Ytring:

Heretter betaler jeg flyreisene mine selv

Personlig er jeg sterkt kritisk til Norwegians arbeidslivspolicy, og har derfor både i jobbsammenheng og privat stort sett unngått selskapet, skriver Arve Hjelseth i dette innlegget.

I høst ble det kjent at NTNU har inngått en avtale med Norwegian, som innebærer at tjenestereiser fra Trondheim til de aller fleste norske byer, samt til Stockholm, København og London, skal bestilles hos dette selskapet.

Økonomiavdelingen mener NTNU gjennom avtalen kan spare 30 millioner over en fireårsperiode. Det tror jeg ingenting på, men la nå det ligge. I tillegg oppfordres ansatte sterkt om å bestille reiser gjennom Berg Hansen, som jeg skal komme tilbake til.

Personlig er jeg sterkt kritisk til Norwegians arbeidslivspolicy, og har derfor både i jobbsammenheng og privat stort sett unngått selskapet, såfremt det ikke har ført til store praktiske merkostnader. Jeg aksepterer likevel uten videre at hvis for eksempel mitt institutt en sjelden gang skal på seminar som krever at vi reiser med fly, bestiller instituttet flybillettene – fra nå av stort sett med Norwegian – og så blir jeg lydig med. Ingen problemer der.

Men en god del av reisene jeg og mange kolleger gjennomfører i jobbsammenheng er ikke av denne typen. Jeg reiser nemlig oftest på egne driftsmidler, som jeg langt på vei disponerer selv. Disse driftsmidlene kommer i hovedsak fra forskning jeg publiserer og master- og PhD-kandidater jeg hjelper fram til fullføring, det vi hos oss kaller incentivmidler. Disse midlene kan jeg bruke til å kjøpe datautstyr og bøker, eller jeg kan reise på konferanser eller på datainnsamling. For meg er det ubyråkratisk og enkelt. Skulle jeg ved hjelp av disse midlene kjøpe en dyr PC som jeg jobber på når jeg for eksempel er på reise eller jobber hjemme (det siste blir det jo mer av hvis vi snart mister kontorene våre), blir det kanskje ikke penger til å dra på en konferanse jeg er interessert i. Jeg økonomiserer derfor med ressursene mine, som det heter.

I år har jeg blant annet reist på konferanser til Valencia, Praha og Bodø for disse midlene. Flybillettene har jeg kjøpt og betalt på egen hånd, i god tid for å få dem så rimelige og godt tilpasset mine ønskede tidspunkter som mulig. Så har jeg skrevet reiseregning gjennom Paga (som fortsatt er noe herk, men jeg får det til). Av og til mangler det en detalj eller to, men i samarbeid med dyktige folk på økonomiavdelingen har jeg løst det uten altfor store problemer.

Når jeg bestiller flybilletter selv, er det fordi jeg opplever det som svært effektivt – det tar fire-fem minutter – og ikke minst fordi jeg synes det burde være unødvendig for reisevante folk å måtte involvere et reisebyrå for å komme seg til Praha. Som nevnt oppfordres NTNU-ansatte om å bruke Berg Hansen, en oppfordring jeg ikke har til hensikt å etterleve såfremt det ikke dreier seg om svært kompliserte reiser. Som min HiOA-kollega Pål Veiden har påpekt, bidrar bruken av reisebyrå til at reiser blir unødvendig dyre, og folk har absurd nok til og med opplevd ikke å kunne benytte rabatterte konferansehoteller fordi det ikke sto på lista til reisebyrået. Ved HiOA oppfordres for øvrig ikke ansatte til å bruke Berg Hansen, de er pålagt det. 

I tillegg til de ordinære incentivmidlene, har jeg etter avtale med NTNU også overført deler av en godtgjørelse jeg har som tidsskriftsredaktør, til denne kontoen. I stedet for å ta dette honoraret som lønn, tenkte jeg at det var praktisk å øke denne potten. Jeg har alltid betalt betydelige beløp av egen lomme på faglig aktivitet (PC-er, bøker, en del reisevirksomhet etc.). Det har jeg gjort med glede, men om jeg kunne bruke dette honoraret på slike faglige formål via kontoen min hos NTNU, tenkte jeg at det var vel anvendte penger.

Forleden sendte jeg derfor en uformell henvendelse til en dyktig kollega i min lokale administrasjon, for å høre hvor striks denne nye Norwegian-avtalen var i slike tilfeller, altså hvis jeg reiser utelukkende for egne driftsmidler. Her er det to ting som er verdt å merke seg. For det første: så lenge min arbeidsgiver mener at ordningen med incentivmidler er en hensiktsmessig bruk av ressurser, er det ingen andre enn jeg som taper på at jeg i noen tilfeller kanskje betaler et par hundrelapper mer for en flyreise enn jeg kunne ha gjort. Det er jeg og ingen andre som eventuelt får mindre penger til andre formål. For det andre: deler av midlene kommer i mitt tilfelle fra verv jeg har utenom NTNU. Jeg tenkte derfor i min naivitet at dette burde være en opplagt sak.

Men nei. Lønnstjenesten, og ikke minst Riksrevisjonen, aksepterer ikke slik egenrådighet. Rammeavtalen innebærer at Norwegian skal brukes, selv om ingen penger går tapt.

Jeg får vel være lojal. I mitt tilfelle innebærer det at jeg kommer til å betale mesteparten av flybillettene av egen lomme og i stedet bruker incentivmidlene mine på for eksempel PC-er og bøker, som jeg hittil for en stor del har bekostet selv. Tidligere har jeg ofte unnlatt å føre opp full diett på reiseregningene mine også, ut fra den tanke at mat må man jo ha enten man er hjemme eller på reise. Så mine egne midler skal jeg nok klare å få brukt uansett, selv om det ikke blir Norwegian som får dem.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram

Når jeg bestiller flybilletter selv, er det fordi jeg opplever det som svært effektivt – det tar fire-fem minutter, skriver Arve Hjelseth.
(Foto: Elin Iversen/NTNU)

Når jeg bestiller flybilletter selv, er det fordi jeg opplever det som svært effektivt – det tar fire-fem minutter, skriver Arve Hjelseth. Foto: Elin Iversen/NTNU

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Exit ex.phil?

Statsråden er skeptisk til forslag om et felles førsteår for studenter

Bør dagens innføringsemner ex.phil og ex.fac erstattes av ett, felles første år? UiT-rektor Anne Husebekk foreslår dette. Statsråd Iselin Nybø er skeptisk avventende.

Mads Gilbert kommer til NTNU

Den kjente legen og palestinaaktivisten holder foredrag på Dragvoll under arrangementet «Palestinske dager»

- Også smartinger støtter Brexit

Akademikere vil tilbakevise at det bare er idioter som støtter utmelding av EU.

Ap og SV etterlyser romfartsstrategi

Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet mener regjeringen somler med en romfartsstrategi. Norge henger etter og er ikke proaktive nok, mener partiene.