- Hun har full støtte i styret

- Det har vært en meget omfattende prosess, med oppgaver til kandidatene og personprofilanalyser, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg.

Rektor Anne Borg: - Tid for konsolidering

- Nå må vi ta ned de ballene som er oppi lufta, sier Anne Borg. Hun er tydelig på at reformtakten skal ned med henne som rektor.

Her er NTNUs nye rektor

Nå kan hun stryke «konstituert» fra jobbtittelen sin: Anne Borg blir NTNUs rektor for de kommende 5,5 årene.

- Universitetenes autonomi har aldri vært absolutt

Knut H. Sørensen mener den norske stat er aktiv både på godt og vondt i utformingen av universitetspolitikk, og viser til 16 reforminitiativ de siste 20 årene.

Gir ut bok i et forsøk på å rope varsko om endringene i sektoren

Aksel Tjora står som redaktør når akademikere over 22 kapittler skriver om sine bekymringer knyttet til universitetenes fremtid.

NTNU advarer mot skjulte lydopptak - får kritikk av fagforeninger

Lydopptak under møter er et tegn på manglende tillit mellom ansatte og ledere, mener lederne i fagforeningene Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved NTNU. De reagerer på at NTNU går ut og advarer mot skjulte lydopptak.

Siste fra forsiden

UAs julekalender:

Ser du hvem dette er?

Dagens hint: Har jobbet med både aluminium og olje. Om hun har arvet morens herskapelige interesser vites ikke

- Hun har full støtte i styret

- Det har vært en meget omfattende prosess, med oppgaver til kandidatene og personprofilanalyser, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg.

Rektor Anne Borg: - Tid for konsolidering

- Nå må vi ta ned de ballene som er oppi lufta, sier Anne Borg. Hun er tydelig på at reformtakten skal ned med henne som rektor.

Her er NTNUs nye rektor

Nå kan hun stryke «konstituert» fra jobbtittelen sin: Anne Borg blir NTNUs rektor for de kommende 5,5 årene.

Mener husleien blir nesten tre ganger så høy med Statsbygg som byggeier

Kostnader knyttet til bygningsmasse vil bli vesentlig høyere om Statsbygg tar over forvaltningen av sektorens bygg, ifølge ny rapport.

Eksternt utvalg har mottatt fire varsler om seksuell trakassering

Det eksterne utvalget som skal håndtere varsler om seksuell trakassering og overgrep ved NTNU, har mottatt fire varsler siden oppstarten i midten av november.

NTNUs omdømme:

Maria Strømme: «En Norges-måling»

NTNUs omdømme er svært bra – i Norge. Hvordan det ser ut utenfor landets grenser, vet man ikke. Dette kommenterte flere medlemmer av NTNUs styre.

Hun blir ny leder for NTNU Havrom

Førsteamanuensen skal lede det tematiske satsingsområdet NTNU Havrom fra nyttår.

Styremøte ved NTNU:

Provosert over bruken av ordet endringsvilje

Måten begrepet «endringsvilje» blir brukt på i forbindelse med nedskjæringer, skapte debatt over bordet da NTNU-styret fikk årsplan og rammefordeling til behandling.

Slik vil NTNU jobbe for å få bedre omdømme

NTNUs omdømme er et konkurransefortrinn for samarbeid og rekruttering av studenter og ansatte, og først og fremst et resultat av universitetets faglige arbeid, mener NTNU.

Tre aktuelle søkere til rektorstillingen

Finaleheatet i rektorløpet har skrumpet ytterligere inn: Av de åpne søkerne er Anne Borg og Dag Rune Olsen alene om å bli med videre. I tillegg kommer én av de anonyme søkerne.

- Det er et alvorlig brudd på offentlighetsloven

Over 170 000 dokumenter mangler fra NTNUs journaler. Organisasjonsdirektør Ida Munkeby lover bedring.

Ny rektor på plass innen julaften

Fire dager før julekvelden kommer vedtar styret hvem som skal bli NTNUs neste rektor. Rekrutteringsprosessen pågår fremdeles. Det eneste som er klart at den må være sluttført innen styremøtet starter.