Koronaviruset:

NTNU strammer inn på reiser til en rekke land

Alle reiser til fastlands-Kina og Nord-Italia, Sør-Korea, Japan og Iran, Hong Kong og Singapore skal avlyses eller utsettes, ifølge NTNUs nye retningslinjer.

Lager norsk ordliste for elektrofag

Universitetslektor Herman Ranes vil ha norske ord og begreper i elektrofaget. Nå setter han i gang med å lage ordliste, og Språkrådet er med på laget.

Statsbygg søker ny leder for NTNUs campussamling

- Det er ingen lett oppgave å bli kjent med og forstå et så stort kompleks som NTNU og campussamlingen. Ansettelsen av en prosjektdirektør er en videreføring av arbeidet med å forstå NTNU, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Ansatte og studenter ved NTNU frarådes Kina-reiser

Nå fraråder NTNU studenter og ansatte å reise til Kina, kun én student er fortsatt igjen der. Professor Axel Hansen har allerede avlyst sine reiser.

NTNUs campussamling blir trolig ikke ferdig før i 2030

Målsetningen var at NTNUs samlede campus skulle stå klart i 2025. Prosjektdirektør Merete Kvidal tror alt er klart først i 2030. Byggestart er utsatt til 2024.

HF må spare inn seks millioner kroner

Humanistisk fakultet ved NTNU skal redusere bruken av oppsparte midler, og da må utgiftene kuttes med seks millioner kroner.

Siste fra forsiden

Koronaviruset:

NTNU strammer inn på reiser til en rekke land

Alle reiser til fastlands-Kina og Nord-Italia, Sør-Korea, Japan og Iran, Hong Kong og Singapore skal avlyses eller utsettes, ifølge NTNUs nye retningslinjer.

Kva med studentanes rettar, Nord universitet?

Studentane ved Campus Nesna blir no utsett for eit tilfeldig og mangelfullt styringssystem som gjer studentane utrygge for både kvalitet og studiesituasjon.

Disse skal ha ansvar for norsk deltakelse i Horisont Europa

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er de mest sentrale aktørene som skal følge opp norsk deltakelse i Horisont Europa, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.

Styret vedtok navn på Institutt Y:

Mener ansatte har gjort seg skyldig i tjenesteforsømmelse

Flere styremedlemmer stilte seg svært kritisk til deler av det som framkom i saksframlegget som lå til grunn for navnevalg av Institutt Y under styremøtet torsdag.

Hederspris til Gry Eva Alterskjær

Gry Eva Alterskjær har fått Forskerforbundets hederspris.

- Det er som en slags kontorsjef fra helvete

- Kan noen snarest få gjort noe med begrunnelsesknappen i Inspera, ber Margrethe C. Stang.

NTNU vil ansette ny prorektor for fem år

NTNU-styret har søkt Kunnskapsdepartementet om lov til å endre åremålsperioden slik at ny prorektor for utdanning kan ansettes for fem år.

IHS-striden ikke over:

Nå krangler de om hva Institutt Y skal hete

Siden «skilsmissen» i fjor høst ble gamle Institutt for historiske studier splittet i Institutt X og Institutt Y. Om ei uke får NTNU-styret på bordet forslagene til hva de to instituttene skal hete.

- Avslaget jeg fikk var demotiverende

Alex Strømme mener dagens ordning har flere svakheter. Han fikk avslag på sin søknad om merittering.

Skal vurdere ordningen med merittering for undervisere

NTNU har satt ned en komité som skal vurdere om kriteriene for merittering er gode nok.

NTNUs miljøutviklingsplan:

- Det er én type flyreiser vi vil til livs

NTNU vil redusere CO2-utslippene fra reiser med 50 prosent per årsverk innen 2030. Den nye mijøutviklingsplanen skisserer over 30 tiltak på ulike områder.

Tekna enige i at kveldsarbeid ikke kan pålegges

Tekna mener, på lik linje med NTL, at jobbing etter kl 17 må være frivillig. Forskerforbundet er bekymret over utviklingen med mer kveldsundervisning.