Ytring:

Bruun-Gundersen med feil medisin

Å gjøre høyere utdanning mer markedstilpasset vil kunne føre til mangel på den kompetansen vi i fremtiden innser at vi trenger, skriver Ida Austgulen.
Ida Austgulen er Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon.
(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Ida Austgulen er Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

I et intervju i forbindelse med sitt besøk på NTNU, uttaler medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, Åshild Bruun-Gundersen (FrP) at høyere utdanning må bli mer markedstilpasset for å sikre flere ungdommer jobb etter endt utdanning. Dette er ikke bare feilstilt diagnose, det er også helt feil medisin.

Det er en grunnleggende feil tankegang at høyere utdanning ikke allerede tilpasses markedet: politikere og næringslivet etterspør kompetanse innenfor visse fagfelt, og søkertallene tilsier at søkerne tilpasser seg det. Etter oppblomstringen av oljeeventyret utdannet Norge petroleumsingeniører til den store gullmedaljen. Etter nedturen i oljebransjen stod imidlertid flere plutselig uten jobb, ingeniørstudenter gikk en usikker fremtid i møte, og søkertallene falt drastisk.

I et digitaliseringsperspektiv er det naturlig at kompetanse innenfor IKT vies stor oppmerksomhet, og Bruun-Gundersen har rett i at utdanningssektoren tilpasser seg et samfunn i utvikling mer og mer, og slik bør det være. Det er likevel umulig for politikerne og næringslivet å spå hvilken kompetanse Norge trenger i fremtiden, noe også kompetanserådutvalget som regjeringen har satt ned også har konkludert med i sin første rapport. I dag står utdanningsinstitusjonene fritt til å opprette egne studietilbud, men samtidig kan staten opprette ekstra studieplasser innenfor fagfelt med umiddelbart kompetansebehov.

Vi trenger å utdanne engasjerte kandidater som brenner for fagfeltet sitt, som evner å tenke tverrfaglig, og som gis verktøyene som trengs for videre dannelse etter prinsippet om livslang læring. Samfunnet vårt trenger kandidater med høy faglig kompetanse på et bredt sett av felt. Her skal institusjonene fortsette den gode jobben de gjør. Det vi likevel må bli flinkere til i fremtiden er å se hvordan kompetansen som utdannes ved landets universiteter og høyskoler kan anvendes: hvilke nye områder kan ulik kompetanse brukes innenfor?

Vi skal sikre oss at høyt kompetente fagfolk kan anvende sin kunnskap i en bredde av samfunnet. Det viktige er ikke å dimensjonere kull etter hva som virker mest nødvendig akkurat her og nå, men at fagområdene tiltrekker seg kvalifiserte søkere som er engasjert i fagfeltet sitt, og som opplever en utdanning av høy kvalitet. Høyere utdanning skal gjøre samfunnet beredt til å møte morgendagens utfordringer med kunnskap, og kan ikke baseres hva som oppleves nødvendig akkurat her og nå.

NSO er sterkt uenig i at dagens studenter utdanner seg til arbeidsledighet, og mener at å påstå at ungdom går «mer eller mindre ureflekterte utdanningsløp» er å delegitimere unge menneskers ønsker og valg. En bedre løsning er å se på hvilke forkunnskaper elever som søker seg til høyere utdanning får gjennom rådgivningstjenester, og se til at navn og beskrivelser av studieløp reflekterer det faktiske innholdet i utdanningen.

Å gjøre høyere utdanning mer markedstilpasset vil kanskje oppleves som en quick-fix i et kortere perspektiv, men kan på lang sikt føre til en mangel på den kompetansen vi i fremtiden innser at vi trenger.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjestekommentaren:

11 grunner til å elske studentene sine

Denne ukas gjestekommentator lurte på om hun skulle skrive en misantropisk kommentar om alt som er feil med dagens studenter. I stedet kom hun på hvorfor hun er så glad i dem.

Venstre vannet ut nikab-forbud

Venstre har endret regjeringens forslag til forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i utdanningsinstitusjoner til kun å gjelde mens undervisning pågår. 

Et grønt konsept kan gi Campus mening

For at valg av løsning for et fremtidig NTNU campus skal gå fra å være en hodepine til en vinn-vinn situasjon for universitetet, byen, folk og fremtiden bør velges et konsept som samler, skriver Bjørn Røe.

Ytring:

Berre eit straumbrot

Gravemaskin kutter elektrisiteten. Kven kan hjelpe? Sei det. Les hjartesukket etter siste straumbrot.