Ber 200 informatikklærere til kick-off for nytt felles forum

GJØVIK: Professorene Rune Hjelsvold og Stewart Kowalski starter et nytt forum for å løfte dataundervisningen i nye NTNU. - Fusjonen er en gyllen sjanse for alle som brenner for undervisning, mener de to.
Inviterer. - Vi skal utdanne kandidater som skal være nyttige for næringslivet de neste 30 årene. Derfor trenger vi et forum nå, der vi kan diskutere felles utfordringer og lære av hverandre, sier Stewart Kowalski (til høyre) og Rune Hjelsvold. 
 
 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Inviterer. - Vi skal utdanne kandidater som skal være nyttige for næringslivet de neste 30 årene. Derfor trenger vi et forum nå, der vi kan diskutere felles utfordringer og lære av hverandre, sier Stewart Kowalski (til høyre) og Rune Hjelsvold.      Foto: Sølvi W. Normannsen

- Det snakkes mye om at synergiene på forskningssiden er drivende for fusjonen. Vi hører ikke så mye om den samme motivasjonen på undervisningssiden. Men vi tror den finnes, og vi tror synergiene kan bli store, sier Rune Hjelsvold og Stewart Kowalski.

Vil løfte undervisningen

Hjelsvold er professor i informatikk mens Stewart Kowalski er ekspert på it-sikkerhet og prodekan for undervisning ved Avdeling for informatikk og medieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik. Informatikk og datateknikk er ett av få fagfelt hvor samtlige fusjonspartnere har utdanninger i syklus, det vil si bachelor eller ingeniør, ved fusjonstidspunktet.

De mener dette setter informatikerne og datateknologene i en unik posisjon.

- I det nye NTNU ser vi at det sikkert er mange som oss, som kan ha nytte av å møtes, dele erfaringer og diskutere felles utfordringer, sier Hjelsvold.

Dette er bakgrunnen for initiativet til et nytt nettverk for undervisere. Det har fått det litt kryptiske navnet CoPCSE@NTNU, som står for Community of Practice for Computer Science Educators ved NTNU.

Kick-off i januar

En CoP defineres som en gruppe som deler en felles utfordring eller interesse i et fag, og som møtes for å imøtekomme behovene til både gruppen og enkeltpersonene.

“Gruppa bringer mennesker sammen, gir en felles situasjonsforståelse, muliggjør dialog, stimulerer læring, etablerer samarbeidsplattformer og så videre”, heter det i invitasjonen som nå går ut til et par hundre kolleger spredt rundt i nye NTNU.

Med forbehold om at idéen forankres og prioriteres i relevante institutt og fagmiljø, blir det kick-off på campus Gjøvik første uken av januar. Hjelsvold og Kowalski ser for seg fire samlinger i året, en på hver av campusene.

Genuint opptatt av undervisning

- Forskere samler seg i nettverk. Som praktiserende undervisere har vi ikke så store nettverk rundt oss. Vi tenker at dette er spesielt viktig nå, påpeker Hjelsvold, som selv underviser i databasesystemer.

Han viser til det skjer så mye på fagfeltet. Verktøy og undervisningsmetoder endrer seg, markedets forventninger til institusjonene øker, og studentene møter sine forelesere med andre forventninger enn før.

- Vi henvender oss til kolleger som har en genuin  interesse for undervisning. Det vi sitter på av erfaring skal omsettes i kunnskap. Det krever systematikk.

- Noen miljø har jobbet lenge og systematisk med forskningsbasert utvikling av pedagogikken. Mange av oss gjør endringer i måten vi underviser på, men kanskje litt mindre systematisk. Derfor kan det være nyttig om vi kommer sammen, diskuterer og deler erfaringer, sier Hjelsvold.

Datafolket er alles instrumentmakere

De to professorene peker på at datafagene har helt spesielle utfordringer, ikke minst på grunn av den i særklasse høye takten utviklingen skjer i på IT-fronten. Det finnes knapt andre fag som kan skilte med tilsvarende endringstakt, og det stiller faglærerne overfor spesielle utfordringer.

- Datafolket er instrumentmakerne som leverer til alle. Fagene vi underviser i er med på å drive innovasjonstakten opp på så å si alle andre fagfelt. Vi utvikler også de verktøyene andre bruker for å undervise, poengterer de to.

Verdien av å møtes

Rune Hjelsvold trekker en velbrukt, tykk lærebok ut fra bokhylla og sier:

- Det er mange trender, det skjer mye, velkjente ting kommer i ny innpakning. Men vi må jo ikke bli for blendet av innpakning og trender, heller. Denne boka hadde jeg på NTH I 1986. 75 prosent av det som står her gjelder ennå, men dagens studenter vil jo finne eksemplene som brukes umoderne og dermed lite motiverende. Mye av dette kan det være nyttig å snakke med andre om, sier han.

De to professorene er overbevist om at det blir lettere å samarbeide på tvers av campusene når en blir kjent både med kolleger og det fysiske miljøet de jobber i.

- Vi aner jo ikke hvor mange av de 200 i målgruppa som brenner for undervisning, men vi tenker at blant så mange blir det uansett lettere å finne noen man kan jobbe sammen med. Hver for oss er vi nok under kritisk masse.

Bekymring for undervisningen

Hjelsvold har deltatt i en av arbeidsgruppene i forbindelse med fusjonen.

- Det finnes et ektefølt engasjement for undervisningen rundt om, og folk er svært bevisst på at vi kan få ut synergier, sier han.

De to initiativtakerne mener at det på sikt må være et naturlig mål for CoPCSE@NTNU å søke om status som et Senter for fremragende undervisning.

Det finnes et ektefølt engasjement for undervisningen rundt om, og folk er svært bevisst på at vi kan få ut synergier.

Rune Hjelsvold, professor.
Unikt utgangspunkt for CoPCSE@NTNU

Informatikk/datateknikk er ett av få fagfelt hvor NTNU og HiG, HiST og HiÅl alle har utdanninger i syklus , det vil si  bachelor eller ingeniør, ved fusjonstidspunktet.

 • Dette setter informatikerne/datateknologene ved institusjonene i en unik posisjon mener initiativtakerne til CoPCSE@NTNU.
 • De peker på den viktige rollen informatikk/datateknikk vil ha som muliggjørende teknologi for studenter, forskere og administrasjonen ved det nye NTNU. 

 • Blant målene er å bedre grenseflaten mellom videregående skoler og NTNU innen feltet. 

 • De vil også definere en felles kunnskapsbase for NTNUstudenter innen feltet.
 • Et annet mål er å identifisere og ta i 
bruk digitale samhandlingsplattformer for deling av kunnskap
.
 • De ønsker også å utvikle felles læringsobjekter for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for 
informatikere/datateknologer fra NTNU
.
 • Utvikle NTNUs studier i fagfeltet til bedra å kunne løse samfunnsoppdraget, f.eks. 
informatikk/datateknologiemnene som basis for innovasjonsaktiviteter.
 • På sikt vil det være et naturlig mål for CoPCSE@NTNU å søke om SFUstatus, mener initiativtakerne.
- I det nye NTNU ser vi at det sikkert er mange som oss...  
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

- I det nye NTNU ser vi at det sikkert er mange som oss...   Foto: Sølvi W. Normannsen

.., som kan ha nytte av å møtes, dele erfaringer og diskutere felles utfordringer.  
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

.., som kan ha nytte av å møtes, dele erfaringer og diskutere felles utfordringer.   Foto: Sølvi W. Normannsen

.. Vi aner jo ikke hvor mange av de 200 i målgruppa som brenner for undervisning.. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

.. Vi aner jo ikke hvor mange av de 200 i målgruppa som brenner for undervisning..  Foto: Sølvi W. Normannsen

.., men vi tenker at blant så mange blir det uansett lettere å finne noen man kan jobbe sammen med. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

.., men vi tenker at blant så mange blir det uansett lettere å finne noen man kan jobbe sammen med.  Foto: Sølvi W. Normannsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.