Steinnes-saken:

Forundret over at forbundsfeller i Bergen bevilger 40.000 kroner fra egen lomme

Ingen av de de øvrige lokallagene til Forskerforbundet har foreløpig landet på å skulle gi økonomisk støtte i Steinnes-saken. - Vi har tillit til lokallagenes håndtering og håndteringen fra Forskerforbundet sentralt sier hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Agder.

NTNU vil likevel heise regnbueflagget:

- Jeg er stolt av ledelsen

Da Kristoffer Halseth spurte NTNU om de kunne tenkte seg å heise regnbueflagget sa de nei. Nå har universitetet snudd.

Misfornøyde ILU-ansatte på Kalvskinnet

Ansatte ved Institutt for lærerutdanning (ILU) på Kalvskinnet skårer dårligere på tilfredshet i arbeidssituasjonen enn kollegene på Moholt.

Konflikten ved IHS

- Her hersker ingen fryktkultur

Professor Tore Tingvold Petersen håper kollegaene ved instituttet prioriterer forskning framfor brevskriving i tida som kommer.

Konflikten ved IHS

Dekanen: «Denne saken er krevende for mange»

HF-dekan Anne Kristine Børresen sier Kristian Steinnes vil beholde alle oppgaver som har å gjøre med forskning og undervisning tilknyttet IHS, selv om han blir tvangsflyttet.

Konflikten ved IHS:

Steinnes: - Et angrep på min integritet

- Flyttingen er en sak. Men angrepet på min integritet, og at jeg tas hardt for å ha båret fram synspunkter og kritikk på vegne av andre, oppleves som verst, sier professor Kristian Steinnes.

Siste fra forsiden

Stort engasjement for nybygget ved Studentersamfundet

Nybyggkomiteen ved Studentersamfundet har fått inn over 1500 forslag fra medlemmer og frivillige på hvordan det nye bygget skal se ut. Torsdag kveld blir tre ferdige forslag avduket på huset.

Ytring:

Campus… men hva så?

«Også vi tapere må avslutte Campus-saken, f.eks. ved å gråte noen tårer over forsømte muligheter», skriver professor emeritus Arne b. Johansen i denne ytringen.

NTNU bevilger 7,5 millioner kroner til rassikring mot Nidelva

NTNU har bevilget 7,5 millioner kroner til å rassikre elva ved Studentersamfundet. Det utløser like mye penger fra kommunen.

Kristin Dæhli stiller til valg som nestleder i Forskerforbundet

Kristin Dæhli er gjerne bremsekloss når det er nødvendig for å passe på medlemmenes arbeidsvelferd og helse. Nå stiller hun til valg som nestleder i Forskerforbundet.

Rektor på oppløpsiden:

Hvem utfordrer denne mannen?

Gunnar Bovim har mye han vil utrette som rektor. Han er et drøyt år inne i sin andre og siste periode, og har 3 år på seg. Bovim har tenkt å bruke tiden godt. Hvem utfordrer denne mannen?

Etter #metoo:

Nye varsler om seksuell trakassering ved NTNU

To varslersaker om seksuell trakassering har vært meldt inn til ledelsen ved HF-fakultetet, NTNU. Den ene saken er ferdig behandlet, den andre er fremdeles under utredning.

- Bovim er for lite til stede i jobben sin, mener Forskerforbundet

– Vi har etterlyst mer synlighet og tilstedeværelse fra rektors side, sier Forskerforbundet ved NTNU. At Bovim ble styreleder for Innovasjon Norge var dråpen som fikk begeret til å flyte over for de tillitsvalgte.

NTNU lanserer egen #Metoo-knapp

NTNU oppretter en egen meldingsknapp hvor studenter og ansatte kan melde om seksuell trakassering. Frank Reichert i UHRs arbeidsgruppe mot seksuell trakassering har undersøkt hvordan institusjonene presterer på området.

UiB: Vil doble antall universitetsjournalister

Rektor og universitetsdirektør innstiller på at de redaksjonelle medarbeiderne i På Høyden skal få selskap av like mange nye reportere.

Her kan du se oversikten over alle NTNU sine eiendommer

Både eneboliger, blokkleiligheter, brakker og naust står på oversikten over NTNUs eiendom.

Metoo ved NTNU:

Varsler om seksuell trakassering ved IV-fakultetet

Minst én varslersak om seksuell trakassering er under oppseiling ved Fakultet for ingeniørvitenskap. Det har også vært gjentatte klager på atferd i forbindelse med omgang med alkohol.

Hun vil flytte 250 mediefolk så nært NTNU som mulig

Når NRK Trøndelag nå skal vurdere hvor de skal holde til i fremtiden står en samlokalisering med NTNU øverst på ønskelisten.

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i nytt studium

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.