-student (20 prosent) har enten hørt om eller sett at medstudenter har fusket på skriftlig eksamen. Ingen oppgir at de selv har selv fusket. Her er forskjellene mellom fakultetene ganske store – flest ved IVT, deretter IME. DMF skårer desidert lavest, hvor bare fire prosent oppgir at de har hørt om at medstudenter har gjort seg skyldig i slikt.

Når det gjelder avskrift eller kopiering i forbindelse med øvinger og innleveringer, eller ikke-karaktergivende arbeider, oppgir seks av ti studenter (61 prosent) at de har hørt om, observert, eller selv utført slikt. Også her er IVT «verstingen» og medisinstudentene ærligst i klassen. Disse tallene vil nok i stor grad også gjenspeiler mengden av øvinger og innleveringer i de ulike fagmiljøene.

NTNU er alene blant de tre store breddeuniversitetene om å ha spurt om dette – Universitetet i Bergen deltar ikke i undersøkelsen, mens Universitetet i Oslo unnlot å stille spørsmål om fusk.

Hvordan trives studentene? Uansett årsak, er spiller hvilket fakultet man studerer ved, størst rolle, viser årets læringsmiljøundersøkelse.
(Foto: SølviW. Normannsen)

Hvordan trives studentene? Uansett årsak, er spiller hvilket fakultet man studerer ved, størst rolle, viser årets læringsmiljøundersøkelse. Foto: SølviW. Normannsen

Læringsmiljø-undersøkelsen 2012
  • Undersøkelsen er gjennomført på initiativ fra Universell.
  • Deltakerne er NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Harstad, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen i Nesna.
  • Undersøkelsen kartlegger hvordan studentene oppfatter sentrale deler av læringsmiljøet.
  • Spørreskjema ble sendt ut via epost til 25 448 studenter, hvorav man fikk inn 8 532 svar, noe som gir en svarprosent på 34.
  • Ved NTNU omfatter undersøkelsen 1 225 intervju med studenter, svarprosent 30.
  • Læringsmiljø: Alt som virker inn på studentenes mulighet til å tilegne seg kunnskap og gjennomføre studieløpet, herunder fysisk og psykisk helse.
MAnge studenter oppgir at de lærer mest av hverandre (ill.foto).
(Foto: Arkiv)

MAnge studenter oppgir at de lærer mest av hverandre (ill.foto). Foto: Arkiv

Relaterte artikler

AHELO-studien:

- OECD var naive

Altfor få studenter svarte på den store OECD-undersøkelsen om læringsutbytte. – OEDC var naive når de på forhånd ikke tenkte gjennom hvordan undersøkelsen kan gjøres attraktiv for studentene, sier forsker Elisabeth Hovdhaugen.

Læringmiljøet:

Studentenes liv og lyst

Hvordan trives du? Har du det bra sosialt? Er du fornøyd med inneklimaet? En ny læringsmiljøundersøkelse er rett rundt hjørnet, og sju læresteder samarbeider denne gangen om en felles undersøkelse.

Åtte av ti er fornøyde med læringsmiljøet

Åtte av ti studenter ved NTNU opplever at de har et positivt læringsmiljø og at studiet de går på er meningsfullt. Mange sliter med inneklima, mens noen få opplever mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil øke semesteravgiften med 140 kroner i året

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, vil øke semesteravgiften fra 510 til 580 kroner. Årsaken er økt satsing på blant annet studentfrivillighet.

Høytid for prokrastinering:

Sju råd til studenter som utsetter viktige gjøremål

Det er eksamenstid for hundretusenvis av studenter, og mange kjenner nok et snev av utsettelsesatferd. Når denne blir kronisk heter det prokrastinering, og kan gjøre eksamenlesing og oppgaveskriving unødig vanskelig.

Gjesteskribent Hilde Opoku:

Fra SMART teknologi til smartere medmennesker?

Med årets statsbudsjett innfører Ghana flere skattereformer som har til hensikt å forflytte skattebyrden fra de som har minst, stimulere til forretningsoppstart for unge entreprenører samt andre mekanismer vi er vant med fra den norske velferdsstaten.

Hva er en medforfatter?

Professor i medisinsk statistikk Stian Lydersen (NTNU) vil ikke ta ansvar for de artiklene han er medforfatter på. Det ansvaret er han pålagt i følge Vancouver-retningslinjene.