Nybygg på campus Lerkendal og Valgrinda blir en dårlig investering

"Når det gjelder forsøk å bortlokalisere studenter, er det aldri for seint å snu. Det har vi lært av Dragvoll-satsingen", skriver Allan Krill

Ved Orienteringssak-16/2017, har rektor vedtatt at geologimiljøet med sine ansatte, studenter, og undervisning, skal flyttes bort til campus Lerkendal og Valgrinda. Men finansiering er langt fra avklart. NTNU-styret eller Kunnskapsdepartementet kan nekte å finansiere denne bortlokalisering - se denne saken i Universitetsavisa.

Bortlokalisering blir særlig ugunstig for studenter. Mange vil måtte springe mellom Lerkendal og Gløshaugen flere ganger i løpet av en vanlig dag. På grunn av avstanden, vil de dra tidlig fra noen undervisningstimer eller komme seint til andre. Mange vil droppe undervisningstimer. De vil gå glipp av kontakt og veiledning som kunne hjelpe dem. Kjemi, fysikk, biologi, geografi, matte, data, mekanikk, og kostbar utstyr som elektronmikroskop blir på Gløshaugen.

Petroleumstudenter har klarte seg brukbart ved Lerkendal og Valgrinda i mange år. Det har vært økonomiske fordeler å være tilknyttet petroleumsmiljøet, og dens avsides lokalisering har gitt en tilhørighetsfølelse. Men nå blir det få søkere til studieplasser. Petroleumsmiljøet vil ønske å bli integrert på Gløshaugen og kunne dra inn studenter og mer samarbeid fra andre studier.

For de fleste ansatte ved Institutt for geovitenskap og petroleum, virker det som den upopulære avgjørelsen å samle instituttet ved Lerkendal og Valgrinda ble tatt tidlig i fusjonsprosessen. Kanskje man tenkte at NTNU skulle bygges ut i sørlig retning. Nå blir det ikke slik. Det skal bygges mot vest og nord. Men i stedet for å ombestemme seg, ble avgjørelsen å bortlokalisere geologi i Lerkendal og Valgrinda støttet opp av en skinnprosess som alle har gjennomskuet.

En kostbar ny laboratoriebygning vil måtte reises i forbindelse med flytting. Opprednings- og bergmekaniske laboratoriet i Berg-bygget på Gløshaugen er over 1000 kvm stor, med innbygget kran, ventilasjonssystem for støv, og lagringsplass til tunge materialer og utstyr. Dette vil forlates og måtte bygges på ny i Lerkendal og Valgrinda.

Mange tviler på at Staten blir villig til å betale for å bortlokalisere studenter. Staten var ikke villig til å betale ny bygging på campus Dragvoll, da NTNU-ledelsen gikk inn for det. Det sies at kanskje Sintef blir bedt om å betale for det nye laboratoriebygget. Sintef eier de nåværende bygninger ved campus Lerkendal og Valgrinda, og leier ut plassene til NTNU. Men uansett hvem som betaler, blir det en dårlig investering. I årene fremover vil studentene og ansatte fungere dårlig der, og vil agitere for å samlokaliseres på Gløshaugen.

Optimale forhold for utdanning og forskning bør prioriteres på et universitet. Jeg og mange andre håper at NTNU-styret nekter å investere i utbygging i Lerkendal og Valgrinda. Da kan NTNU bruke de innleide plassene i PTS-bygget til administrasjons-ansatte. De skreddersydde laboratoriene i Berg-bygget kan brukes videre, og Geologi-bygget og Steintårnet kan gis tilbake til geologi-miljøet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil øke semesteravgiften med 140 kroner i året

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, vil øke semesteravgiften fra 510 til 580 kroner. Årsaken er økt satsing på blant annet studentfrivillighet.

Høytid for prokrastinering:

Sju råd til studenter som utsetter viktige gjøremål

Det er eksamenstid for hundretusenvis av studenter, og mange kjenner nok et snev av utsettelsesatferd. Når denne blir kronisk heter det prokrastinering, og kan gjøre eksamenlesing og oppgaveskriving unødig vanskelig.

Gjesteskribent Hilde Opoku:

Fra SMART teknologi til smartere medmennesker?

Med årets statsbudsjett innfører Ghana flere skattereformer som har til hensikt å forflytte skattebyrden fra de som har minst, stimulere til forretningsoppstart for unge entreprenører samt andre mekanismer vi er vant med fra den norske velferdsstaten.

Hva er en medforfatter?

Professor i medisinsk statistikk Stian Lydersen (NTNU) vil ikke ta ansvar for de artiklene han er medforfatter på. Det ansvaret er han pålagt i følge Vancouver-retningslinjene.