Innfører tøffere karaktersetting

Mellom 80 og 90 prosent av masteroppgavene ved flere utdanninger i Norge har fått karakterene A eller B. Nye regler gjør at en svak B kan bli en god D.

Det blir mye vanskeligere å få toppkarakter på masteroppgaven, melder NTNU i en pressemelding. Hele karakterskalaen, fra A til F, skal brukes.

Mener D kan være godt nok

Ifølge prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, gir dagens praksis et misvisende bilde for kommende arbeidsgivere, og er urettferdig overfor de dyktigste.

En C beskrives som en «God prestasjon. Kandidaten har «god fagkunnskap og innsikt i fagområdets teori og metoder», mens en D beskrives som en «Klart akseptabel prestasjon. Kandidaten har nokså god fagkunnskap og innsikt i fagområdets teori og metoder.»

Kjeldstad mener arbeidsgiverne må være klar over at en kandidat med karakter D kan ha lært mer enn nok til å utføre sin oppgave på arbeidsplassen. Hensikten med den nye instruksen til karaktersettingen skal være at mindre overlates til skjønn. I tillegg skal faglærer være mindre involvert i karaktersettingen for å minske den personlige tilknytningen som av og til kan ha spilt en rolle.

Flere fagområder berøres

Endringene i karaktersettingen gjelder ikke alle fag. I denne omgang berøres alle masteroppgaver i de såkalte MNT-fagene (matematikk, natur- og teknologifag), lektorutdanningen i realfag og toårige masterprogram ved Det medisinske fakultet. Universitets- og høgskolerådet håper andre fagområder vil følge etter, ifølge pressemeldingen.

Studieprogrammene som omfattes av den nye ordningen ved NTNU er:

  • Teknologi (sivilingeniør), 5-årige program og 2-årige norske og internasjonale program
  • Realfag, 5-årige program og 2-årige norske og internasjonale program
  • 5-årig lektorprogram i realfag (LUR)
  • 2-årige norske og internasjonale masterprogram (inkludert erfaringsbaserte) ved Det medisinske fakultet (DMF)

Endringen i karaktersettingen gjelder for masteroppgaver levert etter 31. mars 2014. For ordinære fag har justeringen vært gjeldende siden 15. september i fjor.

Dette er de nye karakterbeskrivelsene:

  • A - Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
  • B - Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
  • C - Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
  • D - En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
  • E - Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
  • F - Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
Forundring. Mange studenter kan få seg en overraskelse når sensuren faller til våren og ny karakterpremisser er tatt i bruk (arkivfoto).
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Forundring. Mange studenter kan få seg en overraskelse når sensuren faller til våren og ny karakterpremisser er tatt i bruk (arkivfoto). Foto: Sølvi W. Normannsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Stakk med Robert Millar-prisen:

Uka ble best på markedsføring

Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.

Gjesteskribentene:

Tappet for energi

Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.

- Campus blir mye større enn 92 000 kvm

- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til, minnet campusgeneral Merete Kvidal om under torsdagens folkemøte med tittel «Kampen om campus».