Ytring:

Elgesetergate 10 må inn på revidert statsbudsjett

Hvor ble det av planene for Elgesetergate 10? Studentene i helse- og sosialfag trenger at byggeplanene går etter planen, skriver tre ledere for studentvirksomheter i Trondheim.
Sindre Kristian Alvsvåg (til venstre) er leder Studenttinget, Ellen Helstad styreleder i Sit,  og Thomas Krogstad Eriksen er leder Velferdstinget.
(Foto: Studenttinget)

Sindre Kristian Alvsvåg (til venstre) er leder Studenttinget, Ellen Helstad styreleder i Sit,  og Thomas Krogstad Eriksen er leder Velferdstinget. Foto: Studenttinget

(Av Sindre Kristian Alvsvåg, leder Studenttinget, Ellen Helstad, styreleder i Sit,  og Thomas Krogstad Eriksen, leder Velferdstinget.)

Tidligere i år fikk NTNU beskjed fra fersk statsråd Iselin Nybø om at det skal bevilges penger til nybygg og ombygg fra regjeringens side. Hurra ropte NTNU, for ønsket om samlokalisering i Trondheim har eksistert i en årrekke. Planleggingen av samlokalisert campus er i gang, men er langt fra ferdig.

Derfor er det noe vi ikke forstår. Midt i smørøyet av alle de tentative samlokaliseringsplanene ligger Elgesetergate 10. Forprosjektet til Elgesetergate 10 fullføres den 6. mars 2018, og er allerede tegnet som et ferdig bygg i samlokaliseringsprosjektet. Med andre ord er det ingen som er i tvil om hvor det store prosjektet skal starte, for alle er enige om hva Elgeseter gate 10 skal romme, og at det haster med å få ferdigstilt bygget. Prorektor for utdanning, Anne Borg, sier følgende:

«Elgesetergate 10 ble planlagt ved tidligere HiST lenge før fusjonen med NTNU, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik ble en realitet. Bygget lå inne i utbyggingsplanene til HiST. Dette er et bygg som det over lang tid har vært stort behov for til utdanningene våre i sosial- og helsefag, som i dag er lokalisert på Tunga.

Lokalene på Tunga er ikke egnet for denne utdanningsvirksomheten. Elgesetergate 10 er derfor svært for studiekvaliteten for de rundt 2000 studentene på disse studiene. Flytting til Elgesetergate 10 betyr integrasjon med øvrige helseutdanninger i Trondheim og god tilgang på Samskipnadens velferdstilbud. Derfor er dette bygget svært viktig for studie- og velferdstilbudet for denne studentgruppen i Trondheim.»

Videre sier dekan på fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Marit Reitan, at studenter og ansatte lider av midlertidige og uegnede utdanningslokaler.

«Ca. 2000 studenter og ansatte innen sosial og helsefag driver utdanning og forskning i lokaler på Tunga, som ikke er bygd for undervisningsformål. Etter fusjonen er de i tillegg stilt utenfor fellesskapet som de andre miljøene i fakultetene er del av. Det er helt nødvendig for disse miljøene at deres bygg ferdigstilles snarest mulig så de integreres i det faglige fellesskapet på Øya. Både studiebarometeret og arbeidsmiljøundersøkelsen understreker hvor viktig dette er. Fordi dette bygget skal være et knutepunkt mellom våre to fakultet, er det også viktig å få dette på plass.»

Regjeringen vil bevilge mye penger til NTNUs byggeprosjekter i de kommende årene, men statsbudsjettets første prioritering burde være Elgesetergate 10. Vi forventet å se det for lenge siden, og ble både skuffet og overrasket over at det ikke var satt av penger til rivning av eksisterende bygningsmasse på statsbudsjettet for 2018. Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) har allerede gjort sitt. De har kjøpt sin del av tomta, og har satt av midler til rivning og reising av et nytt og banebrytende sambruksbygg med NTNU. Dessverre kan ikke NTNU møte Sit enda. Revidert statsbudsjett for 2018 er derfor målet. Hvis regjeringen ønsker å vise handlekraft i egen periode er dette stedet å starte.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjestekommentaren:

11 grunner til å elske studentene sine

Denne ukas gjestekommentator lurte på om hun skulle skrive en misantropisk kommentar om alt som er feil med dagens studenter. I stedet kom hun på hvorfor hun er så glad i dem.

Venstre vannet ut nikab-forbud

Venstre har endret regjeringens forslag til forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i utdanningsinstitusjoner til kun å gjelde mens undervisning pågår. 

Et grønt konsept kan gi Campus mening

For at valg av løsning for et fremtidig NTNU campus skal gå fra å være en hodepine til en vinn-vinn situasjon for universitetet, byen, folk og fremtiden bør velges et konsept som samler, skriver Bjørn Røe.

Ytring:

Berre eit straumbrot

Gravemaskin kutter elektrisiteten. Kven kan hjelpe? Sei det. Les hjartesukket etter siste straumbrot.