Legger Masterplan for Kunnskapsbyen

Tidligere studentpolitiker Amund Aarvelta står i spissen for Trondheim kommunes arbeid med en masterplan for utvikling av urbane campusområder. Målet er å skape en studieby som både er best i Norge og som legges merke til internasjonalt.

Planen er ventet innen årets utgang, samtidig med at Konseptvalgutredningen om én- eller to campuser skal være ferdig.

- Masterplanen skal skape et fremtidsbilde av kunnskapsbyen Trondheim, sier prosjektleder Amund Aarvelta hos Rådmannen.

Arealer for en bycampus

Trondheim kommune har arbeidet fram et mandat for utarbeidelsen av masterplanen. Kommunen, fylket og kunnskapsinstitusjonene har mange felles interesser for utviklingen i området, mener Aarvelta.

- Vi skal formulere prinsipper som skal ligge til grunn for det som skal skje i framtiden.

Dokumentet skal være førende for en enhetlig og planlagt utvikling av den såkalte Kunnskapsaksen, bestående av balnt andre universitet, høyskole, universitetssykehuset og forskningsstiftelsen Sintef, i et område som strekker seg fra Kalvskinnet, mot Øya, Gløshaugen og ut Elgesetergate.

Planen skal kartlegge arealressurser i området, til for eksempel bygg, men også andre byrom og møteplasser, transportløsninger og annen infrastruktur.

Studentenes behov skal særlig vektlegges, ifølge mandatet.

Studentby av internasjonalt format

Målet er at Trondheim skal bli, ikke bare Norges beste by å studere i, men også en studieby som skal legges merke til internasjonalt. Ordfører Rita Ottervik, tidligere NTNU-rektor Torbjørn Digernes og de andre partnerne ønsket allerede i februar i år en «plan for alt». I mai bestemte campuspartnerne seg for å inkludere studentboliger og studentfritid i masterplanen. Trondheim har nå rundt 35.000 studenter, eller vel en femtedel av byens befolkning.

Trondheim kommune skal sammen med universitetet, høyskolen, Samskipnaden, fylkeskommunen og Sintef kartlegge felles behov og ønsker i det store tidsperspektivet.

Egen campusgruppe i kommunen

Amund Aarvelta ble i vår ansatt som prosjektleder for campusarbeidet hos Rådmannen i Trondheim kommune. Han var tidligere studentenes styreleder i SiT. Han er også kommunens mann i den såkalte Visjonsgruppen til NTNU – som skal tenke universitet i alle sine former i et femtiårs perspektiv.

LES OGSÅ: Medvirkning under tidspress

Parallelt med konseptvalg for campus

Kommunen har et samarbeid med universitetet om konseptvalgutredningen (KVU) som Kunnskapsdepartementet har bestilt. Rambøll AS skal blant annet utrede samfunnsmessige gevinster ved henholdsvis videreutvikling av to campuser på Gløshaugen og Dragvoll, og en ny, samlet campus i kunnskapsaksen.

- Som underlag for KVU-en er det selvsagt viktig å ha kartlagt hva som finnes av arealressurser, sier Aarvelta.

Masterplanen har deadline omtrent på samme tid som KVU-en, innen årets utgang.

LES OGSÅ: KD: Ny utredning

Masterplanen omhandler kunnskapsaksen, og ikke Dragvoll. Det praktiske arbeidet ledes fra Rådmannens kontor, Amund Aarvelta og campusgruppen i kommunen.

Politisk behandling av campus og byutvikling

Det er i følge Anne Reinton hos Rådmannen naturlig at masterplanen legges fram for Formannskapet for behandling. Rådmannen jobber i øyeblikket med neste etappe i en sak for Formannskapet om «Helhetlig campus og byutvikling». Den er ventet til behandling i Formannskapet i midten av oktober.

Masterplanen skal diskuteres i Strategisk samarbeidsforum i januar, neste år. Forumet består av politisk ledelse, rektorer og administrerende direktør for campuspartnerne.

- Det er ikke snakk om en kommunal arealplan nummer 2. Akkurat hvor detaljert og konkret masterplanen vil bli viktig, uansett hva NTNU og Kunnskapsdepartementet måtte bestemme seg for med hensyn til campusløsning, mener Aarvelta.Forslaget til mandat for masterplanen

«Planen skal skape et framtidsbilde ved å beskrive felles visjoner, målsettinger, utviklingsprinsipper og ønskelige tiltak for og i Trondheims kunnskapsakse, slik at byen kan nærme seg målet om a bli en ledende kunnskapsby, nasjonalt og internasjonalt. Planen skal ikke gå på tvers av aktørenes egne strategier og målsetninger. Arbeidet skal utføres som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, HiST, SiT, Sintef, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Kommunen skal lede arbeidet. Det skal legges til grunn en bred medvirkningsprosess. Studenter skal høres særskilt. Rapport for arbeidet skal fremlegges til Strategisk samarbeidsforum, senest januar 2014.»

Amund Aarvelta: Prosjektleder for campusarbeidet i Trondheim kommune. 
    
      (Foto: Tor H. Monsen)

Amund Aarvelta: Prosjektleder for campusarbeidet i Trondheim kommune.  Foto: Tor H. Monsen

Masterplan bycampus
 • Overordnede prinsipper og målsettinger for utvikling av urbane campusområder i Trondheim
 • Samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Samskipnaden i Trondheim, Sintef og Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Arbeidet er ledet av kommunen. Masterplanen skal godkjennes av lederne for institusjonene.
Elgeseter: Hovedåren i Kunnskapsaksen. Planer for bycampus henger tett sammen med kommunens Miljøpakke II - en revitalisering av dagens trafikktrette Elgeseter gate. 

Elgeseter: Hovedåren i Kunnskapsaksen. Planer for bycampus henger tett sammen med kommunens Miljøpakke II - en revitalisering av dagens trafikktrette Elgeseter gate. 

Relaterte artikler

Helgarderer på Dragvoll

Denne høsten lager Trondheim kommune ny arealplan for Dragvoll. Uansett om NTNU flytter ut eller ikke, trenger kommunen planer for begge muligheter, mener Rådmannen.

Kommunen forserer utbygging

Bygningsrådet har vedtatt en plan for å forsere gjennomføringen av en ny og renere Elgesetergate. Graving kan starte så tidlig som høsten 2014.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Studentene slipper til på campus om kvelden

Rektor Anne Borg har nå bestemt at studentene kan holde noen møter på campus fram til klokka 23.00.

Nye undervisningsformer:

Mener det trengs en diskusjon om finansieringen av fagene

Mer gruppearbeid høres bra ut, men da trenger vi mer penger, mener Margrethe C. Stang. - Det er en del av den løpende planleggingen, svarer rektor Anne Borg.

Ytring:

Research in the time of Corona

«Now it is important to acknowledge the challenge young researchers experience and to share best practice and new alternative ways to do science.»

Studentene fikk en tøff koronavår

Så mange som tre av fire campusstudenter mener de fikk lavere læringsutbytte enn de ville fått i en normalsituasjon.