Ytring:

NTNU bør ikke ha et fristed for geovitenskap og petroleum

Mennesker må ta ut og bruke geologiske ressurser, selv de som er begrenset og ikke fornybare, eller er miljøskadelig å produsere og bruke, skriver Allan Krill i dette innlegget.
Allan Krill vil jobbe for at geovitenskap og petroleum samlokaliseres med miljøer for teknologi og naturvitenskap, og miljøer for samfunnsfag, helsefag, og humanistiske fag ved Gløshaugen-Øya.
(Foto: NTNU Info, Nina Tveter)

Allan Krill vil jobbe for at geovitenskap og petroleum samlokaliseres med miljøer for teknologi og naturvitenskap, og miljøer for samfunnsfag, helsefag, og humanistiske fag ved Gløshaugen-Øya. Foto: NTNU Info, Nina Tveter

Ressurser som kull, olje, tjæresand, oljeskifer, kalkstein, kobber, grunnvann, sand-grus, leire, pukkstein, uranium og thorium, og mineraler på internasjonal havbunn, er gjenstander for kontroverser og politiske diskusjoner. Også sprengning av fjell, til motorveier og underjordisk anlegg som fjellhaller og tunneler, innebærer varig endring av naturmiljøet. 

De økonomiske fordelene med bergverksdrift kan gå til noen få, som ved en tjæresandgruve eller gullgruve i et naturområde, mens miljøulempene påvirker alle i nabolaget, eller i noen tilfeller havet, atmosfæren, og klimaet over hele kloden.

NTNUs hovedmiljø for petroleumsforskning og utdanning er isolert på campus Lerkendal og Valgrinda. Der er studenter og ansatte skjermet i en vis grad fra samfunnsdebatten. De sitter i PTS, en bygning som eies av industrien (Sintef). De driver forskning som i stor grad bestilles av industrien (f.eks. Statoil og Schlumberger). De tar turer utenlands og har andre goder som sponses av industrien. De mener stort sett at det som er bra for petroleumsindustrien er bra for dem og for samfunnet for øvrig. 

Mange ved PTS mener at diskusjoner om naturvern og klima er overdrevet og unødvendig. I kontrast til dette, er det folk ved Gløshaugen og Dragvoll som mener at petroleumsindustrien er som tobakksindustrien, noe samfunnet er avhengig av, men som er helseskadelig og bør avvikles jo før jo bedre.

Nå har rektor akseptert IV-fakultets plan for et «Senter for geovitenskap og petroleum» i PTS i Lerkendal og Valgrinda. Jeg vil kalle det for et fristed, ikke for et Senter, og vil jobbe for at geovitenskap og petroleum samlokaliseres med miljøer for teknologi og naturvitenskap, og miljøer for samfunnsfag, helsefag, og humanistiske fag ved Gløshaugen-Øya. Selv om bygningen PTS står der og kan disponeres av NTNU, er det mulig å forlate den til fordel for samlokalisering. Vi vet fra erfaring med Dragvoll at uheldig lokalisering av universitetsmiljøer er noe som kan endres.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tapte søksmålet mot NTNU

Hilde Skeie saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon. NTNU ble frifunnet av Sør-Trøndelag tingrett.

Sprik i sensur og karakterer:

Tøffe krav til opptak kan gi tøffere sensur

Når sensorer ved NTNU Handelshøyskolen setter karakterer på egne studenter synes de å være strengere enn kolleger ved andre læresteder. En forklaring kan være høye opptakskrav.

Én NTNU-forsker blant de fjorten nye i akademi for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere har plukket ut 14 nye medlemmer. Guro Busterud fra NTNU er en av dem.

Erfaringer etter en måneds kamp mellom de ulike bærekraftsmålene

NTNU er interessert, her er det forståelse for at Afrika er det neste viktige kontinentet, skriver er vår gjestekommentator, som har permisjon fra varaordførerjobben i Trondheim for å jobbe med bærekraft for regjeringen i Ghana.