Ytring:

Når Ingvald Strømmen går av

Mandag holdt vi siste LOSAM-møte på IV fakultetet før sommeren. Det siste året har vært spesielt hektisk. En ting jeg ikke har tenkt så mye på er at dette siste LOSAM-møtet før sommeren, også var Ingvald Strømmens siste som dekan.
Dekan Ingvald Strømmen ved fakultet for ingeniørvitenskap.
(Foto: Kai T. Dragland/NTNU)

Dekan Ingvald Strømmen ved fakultet for ingeniørvitenskap. Foto: Kai T. Dragland/NTNU

Når møtet kom så fort på, ble det påtrengende med litt ettertanke. 

Ingvald har vært dekan i 12 år og jeg har hatt gleden av å møte Ingvald som lokal tillitsvalgt for NTL i nesten alle disse årene. Jeg vil trekke frem tre ting som jeg mener er på sin plass å berømme Ingvald for, på tross av at vi har hatt "friske" diskusjoner underveis.

Ingvald har gitt LOSAM sin rettmessige status som arena  for medbestemmelse. Gjennom å våge legge saker på bordet for diskusjon tidlig med de tillitsvalgte har han for det første utfordret oss tillitsvalgte til å være godt forberedt og for det andre har han raskt kunne ta saken videre til neste steg (eller "i prosess" som Ingvald kaller det). Dette var krevende i starten da Ingvald var på det aller utålmodigste, og da vi begge praktiserte lyttende-avbrytende møteform. Men etter hvert som vi skjønte mer av hverandre har det gått veldig fint. Gjensidig respekt (eller "likeverdige parter" som det heter) er viktig.

Ingvald har alltid hatt klare mål for IV og innførte målstyring ganske tidlig og meget raskt. Ingvald har gitt meg et greit syn på målstyring (i NTL er vi opplært til å ikke ha det). Jeg mener å ha forstått Ingvald rett når han mener vi må styre etter høye mål som settes, ikke individuelt, men sammen. Alle har og skal ha forventninger til alle og det er summen på institutt eller fakultet som teller (så skader det ikke at noen drar til med litt excellence i tillegg). Det er vanskelig å si at det ikke har gitt resultater. Jeg må innrømme i ettertid at utholdenheten og standhaftigheten Ingvald har hatt på dette området er imponerende. Det viser også en kanskje undervurdert side av Ingvald; tålmodighet.

Ingvald har gitt meg kunnskap om hvordan NTNU skal være relevant for samfunnet. Hvor viktig det er at NTNU snakker med omgivelsene ("er på de eksterne arenaene") Hvordan alt henger sammen med alt, og hvorfor alt henger sammen med teknologi, og hvordan verden og samfunnet er avhengig av 5-årig siv-ingutdanning på NTNU. Jeg er ikke sikker på om jeg har fått med alt alltid, men LOSAM-møtene har vært langt fra kjedelige. En energisk og entusiastisk dekan er nok en fordel om budskapet skal nå helt inn til tillitsvalgte som sitter med tilpasningsavtalen foran seg og venter på sin sak. 

Men NTL er opptatt samfunnet. Som helhet. Derfor; NTNU må sørge for å holde seg med ledere som har denne standarden, som tar medarbeidere, tillitsvalgte og sammfunnsoppdraget på alvor. Det har vi rom til, samme hvor høye mål og hvor dårlig tid vi har. Det handler om å tørre ta med de ansatte på å bestemme, sette mål sammen og møtes på en slik måte at vi har felles kunnskap når avgjørelser og beslutninger skal tas. Det gir resultater, det har Ingvald Strømmen vist!

God sommer!

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Arbeidsmarkedet for sivilingeniører og naturvitere friskmeldes

88,5 prosent nyutdannede sivilingeniører og naturvitere var i jobb fem måneder etter studieslutt, ifølge en undersøkelse Tekna har gjort blant sine medlemmer.

Regjgeringen vurderer foretaksmodell:

Slik vil universitene bli påvirket av å bli foretak

Regjeringen vil sikre mer uavhengige institusjoner. En mulighet er å innføre foretaksmodell, men hvilke praktiske konsekvenser vil det få?

Ytring:

Elgesetergate 10 må inn på revidert statsbudsjett

Hvor ble det av planene for Elgesetergate 10? Studentene i helse- og sosialfag trenger at byggeplanene går etter planen, skriver tre ledere for studentvirksomheter i Trondheim.

Ytring:

Åpne landskap passer ikke ved et universitet

- Åpne kontorlandskap vil gå ut over kontakten med studentene, skriver tre vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Tromsø.