Kjepper i hjulet for nattbuss

Nå må det bli slutt på trenering av nattbuss-saken, skriver Velferdstingets leder, med en klar utfordring til Tore O. Sandvik i Arbeiderpartiet.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har forpliktet seg til å jobbe for at Trondheim skal bli Nordens beste studieby. Slutt med denne treneringen av nattbuss-saken. Ta ansvar!

Avgjørelsen ble utsatt

Bystyret i Trondheim fattet den 28. September et kjempeflott vedtak. Der ble det klart at nattbussen blir inkludert i periodebilletten for studenter og unge. De ønsker også at studenter og unge uten periodebillett skal få mulighet til å betale dagpris på nattbussen. Bystyret i Trondheim tok ansvar og det er vi kjempefornøyd med. Dette var et kjempegjennomslag for studentene. Masse skryt til Trondheim kommune og spesielt til Ingrid Marie Sylte Isachsen. Hadde bare arbeidsutvalget i Fellesnemnda for Trøndelag (Trøndelag fylkeskommune) vært like fremoverlente som bystyret så hadde dette blitt kjempebra. Arbeidsutvalget hadde mulighet til å følge opp vedtaket til bystyret i Trondheim, men valgte å ikke gjøre det.

Den 3. oktober hadde Arbeidsutvalget til Fellesnemnda møte. Den 19 oktober skal saken ny takst og sonestruktur tas opp. I den forbindelse sendte Velferdstinget en forespørsel til samtlige medlemmer i arbeidsutvalget hvor vi påpekte vedtaket til bystyret. Dersom studenter og unge skal få mulighet til å kjøpe billett på nattbussen til ordinær takst så ville det vært lett å ta det opp i ny takst og sonestruktur. Dersom nattbussen skal inn i det ordinære billetteringssystemet så er jo dette den naturlige saken å ta opp problemstillingen.

Elisabeth Paulsen fra Venstre fremmet på vegne av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre to nye forslag til saken:

- Nytt pkt 9

Fylkestinget ber om at nattbuss inkluderes i periodebilletten for studenter og ungdom. Studenter uten periodebillett bør få anledning til å kjøpe billett til ordinær dagtakst på nattbuss.

- Nytt pkt 10

Det utredes en mulighet til bruk av periodekort for uføre og pensjonister på nattbuss i Stor-Trondheim.

Masse skryt til V, Frp og H som tok ansvar i denne saken. Det er trist at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne stemte mot, og dermed utsetter avgjørelsen om studenter og unge uten periodebillett får kjøpe billett på nattbussen til ordinær dagtakst.

Nevner ikke nattbuss i saken

Det signalet som sendes her er skremmende. Arbeidsutvalget til Fellesnemnda tar ikke innspillene til Trondheim kommune på alvor. De tar ikke studentene på alvor. De ønsker ikke at nattbuss skal være en del av saken. Akkurat nå så nevnes ikke nattbuss i sakspapiret om ny takst og sonestruktur. Her hadde arbeidsutvalget muligheten til å sende klare signaler om at nattbuss er viktig og at det er viktig å ta stilling til om nattbussen skal inngå i det ordinære takstregimet.

Resultatet er at nattbuss ikke nevnes i saken og dermed også tvilsomt at det kommer noe vedtak på nattbuss i møte 19 oktober. Neste møte i fellesnemnda er ikke før 14. desember og det er ikke noen garanti at saken kommer på det møte.

Her prøver arbeidsutvalget til Fellesnemnda for Trøndelag å komme seg unna å la nattbussen gå innunder det ordinære takstregimet.

Sandvik skuffer oss

Her er Velferdstinget ekstremt skuffet over Arbeiderpartiets representanter fra Sør-Trøndelag, med Tore O. Sandvik i spissen. Han lovet 14. juni at fylkeskommunen aktivt skulle jobbe med å få realisert å fjerne nattakst på bussene i Trondheim. Dette fremstår ikke som veldig aktivt, Tore. At Arbeiderpartiet ikke ønsker at nattbuss skal være endel av saken er skuffende, spesielt med tanke på at Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil at billetteringssystemet for nattbussen legges inn i det ordinære takstsystemet og periodebilletten. Her hadde de hatt mulighet til å få til noe de selv har vedtatt. Det er skuffende og trist at de velger å ikke ta stilling til saken. Velferdstinget sitter igjen med en følelse av at arbeidsutvalget ikke ønsker å ta stilling til nattbuss, de ønsker å utsette saken. Ønsker at dette skal dra ut så lenge som mulig. For studentene er det viktig å se resultater. Velferdstinget forventer at samtlige partier tak i dette.

Velferdstinget oppfordrer Fellesnemda for Trøndelag til å få inn nattbuss i det ordinære takstregimet for studenter og unge. Velferdstinget oppfordrer fellesnemnda for Trøndelag til å lytte på innspillene fra bystyret. Velferdstinget oppfordrer Fellesnemnda til å ta en avgjørelse!

Vi forventer en ekstra innsats fra Tore O. Sandvik i denne saken! Derfor kommer vi med en klar utfordring til Tore, klarer du å sørge for at nattbuss inkluderes i periodebilletten for unge og studenter, og at studenter og unge som ikke har periodebillett kan betale ordinær dagtakst på nattbuss før jul? Tar du utfordringen?
Vi forventer en ekstra innsats fra Tore O. Sandvik i denne saken!

Thomas Krogstad Eriksen, leder, Velferdstinget
Velferdstinget

Velferdstinget (VT) er Gjøvik-, Ålesund-  og Trondheimstudentenes øverste tillitsvalgte angående studentvelferdsspørsmål. VT består av 18  studenter fra de høyere utdanningsinstitusjonene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). VTs mandat er å ivareta og bedre velferds-, helse-, idretts- og boligtilbudet for studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim lokalt og nasjonalt.

Kilde: Velferdstinget.

Leder i Velferdstinget: Thomas Krogstad Eriksen
(Foto: Velferdstinget)

Leder i Velferdstinget: Thomas Krogstad Eriksen Foto: Velferdstinget

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tapte søksmålet mot NTNU

Hilde Skeie saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon. NTNU ble frifunnet av Sør-Trøndelag tingrett.

Sprik i sensur og karakterer:

Tøffe krav til opptak kan gi tøffere sensur

Når sensorer ved NTNU Handelshøyskolen setter karakterer på egne studenter synes de å være strengere enn kolleger ved andre læresteder. En forklaring kan være høye opptakskrav.

Én NTNU-forsker blant de fjorten nye i akademi for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere har plukket ut 14 nye medlemmer. Guro Busterud fra NTNU er en av dem.

Erfaringer etter en måneds kamp mellom de ulike bærekraftsmålene

NTNU er interessert, her er det forståelse for at Afrika er det neste viktige kontinentet, skriver er vår gjestekommentator, som har permisjon fra varaordførerjobben i Trondheim for å jobbe med bærekraft for regjeringen i Ghana.