Nord universitet:

Brukte 450.000 kroner på å kommunisere struktursaken

For å hanskes med det økte kommunikasjonspresset i forbindelse med struktursaken leide Nord universitet inn byrået Apeland. Kontrakten hadde en øvre ramme på en halv million.

Flere vil utdanne seg innen olje i Stavanger

Antall søkere til petroleumsfag ved Universitetet i Stavanger (UiS) øker for første gang på seks år. Men søkertallene er fortsatt langt unna tallene fra 2013.

Evaluerer ordningen med matvogner på Gløshaugen

NTNU inviterte byens matvognaktører inn, men bare to takket ja. Nå skal en foreløpig evaluering avgjøre hva som skjer videre.

Konflikten ved IHS:

Granskere med krass kritikk av NTNUs hjelp

Institutt for historiske studier ved NTNU har ikke fått den hjelpen de skulle ha fra NTNU, ifølge kartleggingsgruppa som har gransket det betente arbeidsmiljøet. De mener dette samlet sett er lovbrudd.

Starter konkurranse for å få ned antall flyreiser i sektoren

Kunnskapsdepartementet skal bruke høsten på å gjøre ferdig kriteriene for en konkurranse som skal starte på nyåret.

Bovim avlyser flytting av psykologiklinikkene

Etter å ha ventet et halvt år på svar fra Helse- og omsorgsdepartementet gir Bovim opp og begraver planene om å flytte psykologiklinikkene ved NTNU til St. Olavs hospital. I hvert fall foreløpig.

Siste fra forsiden

Oslo:

Innfører vaktordning ved studiestart for å unngå rusforgifting

I augusthelgen i fjor med flest fadderaktiviteter i Oslo ble 65 personer behandlet for rusforgiftning. I år lanserer SiO en faddervaktordning.

Fortsatt brexit-usikkerhet for norske studenter

Det er fortsatt ikke klart hvilken betydning brexit vil få for norske studenter som vil på utveksling til Storbritannia etter nyttår.

Studentboligene i Røverdalen blir forsinket

Samskipnaden har fått på plass alt de trenger for å bygge, men byggingen av de nye studentboligene i Røverdalen starter først tidligst neste høst.

Kvidal trekker seg fra rektors ledergruppe

Plassen må vike for kjærligheten, men Kvidal fortsetter som sjef for nytt campus.

Buddy-prisen:

HR, gratis lunsj og utlån av sportsutstyr

For andre år på rad fordelte NTNU 100.000 kroner på tre aktører som jobber for å gjøre studiehverdagen bedre.

Konflikten ved IHS:

Foreslår omorganisering av Institutt for historiske studier

Kartleggingsgruppa som har undersøkt de vanskelige forholdene ved NTNUs Institutt for historiske studer mener konflikten er så fastlåst at omorganisering må til.

Prestisjepris til forsker ved Nord universitet

Som første nordmann kan professor Knut Ingar Westeren nå titulere seg Distinguished Fellow of the MCRSA.

Etterlyser en diskusjon om hva Dragvoll kan brukes til

- Allerede nå må vi diskutere hva slags vern og bruk Dragvoll skal ha. Hvis ikke kan vi havne i en kinkig situasjon lenger fram i tid, slik vi ser med «Sjømannsskolen», sier kunsthistoriker Margrethe Stang.

Trøndelag er mest innovativ i Norge

I EUs rangering kommer Trøndelag foran Oslo og Akershus.