Ut på tur, aldri sur

Agdenes. Overhørt: - Vi er i ferd med å bli en ledergruppe, ikke en gruppe ledere. Påtroppende rektor, rektorat og påtroppende dekaner losjerte inn på Sletvika feltstasjon for en tredagers bli-kjent-med samling. UA var med på gåtur i det grønne.
På grunt vann. Fra venstre Marit Reitan, dekan SVT, Anne Borg, dekan NT, Berit Kjeldstad, prorektor, Stig Slørdahl, dekan DMF, Frank Arntzen, økonomidirektør, Ida Munkeby, organisasjonsdirektør, Anne Kristine Børresen, dekan HF, Kari Melby, prorektor, Reidar Andersen, direktør VM, Johan Hustad, prorektor, Ingvald Strømmen, dekan IVT, Gunnar Bovim, rektor og Fredrik Shetelig, dekan AB. Geir Øien, dekan IME, var fraværende.
(Foto: Tore Oksholen)

På grunt vann. Fra venstre Marit Reitan, dekan SVT, Anne Borg, dekan NT, Berit Kjeldstad, prorektor, Stig Slørdahl, dekan DMF, Frank Arntzen, økonomidirektør, Ida Munkeby, organisasjonsdirektør, Anne Kristine Børresen, dekan HF, Kari Melby, prorektor, Reidar Andersen, direktør VM, Johan Hustad, prorektor, Ingvald Strømmen, dekan IVT, Gunnar Bovim, rektor og Fredrik Shetelig, dekan AB. Geir Øien, dekan IME, var fraværende. Foto: Tore OksholenGunnar Bovim tiltrer som NTNU-rektor over sommerferien. Prosessen med å ansette prorektorer og dekaner ble sluttført i vår. Dette var første anledning til å møtes for de som, sammen med direktørene Frank Arntzen og Ida Munkeby, utgjør NTNUs lederskap for den kommende fireårsperioden.

UA fikk delta i det som var ment å være en fisketur, men som ble gjort om til en tur langs vann og inn i skog, siden skøyta fikk motorstopp. Forsamlingen holdt imidlertid dampen oppe.

Bli-kjent-med

Hensikten med samlingen var for alle å bli kjent med hverandre – på det personlig og profesjonelle, og det gruppedynamiske, plan. Dekaner, rektor, prorektorer og direktører skal «bli kjent med hverandre for å bli bevisst hverandres styrker, kompetanser, preferanser og utfordringer», for å sitere innkallingen til samlingen.

Til å bidra i dette anvendte man Jungiansk Typeindeks, et ikke-evaluerende psykologisk verktøy. Slik skal gruppa bli mer bevisst likheter og forskjeller mellom medlemmene.

Denne bevisstheten om seg selv som medlem av et kollektiv, ble uttrykt på ulikt vis. Slik formulerte en dekan det: - Vi ser på oss som en ledergruppe, ikke en gruppe ledere.

Trives i det grønne. Påtroppende NTNU-rektor Gunnar Bovim.
(Foto: Tore Oksholen)

Trives i det grønne. Påtroppende NTNU-rektor Gunnar Bovim. Foto: Tore Oksholen

Gutta på tur. Dekanene Stig Slørdahl og Fredrik Shetelig.
(Foto: Tore Oksholen)

Gutta på tur. Dekanene Stig Slørdahl og Fredrik Shetelig. Foto: Tore Oksholen

Dekan Ingvald Strømmen og prorektor Berit Kjeldstad.
(Foto: Tore Oksholen)

Dekan Ingvald Strømmen og prorektor Berit Kjeldstad. Foto: Tore Oksholen

Hva skjer? Direktører for økonomi og organisasjon, Frank Arntzen og Ida Munkeby.
(Foto: Tore Oksholen)

Hva skjer? Direktører for økonomi og organisasjon, Frank Arntzen og Ida Munkeby. Foto: Tore Oksholen

Hva snakker de om? Påtroppende rektor Gunnar Bovim og prorektor Kari Melby i tet.
(Foto: Tore Oksholen)

Hva snakker de om? Påtroppende rektor Gunnar Bovim og prorektor Kari Melby i tet. Foto: Tore Oksholen

Rundebordkonferanse.
(Foto: Tore Oksholen)

Rundebordkonferanse. Foto: Tore Oksholen

I det grønne. AB-dekan Fredrik Shetelig og ny VM-direktør Reidar Andersen.
(Foto: Tore Oksholen)

I det grønne. AB-dekan Fredrik Shetelig og ny VM-direktør Reidar Andersen. Foto: Tore Oksholen

Rektoratet foreviges av seniorrådgiver Anne Katharine Dahl.
(Foto: Tore Oksholen)

Rektoratet foreviges av seniorrådgiver Anne Katharine Dahl. Foto: Tore Oksholen

Rektorat og dekaner på trappa til Sletvika feltstasjon, juni 2013.
(Foto: Tore Oksholen)

Rektorat og dekaner på trappa til Sletvika feltstasjon, juni 2013. Foto: Tore Oksholen

Ved kunnskapens tre. Johan Hustad, Kari Melby, Gunnar Bovim og Berit Kjeldstad.
(Foto: Tore Oksholen)

Ved kunnskapens tre. Johan Hustad, Kari Melby, Gunnar Bovim og Berit Kjeldstad. Foto: Tore Oksholen

Ville du noe? Dekan Slørdahl og tyren har blikkontakt.
(Foto: Tore Oksholen)

Ville du noe? Dekan Slørdahl og tyren har blikkontakt. Foto: Tore Oksholen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Plan S:

Ny underskriftsaksjon krever konsekvensutredning

Forskere ved Prio har tatt initiativ til en underskriftsaksjon til støtte for en utredning av hvilke konsekvenser Plan S vil få. Aksjonen ble startet fredag ettermiddag.

Ytring:

NTNU i verden

«Grunnutfordringen for NTNU, som for enhver god kunnskapsinstitusjon, er å forstå hva kunnskap er» skriver professor emeritus Arne B Johansen i denne ytringen.

Forskningsrådets direktør:

- Plan S skal ikke på høring

- Selve Plan S er ikke ute på høring. Det er gjennomføringen av planen som vi nå vil gå aktivt ut og be om innspill på, sier John-Arne Røttingen.

Disse vil bli ny direktør ved UiO

Tolv personer har søkt stillingen som UiOs nye universitetsdirektør. Blant dem visedekan på MN-fakultetet Kristin Vinje.