Hvorfor slåss ikke vår ledelse for kvalitet?

«Gløshaugen er i dag ikke arealeffektivt nok i henhold til myndighetenes krav», skriver tre av våre dekaner. Men er kravene fornuftige?
Professor Anne Cathrine Elster føler hun må bruke mye tid på alt mulig annet enn studenter og forskning. (Foto: Solveig Mikkelsen)

Professor Anne Cathrine Elster føler hun må bruke mye tid på alt mulig annet enn studenter og forskning. Foto: Solveig Mikkelsen

Kvalitet fordrer arealer både for forskning og undervisning - hvorfor slåss ikke vår ledelse for det? 

Skal vi fortsatt opprettholde EU-prosjekter og god undervisning, slik Norge trenger, kan det ikke bare kuttes og kuttes i arealeffektivitetens navn. Mitt institutt, IDI ser nå også ut til å bli splittet mer enn noen sinne over flere bygg for å «få til sammenslåing og integrering». Hva slags synergieffekter får en ved å sammenslå via å splitte opp forskningsgrupper, lab-er og masterstudenter som allerede jobber tett sammen? Og i tillegg antagelig gjøre kontorsituasjonen verre for både postdoktorer og stipendiater?

Jeg føler også sterkt at jeg allerede må bruke alt for mye av min tid til å forsvare både enekontor og lab-arealer, for ikke å snakke om at jeg har brukt uforholdsmessig tid dette semesteret til å finne egnede undervisningsrom. Onsdag må jeg igjen ha en forelesninge kl. 8:15-10 på Valgrinda fordi det ikke finnes nok store egnede forelesningssaler på Gløshaugen!  Dette er tid jeg før kunne bruke på studenter og forskning! Er det kvalitet?

At administrasjonen ble kuttet samtidig som vi skulle «effektivisere», har også resultert i at vi har en overarbeidet administrasjon som ikke lenger kan støtte oss faglige som før, ei heller har tid til å finne gode løsninger for å effektivisere, for dagene deres går med til brannslukning, om de ikke er så utslitte at de er syke.

Hva slags universitet er det vi er i ferd med å få?

Hadde NTNU klart å få 10 milliarder på å bygge ut Dragvoll og for å få til en enda mer fremtidsrettet  transportløsning mellom Dragvoll og Gløshaugen (*), hadde vi fåttt noe reelt å fare med. Nå blir det mest ulemper for de fleste, etter det jeg kan se. (*) Jeg var bl.a. med på å skrive denne for 10 år siden: http://www.idi.ntnu.no/~elster/drage/​)

Jeg innrømmer at jeg ikke var noen stor tilhenger av hverken sammenslåingene eller samlokaliseringen, men slik det ser ut nå er det faktisk i ferd med å bli mye verre enn jeg noen gang forestilte meg.

Hvor ille er det? Jeg vurderer faktisk å gi opp å søke om flere EU prosjekter. Rammene NTNU gir oss faglige er ikke lenger stabile nok til at jeg føler det er forsvarlig. Til opplysning: Jeg er for tiden NTNU prosjektleder på 2 av de 59 nåværende EU H2020 prosjektene ved NTNU som er listet opp her: http://www.ntnu.no/forskning/eu-prosjekter

PS: Ser heller ingen tydelig sammenslåing- eller samlokaliseringssaker på agendaen for dagens styremøte, men leser at parkering skal visst ble enda dyrere...  Ang. sistnevnte, les gjerne mitt innlegg fra min småbarnstid: http://gamle.universitetsavisa.no/dok_44605c3bc17973.63474141.html

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil øke semesteravgiften med 140 kroner i året

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, vil øke semesteravgiften fra 510 til 580 kroner. Årsaken er økt satsing på blant annet studentfrivillighet.

Gjesteskribent Hilde Opoku:

Fra SMART teknologi til smartere medmennesker?

Med årets statsbudsjett innfører Ghana flere skattereformer som har til hensikt å forflytte skattebyrden fra de som har minst, stimulere til forretningsoppstart for unge entreprenører samt andre mekanismer vi er vant med fra den norske velferdsstaten.

Hva er en medforfatter?

Professor i medisinsk statistikk Stian Lydersen (NTNU) vil ikke ta ansvar for de artiklene han er medforfatter på. Det ansvaret er han pålagt i følge Vancouver-retningslinjene.