Ytring:

- Vi aksepterer ikke «lufting» av ansatte

Under møtet om midlertidighet i akademia på Litteraturhuset 7. november, ble det ytret påstander om midlertidige ansettelser som vi ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og Institutt for lærerutdanning (ILU) ikke kjenner oss igjen i.
Torberg Falch, instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og Marit Reitan, dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
(Foto: Tore Oksholen/Kristoffer Furberg/Montasje)

Torberg Falch, instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og Marit Reitan, dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Foto: Tore Oksholen/Kristoffer Furberg/Montasje

Universitetslektor Elise Farstad Djupedal ved ILU er i Universitetsavisa sitert på at NTNU bevisst lufter medarbeidere for å unngå å ansette dem i faste stillinger. Vi vil understreke at det ved SU absolutt ikke er akseptabelt med såkalt lufting av ansatte. Vi gir alltid faste ansettelser der det er grunnlag for det.

Vi sikrer oss den beste kompetansen ved å lyse ut faste stillinger, noe som er avgjørende for kvaliteten i utdanningen vår og langsiktigheten i forskning. Dette er særdeles viktig for oss.

Vi har jobbet lenge med å få ned midlertidigheten ved fakultetet. Andelen midlertidig ansatte var lav ved tidligere Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, men gikk opp i forbindelse med stillingsstoppen som trådte i kraft før fusjonen. Dette har vi nå ryddet opp i ved SU, og alle som har rett på fast stilling, er gitt fast ansettelse hos oss.

Vi opplever at vi opptrer ryddig på dette området og vi går kontinuerlig gjennom våre ansettelsesforhold og vurderer om det er grunnlag for midlertidighet. Vi har fått en ny statsansattlov som begrenser handlingsrommet for midlertidighet. Dette følger vi opp, og NTNU kurser også ansatte i den nye loven.

Djupedal viste dessuten til at andelen midlertidig ansatte ved ILU er 25 prosent. Her kjenner vi oss heller ikke igjen.

Andelen midlertidig ansatte ved ILU er i dag på 16,4 prosent. Dette tallet inkluderer rekrutterings- og åremålsstillinger, og kan ikke sammenlignes med tall fra NTNUs tidligere enheter før fusjonen. Hvis vi holder rekrutterings- og åremålsstillinger utenfor, har ILU i dag en midlertidighet på 8,7 prosent – og dette er lovlige midlertidige.

Vi har jobbet med strategisk personalplanlegging siden instituttet ble etablert, og vi har lagt en plan for faste ansettelser for å redusere midlertidighet. Vi har gått gjennom alle midlertidige ansettelser ved ILU og gitt faste ansettelser der det har vært grunnlag for det. Vi har valgt å ansette medarbeidere i fast stilling også i tilfeller der vi har hatt hjemmel for midlertidighet.

Vi arbeider kontinuerlig og systematisk for å legge til rette for en god personalpolitikk som gir forutsigbare rammebetingelser for alle våre medarbeidere og som er i tråd med NTNUs overordnede mål og lovverk.

Følg UA på  FacebookTwitter  og  Instagram.

Her kan du lese flere ytringer.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil øke semesteravgiften med 140 kroner i året

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, vil øke semesteravgiften fra 510 til 580 kroner. Årsaken er økt satsing på blant annet studentfrivillighet.

Gjesteskribent Hilde Opoku:

Fra SMART teknologi til smartere medmennesker?

Med årets statsbudsjett innfører Ghana flere skattereformer som har til hensikt å forflytte skattebyrden fra de som har minst, stimulere til forretningsoppstart for unge entreprenører samt andre mekanismer vi er vant med fra den norske velferdsstaten.

Hva er en medforfatter?

Professor i medisinsk statistikk Stian Lydersen (NTNU) vil ikke ta ansvar for de artiklene han er medforfatter på. Det ansvaret er han pålagt i følge Vancouver-retningslinjene.