Ny storsjekk av arbeidsmiljøet

Den siste arbeidsmiljøundersøkelsen manglet tillit hos ansatte og ble underkjent av Arbeidstilsynet. Nå, tre år etter, er det igjen tid for å ta temperaturen på det psykososiale arbeidsmiljøet ved NTNU.

Førstkommende onsdag 24. oktober sendes en ny spørreundersøkelse ut på epost til alle ansatte. Nytilsatt organisasjonsdirektør ida Munkeby håper at så mange som mulig tar seg tid til de tjue minuttene det tar å fylle ut svarene.

- Det er tre år siden sist, og denne typen undersøkelser kan gi veldig viktig innsikt om helsetilstanden i et arbeidsmiljø. Den gir oss en plattform å jobbe ut fra, men det er selvsagt helt avgjørende at vi får til en god oppfølging, sier Munkeby.

Uro rundt anonymitet

Målet er en svarprosent på 75. I forrige runde var det bare rundt 50 prosent som svarte. Det viste seg at mange, spesielt i små enheter, vegret seg av frykt for å bli identifisert fordi det ble spurt om alder og kjønn. Igjen merkes en tydelig bekymring for anonymiteten, men Munkeby og andre involverte mener det er gjort en solid jobb for å sikre den.

-Vi må sørge for at folk føler seg trygge på at de forblir anonyme, sier organisasjonsdirektøren.

Seniorådgiver Kirsti Undebakke i rektors stab har ledet prosjektgruppa som har vært sentral i forarbeidet med undersøkelsen. Også hun har fått mange spørsmål som handler om anonymitet.

-Ingen ledere får tilgang til å finne ut hvem som har svart hva, sier Undebakke.

Rapportene som kommuniseres ut i enhetene, genereres ut fra en felles mal. Ingen opplysninger om alder eller kjønn skal brukes i disse.

Det er kun når det kjøres analyser med et stort antall svar, for fakultetene eller for NTNU som helhet, at alder og kjønn er med.

-Funnene brukes til å diskutere helsetilstanden på NTNUs arbeidsmiljø. Selv om man ikke vet hvem som har svart hva, vil de være en god guide til gode medarbeidersamtaler, sier Ida Munkeby.

Skreddersydd for sektoren

Den nye undersøkelsen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom de fire store universitetene. Den er skreddersydd for å passe utfordringene i universitets- og høgskolesektoren. NTNU blir først ut med å gjøre en fullskala arbeidsmiljøsjekk.

Seniorrådgiver Kirsti Undebakke er sikker på at denne blir mer treffsikker enn de tidligere undersøkelsene som var utviklet ved NTNU.

Det nye verktøyet er forskningsbasert og benytter bare validerte skalaer. På den måten er man sikrere på faktisk å få svar på det det spørres om. Samtidig er den teoribasert, som gjør at den kan gi mer retning i forhold til hvor det vil være viktig å få satt inn tiltak

Dette betyr for eksempel at den bygger på en teori om forholdet mellom psykologiske belastninger og ressurser. Denne undersøkelsen vil i større grad enn tidligere, antyde noe om hvilken retning man må jobbe for å bedre denne balansen, i følge Undebakke.

Manglet referanser

-Sist kunne vi bare si hvor de ulike enhetene havnet i forhold til et gjennomsnitt på NTNU. Men hvordan det egentlig forholdt seg på dette snittet, visste vi ikke noe om. Vi hadde ikke noe referansemateriale, forklarer rådgiveren.

Tanken med det nye kartleggingsverktøyet er at alle data på sikt skal samles i en nasjonal database. Om noen år kan denne inneholde et rikt referansemateriale, som vil kunne bidra til vurderingene av hva som er bra og hva som er dårlig når det gjelder arbeidsmiljøet.

-Var den forrige arbeidsmiljøundersøkelsen uten verdi?

- Nei, det vil jeg ikke si. Det viktigste arbeidet er det som gjøres ute i enhetene etter at resultatene er presentert. I forrige runde ble dette fulgt opp av rundt halvparten. Det er et uttalt mål også denne gangen å få til et godt oppfølgingsarbeid, sier Undebakke.

SE OGSÅ: Resultater fra tidligere undersøkelser

Vil ha oppmerksomhet

I motsetning til forrige gang, skal prosjektgruppa ut og presentere resultatene i alle enhetene. Sist ble dette gjort av lederne selv, men gruppa håper det blir mere trykk og oppmerksomhet denne gangen.

På spørsmål om det følger ressurser med, til eventuelt å rette opp der balansen er dårlig, svarer organisasjonsdirektør ida Munkeby:

- Eventuelle tiltak skal finansieres over enhetenes egne budsjett. I tillegg til at prosjektgruppa skal bistå med tilbakelesing av resultater, er det også utarbeidet et eget opplegg for ivaretakelse av tilbakemelding til enheter som har et ekstra oppfølgingsbehov, sier Munkeby.

Svarprosent og anonymitet

Hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, Sturla Søpstad, har i hovedsak tre ønsker for årets arbeidsmiljøundersøkelse: At deltakelsen blir stor, at den blir fulgt betydelig bedre opp enn sist, og at den vil bidra til at NTNU blir en god arbeidsplass for alle.

Han er ikke imponert over oppfølgingen i de to siste rundene.

-Det kan bli en utfordring å få folk til å svare en tredje gang, når de kanskje føler at ting ikke er fulgt opp i de to forrige rundene, sier Søpstad, som sitter i styringsgruppa for prosjektet.

-Vi har fullt fokus på at ansvaret for å følge opp ligger i linjen. Arbeidsmiljøutvalget, Sentralt samarbeidsutvalg og de lokale samarbeidsutvalgene ved fakultetene vil også etterspørre oppfølging. Og så håper jeg at ledere overalt nå går ut og oppfordrer folk til å svare, sier Søpstad.

Også tillitsvalgte har erfart at noen har vegret seg mot å svare av redsel for å kunne bli identifisert. Det er laget en egen nettside hvor man har forsøkt å beskrive hvordan resultat blir presentert slik at det ikke skal være mulig. Søpstad anbefaler å sjekke denne. Hvis man fortsatt er usikker så ta kontakt med ansvarlige for undersøkelsen, tillitsvalgte eller hovedverneombudet.

Siste svarfrist er 14. november, og målet er at resultatene skal forelegges NTNUs styre i det siste møtet før jul.

Følger opp. Arbeidsmiljøundersøkelsen gir oss en plattform å jobbe ut fra, men det er selvsagt helt avgjørende at vi får til en god oppfølging, sier NTNUs nytilsatte organisasjonsdirektør, Ida Munkeby. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Følger opp. Arbeidsmiljøundersøkelsen gir oss en plattform å jobbe ut fra, men det er selvsagt helt avgjørende at vi får til en god oppfølging, sier NTNUs nytilsatte organisasjonsdirektør, Ida Munkeby.  Foto: Sølvi W. Normannsen

Arbeidsmiljøet skal undersøkes
 • NTNU skal nå kartlegge arbeidsmiljøet på alle nivåer i organisasjonen.
 • En spørreundersøkelse blir sendt til alle ansatte på epost 24. oktober.
 • Det viktigste målet er å få en oversikt over hvordan ansatte opplever arbeidsmiljøet, og et grunnlag for strategiske arbeidsmiljøsatsninger på alle nivå.
 • Alle ansatte oppfordres til å svare, fordi hver enkelt da kan være med på å påvirke hva som skal forbedres i sitt arbeidsmiljø.
 • Undersøkelsen er en arbeidsmiljø- og klimakartlegging (ARK), et verktøy utviklet i fellesskap med de andre store norske universitetene.
 • Resultatene vil bli gitt som enkle oversikter med gjennomsnitts- og spredningstall.
 • I løpet av januar/februar vil resultatene bli gjennomgått for alle i egne tilbakemeldingsmøter.
 • Det er ledelsen ved den enkelte enhets ansvar å sørge for at resultatene følges opp. Oppfølgingsarbeidet vil bli etterspurt i lederlinja.
 • Undersøkelsen skal besvares innen 14. november, og målet er en svarprosent på 75.
Tre ønsker. Hovedtillitsvalgt for NTL, Sturla Søpstad ønsker at deltakelsen blir stor, at undersøkelsen blir fulgt bedre opp enn sist, og at den vil bidra til at NTNU blir en god arbeidsplass for alle. 

Tre ønsker. Hovedtillitsvalgt for NTL, Sturla Søpstad ønsker at deltakelsen blir stor, at undersøkelsen blir fulgt bedre opp enn sist, og at den vil bidra til at NTNU blir en god arbeidsplass for alle. 

Relaterte artikler

Vaktbikkjene samles

Neste uke samles de sentrale og lokale hovedverneombudene fra alle landets universitet. Ombudene treffes årlig og NTNU er vertskap for tredje gang.

Psykiske helseproblem bak hver fjerde sykemelding

Hver fjerde NTNU-er på sykemelding har diagnosen psykisk lidelse. Det er høyere enn i befolkningen ellers. Samfunnsmedisiner Steinar Westin tror ikke forskere er "psykere" enn andre arbeidstakere.

Elendig svarprosent

Bare halvparten av NTNUs ansatte svarte på Arbeidsmiljøundersøkelsen. I mange bedrifter er det vanlig med en oppslutning på over 70 prosent.

Føler seg blåst av Arbeidstilsynet

Rektor Torbjørn Digernes og hovedverneombud Heidi Egseth kritiserer Arbeidstilsynet for å risikere å avsløre enkeltpersoner som har delt fortrolige opplysninger med tilsynet. – Enkelte ansatte har følt seg blåst, bekrefter Egseth.

- NTNUs undersøkelse har ikke tillit

- Jeg vil advare mot å ta vår egen arbeidsmiljøundersøkelse i for sterkt forsvar. Arbeidstilsynet underkjenner den fordi den ikke har nødvendig tillit internt, sa Jon Øyvind Eriksen under dagens styremøte.

Arbeidstilsynet: Ny NTNU-refs

Ny refs: Arbeidsmiljøet ved NTNU er mer utrygt enn Arbeidstilsynet hadde forventet å finne. Dette gjelder spesielt det psykososiale arbeidsmiljøet. Enkelte studenter opptrer truende mot veiledere, så vel som medstudenter. NTNUs egen undersøkelse får stryk.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

- Vi tar hensyn etter beste evne

«Elendig planlegging av 'konten'»?- Vi prøver å ta hensyn etter beste evne, skriver rådgiver Anette Lindi i dette svaret til Trond Andresen.

Ytring:

Den rigide arealnormen for statlige bygg må endres

- En betydelig mengde forskning finner negative effekter av åpne kontorlandskap, skriver Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Fjerner restriksjoner på innreise for gjesteforskere

Regjeringen fjerner innreiserestriksjoner som har gjort det komplisert for gjesteforskere å komme til Norge fra utenfor EØS.

Ytring:

Å glemme å betale null kroner

– Jeg ble ikke irritert eller sint på den stygge lappen som var festet til vindusviskeren, bare oppgitt, sier Arve Hjelseth om Apcoas praksis, og undrer seg hvorfor NTNU har inngått en avtale med dette parkeringsselskapet.