The Big Challenge:

Delvis mislykket

Manglende kommunikasjon og lavt engasjement trekkes frem når The Big Challenge oppsummeres.

Siste fra forsiden

Norge pådriver bak global godkjenning for utdanning

Utdanningsminister Iselin Nybø (V) håper innføringen av en global konvensjon for å godkjenne høyere utdanning vil styrke integrering og øke rettssikkerheten.

Søker om forlenget åremålsperiode for nye instituttledere ved gamle IHS

NTNU ønsker at stillingene skal lyses ut for oppmot 5,5 år når de to nye historiske instituttene skal få nye ledere.

Går av som instituttleder ved NTNU

Jostein Mårdalen har fått ny jobb som avdelingsdirektør i NGU.

Gjesteskribenten:

Når forskere tvinges til å være strategiske

Universitetene skal være et felles gode, og fri grunnforskning er et sentralt premiss. Gjennom statsbudsjettet finansieres forskning og utdanning som skal komme samfunnet til gode. Men forskere tvinges til å være strategiske i kampen om knappe midler. Hvordan bestemmes hva som er god strategi for universitetene?