De har kveldsundervisning ved NTNU og liker det ikke

Studentene som tar emnet Rørdesign har kveldsundervisning to ganger i uka. I tillegg slutter siste forelesning klokka 17.00 på fredager.

Over 500 har signert kampanje for likelønn blant stipendiater

Da det ble klart at 30.000 kroner kunne skille to stipendiater ansatt med noen dagers mellomrom startet en gjeng stipendiater i Agder underskriftskampanjen mot lønnsforskjeller. I skrivende stund har kampanjen 547 underskrifter.

- Perfekt timing for oss med Skrivekveld

Mange utvekslingsstudenter møtte opp da det onsdag ble arrangert Skrivekveld i Realfagbygget.

Dårlig arbeidsmiljø:

- Det må være en vilje til endring

Det er viktig at folk som er langt nede blir sett, hørt og møtt med forståelse, sier Roger Hagen, professor i psykologi.

Ti personer vil bli NTNUs nye rektor

Her er søkerlista til jobben som rektor ved NTNU.

Varslene ved IHS forteller om tøffe arbeidsforhold

De om lag 20 varslene ved Institutt for historiske studier viser hvor tøft mange ansatte har hatt det som følge av det dårlige arbeidsmiljøet på instituttet.

Siste fra forsiden

Ytring:

Ingen lønn for strevet

Erfarne stipendiater må se sine nyansatte kolleger hoppe forbi dem i lønn.

De har kveldsundervisning ved NTNU og liker det ikke

Studentene som tar emnet Rørdesign har kveldsundervisning to ganger i uka. I tillegg slutter siste forelesning klokka 17.00 på fredager.

Ytring:

Faren med kommersiell Open Access

«Plan S gjør rett i å redusere innflytelsen til grådige kommersielle abonnementsforlag, men går rett i garnet til kommersielle og like grådige OA-forlag,» skriver Simen Ådnøy Ellingsen i denne ytringen, hvor han argumenterer for at «grønn OA» kombinert med non-profit abonnementsforleggere er en fullgod løsning på problemene som oppstår.

KD ba UiT holde seg unna Nesna

UiT - Norges arktiske universitet så på muligheten for å tilby etter- og videreutdanning på Nesna, men ble anmodet av Kunnskapsdepartementet om å ikke engasjere seg mer, ifølge UiT-rektor Anne Husebekk.

NTNUI ønsker fylling i hele Dødens dal

Kvikkleireproblemer kan gi større idrettsbane.

UiB-rektoren vil bli NTNUs nye rektor

- Jeg har hatt det så gøy i denne jobben

Seks år som UiB-rektor er ikke nok: Dag Rune Olsen søker stillingen som rektor ved NTNU. - Jeg har hatt det så gøy. Jeg fortsetter gjerne i en slik jobb noen år til.

Her er de storfornøyde med «free seating» og «clean desk»

- Vi har langt flere fordeler enn ulemper. Flere burde prøve, sier NTNUs IT-sjef, Håkon Alstad.

Restaurerer 18 år gammelt kunstverk

På begynnelsen av 2000-tallet ble det montert en glasskule utenfor det da nye Realfagbygget. Nå er kunstneren tilbake i Trondheim for å få installasjonen til å virke slik den skal.

ISS-ansatte krever grep mot dårlig kjønnsbalanse

Ansatte ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) mener det er et mangeårig systematisk mønster at menn og ikke kvinner rekrutteres til faste stillinger.

Statsbudsjettet:

- Dette er et godt budsjett for NTNU

NTNU får en realvekst på 71,5 millioner kroner i bevilgningene over statsbudsjettet.

Fortsetter ABE-kutt:

- Jeg har stor tillit til at sektoren klarer kuttene

Universitets- og høgskolesektoren må fortsatt kutte i administrative stillinger.

Statsbudsjettet:

Foreslår å bevilge 585 mill. til oppfølging av langtidsplanen

Foreslår 585 millioner til oppfølging av langtidsplan. I tillegg bevilges 161 millioner til utbedring av bygningsmasse og 40 millioner til forprosjektering av nytt NTNU-campus.

Mener forskrifter fører til forskjellsbehandling

I dag er det opp til universitetene selv å bestemme hvilke muligheter studenter har til å forbedre karakterer. Det fører til forskjellsbehandling, mener NSO.