Fra Elgeseter gate til bulevard

Kommunen vil gjenopplive gamle drømmer fra 30-tallet om en bulevard i Elgeseter til erstatning for dagens støy- og støvforpestede innfartsåre. En 34 meter bred, urban velkomst til byen, med en ny universitetscampus på begge sider av bulevarden.


Planene ble diskutert i Plangruppen for campus og byutvikling sist fredag. Plangruppen er et forum bestående av representanter fra universitetet, høyskolen, kommunen og næringslivet i Trondheim.

Gjenoppliver gamle drømmer

Trondheim kommune legger ut høringsutkast for en ny, 34 meter bred Elgeseter gate. Dette kan gjenopplive en våt arkitektdrøm fra 30-tallet: Sverre Pedersen var mangeårig professor ved NTH, men før dette også byplanlegger i Trondheim kommune. Hans tegninger dannet grunnlaget for reguleringsplaner for sentrumsområdene, og han skal i følge Store Norske Leksikon ha tegnet den første løsningen for campus Blindern i Oslo.

Dagens høringsutkast omfatter blant annet en 21. århundreløsning med tunnel under Hovedbygget og Høyskoleparken på NTNU. 300 millioner korner fra Miljøpakken II skal bidra til å skape en bredere, luftigere, grønnere og langt mindre trafikkert portal til byen, tilrettelagt for småbutikker og restauranter. Elgeseter skal omskapes til å bli et attraktivt boområde med «parklignende anlegg», som det heter i høringsutkastet.

LES OGSÅ: Tunge aktører møtes på Lerkendal stadion- Norges viktigste campus

NTNU og HiST blir portvaktene til byen, med campus på begge sider av gaten.

«Elgeseter gate bør fremstå som en flott gate gjennom Norges viktigste campus som ønsker velkommen til Trondheim».

En ide om en superbuss – en bybane light – er allerede lansert. Elgeseter skal bli langt bedre tilrettelagt, ikke bare for kollektivtrafikk, men også for syklende og gående.

34 meter bred

En bulevard krever plass. Derfor foreslår kommunen å utvide gaten til 34 meters bredde. Tre bygårder står i veien for dette. Disse tenkes revet.

Dette frigjør areal for nye universitetsbygg, om Kunnskapsdepartementets konseptvalgutredning lander på éncampus-løsningen.

Trondheim kommune må selv stille opp med egenkapital, men ønsker seg NTNU og HiST med på laget for å utløse statlige bevilgninger.

Tunnel under Gløs

Flere alternativer kastes opp i luften for å avhjelpe de trafikale utfordringene. Blant annet et tunnelløp under Høyskoleparken.


Vis større kart

Kommunen ser for seg flere alternativer I forhold til en tunnel under Elgeseter gate, for å bli kvitt overflatetrafikk og for å frigjøre areal.

Saken skal opp I bygningsrådet i Trondheim kommune i november i år. Planen vil bli lag tut til offentlig ettersyn på vanlig mate. For å sikre medvirkning, vil kommunen i tillegg å opprette en egen Facebook-side for prosjektet. Informasjon finnes også på nettsiden til Miljøpakken

Bedre før i tiden: Trondheim kommune ønsker å gjenninnføre en reguleringsplan fra 1950 med 34 meters bredde. Dette bildet er fra før bilismens tid, da Elgester gate var 18 meter bred. 
    
      (Foto: Historisk)

Bedre før i tiden: Trondheim kommune ønsker å gjenninnføre en reguleringsplan fra 1950 med 34 meters bredde. Dette bildet er fra før bilismens tid, da Elgester gate var 18 meter bred.  Foto: Historisk

Lite attraktivt: Elgeseter er et lite populært boområde i dag. Det vil kommunen gjøre noe med. I likhet med Innherredsveien nord ut av byen, skal innfatrsåren sydfra i større grad tilpasses kollektivløsninger, gående og syklende. 
    
      (Foto: Tor H. Monsen)

Lite attraktivt: Elgeseter er et lite populært boområde i dag. Det vil kommunen gjøre noe med. I likhet med Innherredsveien nord ut av byen, skal innfatrsåren sydfra i større grad tilpasses kollektivløsninger, gående og syklende.  Foto: Tor H. Monsen

Utstrekningen av planområde - fra Samfundet til Lerkendal stadion, samt Høyskoleparken. 

Utstrekningen av planområde - fra Samfundet til Lerkendal stadion, samt Høyskoleparken. 

Skisse, Elgeseter: Arkitekt Sverre Pedersens idé om det brede, urbane, med grønne innslag på hver side av bulevarden. 

Skisse, Elgeseter: Arkitekt Sverre Pedersens idé om det brede, urbane, med grønne innslag på hver side av bulevarden. 

Relaterte artikler

Kommunen forserer utbygging

Bygningsrådet har vedtatt en plan for å forsere gjennomføringen av en ny og renere Elgesetergate. Graving kan starte så tidlig som høsten 2014.

Campussjefen er i gang

Amund Aarvelta har akkurat satt seg i stolen som Trondheim kommunes campusleder. Noe av det første han gjorde, var å ta turen til universitetet.

Jugendgården rives

Innsigelser fra Byantikvaren og andre blir ikke tatt til følge: Den over 100 år gamle bygården i Elgesetergate 30B må vike for en bred bulevard.

Bekymret for Høyskoleparken

Ikke bytt ut grønt med svart asfalt. Leder av byutviklingskomitéen, Jan Bojer Vindheim advarer mot Elgeseter-alternativet med en vei gjennom Høyskoleparken.

Vil ikke ha tunnel

NTNU vil ikke ha tunnel under Høgskoleparken. Trondheim kommune har fått innspill på hvordan løse trafikk- og miljøutfordringene i Elgesetergate.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.