Ytring:

NTNU bør ikke ha et fristed for geovitenskap og petroleum

Mennesker må ta ut og bruke geologiske ressurser, selv de som er begrenset og ikke fornybare, eller er miljøskadelig å produsere og bruke, skriver Allan Krill i dette innlegget.
Allan Krill vil jobbe for at geovitenskap og petroleum samlokaliseres med miljøer for teknologi og naturvitenskap, og miljøer for samfunnsfag, helsefag, og humanistiske fag ved Gløshaugen-Øya.
(Foto: NTNU Info, Nina Tveter)

Allan Krill vil jobbe for at geovitenskap og petroleum samlokaliseres med miljøer for teknologi og naturvitenskap, og miljøer for samfunnsfag, helsefag, og humanistiske fag ved Gløshaugen-Øya. Foto: NTNU Info, Nina Tveter

Ressurser som kull, olje, tjæresand, oljeskifer, kalkstein, kobber, grunnvann, sand-grus, leire, pukkstein, uranium og thorium, og mineraler på internasjonal havbunn, er gjenstander for kontroverser og politiske diskusjoner. Også sprengning av fjell, til motorveier og underjordisk anlegg som fjellhaller og tunneler, innebærer varig endring av naturmiljøet. 

De økonomiske fordelene med bergverksdrift kan gå til noen få, som ved en tjæresandgruve eller gullgruve i et naturområde, mens miljøulempene påvirker alle i nabolaget, eller i noen tilfeller havet, atmosfæren, og klimaet over hele kloden.

NTNUs hovedmiljø for petroleumsforskning og utdanning er isolert på campus Lerkendal og Valgrinda. Der er studenter og ansatte skjermet i en vis grad fra samfunnsdebatten. De sitter i PTS, en bygning som eies av industrien (Sintef). De driver forskning som i stor grad bestilles av industrien (f.eks. Statoil og Schlumberger). De tar turer utenlands og har andre goder som sponses av industrien. De mener stort sett at det som er bra for petroleumsindustrien er bra for dem og for samfunnet for øvrig. 

Mange ved PTS mener at diskusjoner om naturvern og klima er overdrevet og unødvendig. I kontrast til dette, er det folk ved Gløshaugen og Dragvoll som mener at petroleumsindustrien er som tobakksindustrien, noe samfunnet er avhengig av, men som er helseskadelig og bør avvikles jo før jo bedre.

Nå har rektor akseptert IV-fakultets plan for et «Senter for geovitenskap og petroleum» i PTS i Lerkendal og Valgrinda. Jeg vil kalle det for et fristed, ikke for et Senter, og vil jobbe for at geovitenskap og petroleum samlokaliseres med miljøer for teknologi og naturvitenskap, og miljøer for samfunnsfag, helsefag, og humanistiske fag ved Gløshaugen-Øya. Selv om bygningen PTS står der og kan disponeres av NTNU, er det mulig å forlate den til fordel for samlokalisering. Vi vet fra erfaring med Dragvoll at uheldig lokalisering av universitetsmiljøer er noe som kan endres.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slik forsøker de å stanse bygging i Høyskoleparken

- Vi vil gi trærne i Høyskoleparken en stemme, sier Elisabeth Østgaard i Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken.

Ytring

Norwegian svarer: "Grunnløse påstander"

- Grove påstander uten rot i virkeligheten, svarer Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen på kritikken om at selskapet ikke respekterer grunnprinsipper i norsk arbeidsliv.

Hjelseth vil ikke fly med Norwegian:

«En rammeavtale med Norwegian undergraver norsk arbeidsliv»

Arve Hjelseth får støtte i UAs kommentarfelt for sin personlige boikott av Norwegian, som NTNU har inngått rammeavtale med. Kritikken av Berg-Hansen møter delte reaksjoner.

Ytring:

Berg-Hansen svarer på kritikken

- Den enkelte kan oppleve at friheten begrenses, men man må huske at virksomheten oppnår store besparelser kan brukes til kjernevirksomheten, skriver administrernde direktør Per Arne Villadsen i Berg-Hansen.